Papyri.info

sign in

bgu.4.1080 = HGV BGU 4 1080 = Trismegistos 31016 = LDAB 31016 = chr.wilck.478DDbDP transcription: bgu.4.1080 [xml]

IIIspc? ?
[Reprinted from: chr.wilck.478] WChr478

r
Ἡρακλείδης Ἡρᾷ υ(*)ἱῷ χα[ί]ρειν.
πρὸ τῶν ὅλων ἀσπάζομαί σε συνχαίρων
ἐπὶ τῇ ὑ(*)παρχθείσῃ σοι ἀγαθῇ [ἐ]σ̣ευβεῖ(*) καὶ
εὐτυχῆ(*) [σ]υμβιώσι(*) κατὰ τὰς κοινὰς ἡμῶν
5εὐχὰς καὶ προσευχάς, ἐφʼ αἷς οἱ θεοὶ τέλιον(*)
ἐπακούσαντες παρέσχον· καὶ ἡμεῖς δὲ ἀκοῇ
ἀπόντες ὡς παρόντες διαθέσι(*) ηὐ(*)φράνθη-
μεν κατευχόμενοι ἐπὶ τοῖς μέλλουσι \καὶ/ ὅπως
γενόμενοι παρʼ ὑ(*)μῖν συνάρωμεν δι-
10πλῆν ε[ἰ]λαπίνην τε\τε/θαλυῖ(*)αν(*) ⟦καὶ⟧ καθὼς
οὖν ὁ ἀδελφός(*) σου Ἀμμωνᾶς διείλεκταί μοι
περὶ ὑ(*)μῶν καὶ τῶν ὑ(*)μῶν πραγμά-
των, ὡς δέον ἐστίν, γενήσεται καὶ περὶ
τούτου θαρσῶν ἀμέλι(*) καὶ σὺ δ[ὲ] σπούδασον
15ἡμᾶς καταξιῶσαι τῶν ἴ(*)σ[ω]ν γραμμά-
των καὶ περὶ ὧν βούλει, ἐπίστελλέ μοι
ἡδέως ἔχοντι καὶ εἴ σοι ἀβ[α]ρές ἐστιν
καὶ δυνα[τόν, σ]υναπόστιλόν(*) μοι σιππί-
ου τρυφεροῦ λίτρας δέκα γ(ίνονται) λί(τραι) ι καλῶς
20κεχειρισμένας τῆς οὔσης παρὰ σοὶ τει-
μῆς(*) ἐν τούτῳ μηδὲν βλαπτόμε-
νος· προσα[γ]όρευε ἀπʼ ἐμοῦ πολλὰ
τὴν σοὶ φιλτάτην σύνευνον μεθʼ ὧν(*)
ἐρρῶσθαί σε καὶ εὐανθοῦντα
25εὔχομαι, κύριέ μου υ(*)(*)έ.
v
Ὀξυπώγων Ἡρᾷ υἱ(*)ῷ.

Apparatus


^ r.1. ϋιω papyrus
^ r.3. ϋπαρχθειση papyrus
^ r.3. l. εὐσεβεῖ
^ r.4. l. εὐτυχεῖ
^ r.4. l. [σ]υμβιώσει
^ r.5. l. τέλειον
^ r.7. l. διαθέσει
^ r.7. ηϋφρανθη papyrus
^ r.9. ϋμιν papyrus
^ r.10. l. τεθαλυῖαν : τε\τε/θαλυϊαν papyrus
^ r.11. corr. ex δδελφος
^ r.12. ϋμων papyrus
^ r.14. l. ἀμέλει
^ r.15. ϊσ[ω]ν papyrus
^ r.18. l. [σ]υναπόστειλόν
^ r.20-21. l. τι|μῆς
^ r.23. BL 1.95 : Μεθών prev. ed.
^ r.25. ϋϊε. papyrus
^ v.26. υϊω. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.