Papyri.info

sign in

bgu.8.1756 = HGV BGU 8 1756 = Trismegistos 4838DDbDP transcription: bgu.8.1756 [xml]

59/58 BC Herakleopolite

r
(hand 1) [Ἡφαιστίων Πανίσκωι χαίρειν καὶ ἐρρ]ῶσθαι. τοῦ παρὰ Κομανοῦ καὶ
[Ἀνδρομάχου τῶν ἐν τῶι νομ]ῶι [ἱ]ππάρχων κατοίκων ἱππέων ὑπο-
[μνήματος, διʼ οὗ προφέρο]νται συνεστάσθαι κατʼ αὐτῶν τὸν κατονο-
[μαζόμενον χρηματισμὸν] ἐ̣κ̣κλήσεως(*), ἀντίγραφον ὑπόκειται. ἐάνπ̣ε̣ρ̣ οὖν
5[ἦι ἀληθῆ, παράσχου α]ὐτοὺς ἀπερισπάστους, μέχρι ἂν ἀπὸ τῆς συν-
[αγωγῆς τῶν γενη]μάτων γένωνται. ἐπιμέλου δὲ σαυτοῦ.
(hand 2) ἔρρωσο (hand 1) (ἔτους) κγ Πανήμου ιγ Παχὼν ι[γ]
(hand 3) [Ἡφαιστίωνι συγγενεῖ καὶ δι]οικητῆι καὶ πρὸς τῶι ἰδ[ί]ωι λόγωι καὶ τοῖς προχείροις
[παρὰ Κομανοῦ τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ί]ππου καὶ Ἀνδρομάχου τοῦ Ἀνδρομάχου ἱππάρχων ἐπʼ ἀνδρῶν τῶν ἐν τῶι
10[Ἡρακλεοπολίτηι κατοίκ]ων ἱππέων. ὄντων ἡμῶν περὶ συναγωγὴν γενημάτων ἧς γεωργοῦμεν
[περὶ - ca.14 - γῆ]ς συκοφαντῆσαι ἡμᾶς καὶ διασῖσαι(*) προαιρούμενος Κτήσιππος τῶν ἐκ τοῦ
[- ca.14 -οὐκ ἀπὸ] τοῦ βελτίστου ἀναστρεφομένου(*) πεπόρικεν χρηματισμὸν ἐκ τοῦ καταλογείου
[ἐκκλήσεως - ca.9 - ἀπ]οσπάσαι ἡμᾶς προαιρούμενος τοῦ ἀκμαιοτάτου καιροῦ ἐνεστῶτος παρὰ τ[ὰ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ὑπὸ σοῦ προστεταγμ]ένα καὶ ἣν πο[ι]ῇ πρόνοιαν εἰς τὸ μηθένα περι[σπ]ᾶν τῶν γεωργούντων
15[- ca.25 -]ουν μὲν ο̣ὖ̣ν̣, σεμνότατε διοικητά, οὐκ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]πτοντες τοῦ δοῦναι καὶ
[λαβεῖν δίκην - ca.25 -]β [- ca.15 -]  ̣ιν [ἀξιοῦ]μεν ἐὰν φαίνηται
[- ca.50 -]ων τοῦ ν̣ομοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμᾶς
[- ca.50 -]σθαι προσ̣φ̣ω̣ν̣ή̣σ̣ῃ̣ δὲ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Κομανοῦ καὶ Ἀνδρ(ομάχου)

Apparatus


^ r.4. corr. ex ενκλησεωσ
^ r.11. l. διασεῖσαι
^ r.12. l. ἀναστρεφομένων, D. Kaltsas, Tyche 25 (2010) 213-214 : ἀναστρεφομενου (l. ἀναστρεφόμενος) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.