Papyri.info

sign in

bgu.3.800 = HGV BGU 3 800 = Trismegistos 9357DDbDP transcription: bgu.3.800 [xml]

AD 158 Arsinoite

Σωτᾶς Παπεῖτος καὶ Σωτᾶς ὁ καὶ
Τρύφων Ὀννώφρ[ι] Πακύσεως
χαίριν(*). ὁμολογοῦμεν κατὰ το(ῦ)-
[το] τὸ χειρόγραφον [ἔ]χειν παρὰ
5σοῦ [ἀρ]γυ[ρίο]υ δραχμὰς ἑκα[τὸ]ν
[κα]ὶ πυρ[ο]ῦ ἀρτά[βα]ς π[έν]τ[ε], γί(νονται) (δραχμαὶ) ρ
(πυροῦ ἀρτάβαι) ε, ἃς καὶ ἀποδώσωμεν(*) ἐν μη-
νὶ Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτος πρώ-
του [κα]ὶ εἰκοστοῦ ἔτους
10[Ἀντωνί]νου Καίσαρος το[ῦ κυρίου]
Μεχεὶρ ε. Σω[τᾶ]ς ὁ καὶ Τ[ρ]ύφων συν-
ἀποδώσω καθὼς πρόκιται ―
⁦ vac. ? ⁩
Σωτᾶς Παπεῖτ[ο]ς καὶ Σωτᾶς ὁ καὶ
Τρύφων Ὀννώφρι Πακύσεως
15χαίριν(*). ὁμολογοῦμεν κατὰ
[το]ῦτο τὸ χειρόγραφον ἔχειν
παρὰ σοῦ ἀργυρίου δραχμὰς
ἑκατὸ[ν] καὶ πυροῦ ἀρτάβας πέν-
τε, γί(νονται) (δραχμαὶ) ρ (πυροῦ ἀρτάβαι) ε, ἃς καὶ ἀποδώ-
20σωμεν(*) ἐν μηνὶ Παῦνι τοῦ
ἐνεστῶτος πρώτου καὶ εἰκ[ο]σ-
τοῦ ἔ[το]υς [Ἀ]ντωνίνου Καί-
σαρος τοῦ κυρ[ί]ου Μεχεὶρ ε.
Σωτᾶς ὁ καὶ Τρύφων συναποδώσω
25καθὼ[ς] πρόκιται ―

Apparatus


^ 3. l. χαίρειν
^ 7. l. ἀποδώσομεν
^ 15. l. χαίρειν
^ 19-20. l. ἀποδώ|σομεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.