Papyri.info

sign in

bgu.3.940 = HGV BGU 3 940 = Trismegistos 20087DDbDP transcription: bgu.3.940 [xml]

AD 398 Herakleopolis

Αὐρήλιο[ς Ἀφοῦς ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀφʼ Ἡρακλ[έους πόλεως ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
θυ  ̣α  ̣[- ca.12 - χαίρειν]
5μεμίσ[θωμαι παρὰ σοῦ ἀπὸ τῶν ὑ̣π̣α̣ρ̣χ̣ό̣ν̣τ̣ω̣ν̣]
σοι ἐν [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπʼ ἀμφ[όδου ⁦ -ca.?- ⁩]
Σακκο[φόρῳ (?)⁦ -ca.?- ⁩] ν λαύρα   ̣  ̣  ̣  ̣
ο(*) νεωμεν(*) εἰς βορρᾶ [σὺν   ̣  ̣  ̣  ̣]
10καὶ αὐλῆς καὶ φρέατος καὶ χρη[στ]ηρί[ων]
πάντων ἐ̣ν̣ τ̣ῇ̣ δ̣ευ̣τ̣έρᾳ σ̣τ̣έ̣γ̣ῃ(*) τό-
πον ἕνα νεωμεν(*)[ εἰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τὴν χρῆσιν τῶν χρηστ[ηρίων]
πάντων τοῖς κ  ̣  ̣  ̣  ̣
15ἐνιαυτω (?)[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦ ὄντος μη[νὸς] Ἁθὺρ τῆς
παρούσης ιβ ἰνδικτίονος
ον τὴν συμπεφωνημένην
πρὸς ἀλλήλους τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἀργυρίου
20δυναρίων(*) μυριάδας χιλείων(*) ὀκτακοσίω(ν)
(γίνονται) (δηναρίων μυριάδες) Αω ἐν τέλει τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀν-
υπερθέτως. ἡ μίσθωσις κυρία καὶ ἐπερ-
ωτηθ[εὶς] ὡμολ(όγησα).
ὑπατείαι τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ὁνορίου
25τοῦ αἰωνίου Ἀγούστου(*) τὸ δ καὶ Φλ(αουίου)
Εὐτυχιανοῦ τοῦ λαμ(προτάτου). Ἁθὺρ ϛ
(hand 2) Αὐρηριλιος(*) Ἀφοῦς Πραν  ̣τ  ̣ (?)
μεμίσθ[ω]μαι καὶ ἀπολύ̣-
σω ὡς ποροκιται(*).

Apparatus


^ 9. l. οἰ[κίας(?)]
^ 9. l. ἀνεωγμένης
^ 11. BL 12.16 :   ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣ερα  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 12. l. ἀνεωγμέν[ων]
^ 20. l. δηναρίων
^ 20. l. χιλίων
^ 25. l. Αὐγούστου
^ 27. l. Αὐρήλιος
^ 29. l. πρόκειται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.