Papyri.info

sign in

bgu.4.1019 = HGV BGU 4 1019 = Trismegistos 27745DDbDP transcription: bgu.4.1019 [xml]

II spc ?

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣σ̣υ̣ν̣η̣ [ἱ]κ[α]νὸν χρό-
ν̣ο̣[ν] ἠ̣ρ̣εμή̣σ̣α̣ς̣ μετῆλθεν καὶ ε[ἰ]ς τὸν ἡμέ-
τ[ε]ρον ἤδη στρατευσάμενον καὶ πολλὰς
καταστάσεις πρὸς αὐτὸν πεποίηται. ε̣[ἶ]τα
5καὶ ἐπὶ Νεοκύδην τὸν γενόμενον δικαιο-
δότην ἧκεν, ὃς ἔδωκεν τὸν στρατηγὸν
τοῦ νομοῦ εἰς τ[ὸ] πέρας ἐπιθεῖναι τ[ῇ] λο-
γοθεσίᾳ. περι[ε]σταμένης δʼ αὐτῆς ἐνέ-
τυχεν [ὁ] ἡμέτε[ρο]ς τῷ ἡγ[ε]μόνι καὶ ἀνα-
10πε[μφθεὶ]ς̣ ἐπὶ τὸν δικαιοδ[ό]την προσ-
ῆλθ[ε τῷ τ]ό̣τε διαδεχομ[έ]νῳ α[ὐ]τὸν Β̣αν-
[  ̣  ̣  ̣ Ἰουλι]ανῷ διοικητῇ, ὃ̣ς̣ διαλαβὼν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔδωκε μ]ε̣σ̣είτην̣(*) καὶ κρ[ιτὴν] Δομίτι[ο]ν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.13. BL 1.88 : [- ca.12 -]δ̣ειτην̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.