Papyri.info

sign in

bgu.2.543 = HGV BGU 2 543 = Trismegistos 9228DDbDP transcription: bgu.2.543 [xml]

27 BC Hawara

Ἀκουσίλαος Δίωνος τοῖς ἐν τῶι Ἀρσινοίτηι ἐπὶ
χρηῶν(*) τεταγμένοις πᾶσι χαίρειν. ὄμνυμι Καίσαρα
Αὐτοκράτορα Θεοῦ υἱὸν εἶ(*) μὴν παραχωρήσειν
ἐπάναγκον Σωχάρμωι Ἀσκληπιάδου τὸν ὑπάρ-
5χοντά μοι κλῆρο[ν] ἀρουρῶν δέκα ἢ ὅσων ἐὰν ἦν
ἐπὶ τὸ πλεῖον περὶ Βουβάσ[το]ν τῆς Ἡρακλείδου μερίδος,
ὧν γείτ[ο]νες ν[ότ]ου καὶ βορρᾶ καὶ λιβὸς διώρυγε[ς],
ἀπηλιώτου Ἀπολλωνίου τοῦ Ἡρακλείδου ἀμπελών,
σὺν τῶι τοῦ ἐνεστῶτ[ος τ]ρίτου ἔτους Καίσαρος ἐκφορίωι
10τ̣ι̣[μ(?)  ̣  ̣] ἀρτάβα̣ι̣ς ἑβδομήκ[ο]ντα ἐ̣ν̣ τη κώμης
μέτρ[ωι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆ̣ς κώμης διὰ τὸ ἀπεσχηκέναι
με τὴ̣ν τοῦ κλήρου τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς
ὀκτακοσίας . εὐορκοῦντι ἔστω̣ μοι εὖ, ἐφιορκοῦν-
τι δὲ ἐναντία. παρέξομαι δὲ καὶ τὴν μητέρα μου
15Ἀπολλωνίαν Ἡρακλέου εὐδοκοῦσαν καὶ μηδὲν
λῆ[μμα(?)] λαμβάνουσαν. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Ζήνων
Ζήνωνος ἀξιωθεὶς διὰ τὸ βραδύτερα αὐτὸν γράφειν.
ἔτους τρίτου Καίσαρος Τῦβι ιε.
(hand 2) Ἀκουσίλαος παραχω-
20ρήσω τὸν κλῆρον. καθο(*)
πρόκειται ὀμόμεκα(*)
(ἔτους) γ Τῦβι ιζ.

Apparatus


^ 2. l. χρειῶν
^ 3. l. ἦ
^ 20. l. καθὼς
^ 21. l. ὀμώμοκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.