Papyri.info

sign in

bgu.3.874 = HGV BGU 3 874 = Trismegistos 33246DDbDP transcription: bgu.3.874 [xml]

AD 323-642 Arsinoite?

⳨ καὶ ἄλλοτε γεγράφηκα ὑμῖν ὥστε πέμψηται(*) εἰς Ναρμοῦθιν(*) καὶ δέξηται(*)
τὰ δύο χρύσινα παρὰ τοῦ διάκονος. εἰ δὲ τοῦτο ἐποίησας, γράψον μοι
ἐνταῦθα. καταξιώσηται(*) οὖν πέμψατε πρὸς Φοιβάμμωνα
καὶ δέξηται(*) παρʼ αὐτοῦ σῖτον καὶ μάθηται(*) τί λαμβάνεται παρʼ αὐτοῦ.
5μετάδος δὲ τῷ κυρίῳ Ἠλίᾳ τῷ ἀδελφ(ῷ) ὡς μετέδοκα(*) Πέτρῳ
περὶ τοῦ πράγματος ὧν εἶπέν μοι καὶ μεταδέδωκέν μοι
ἀνεπεγνώσκει τὰ ἀναλώματα τοῦ λιβελλίου(*). γράψον μοι καὶ
ποιῶ. πολλὰ δὲ προσαγόρευσον τὴν κυρίαν τὴν ὑμῶν μητέραν(*)
καὶ Ἠλίαν καὶ Ῥωμᾶνον τοὺς ἀδελφοὺς καὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ
10ἀφθόν<ῳ> ὑ̣μῶν(*) οἴκῳ καὶ τὸν κύριον Εὐφράντιον(*) καὶ τὰ γλυκύτατα
αὐτοῦ παιδία. μὴ οὖν ὀληγωρήσατε(*), πιστεύομεν εἰς τὸν πάντων
δεσπότην, ὅτι μετὰ τοῦ νέου ἄρχοντος ἐξερχόμεθα ἐνταῦθα.

Apparatus


^ 1. l. πέμψητε
^ 1. bgu 3 p.7 : Π̣αρμοῦθιν prev. ed.
^ 1. l. δέξησθε
^ 3. l. καταξιώσητε
^ 4. l. δέξησθε
^ 4. l. μάθητε
^ 5. l. μετέδωκα
^ 7. BL 1.441 : λικελλίου prev. ed.
^ 8. l. μητέρα
^ 10. D. Hagedorn (digital image) (via PN) : ἀφθόν<ῳ> ἡμῶν BL 13.57 : ὑ>μῶν  ̣μων prev. ed.
^ 10. D. Hagedorn (digital image) (via PN) : Εὐφρόντιον prev. ed.
^ 11. l. ὀλιγωρήσατε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.