Papyri.info

sign in

bgu.8.1846 = HGV BGU 8 1846 = Trismegistos 4925DDbDP transcription: bgu.8.1846 [xml]

51-49 BC Herakleopolite

1,msup(stamp)
Σωτέλ[ε]ι συγγενεῖ καὶ στρατηγῶι καὶ
ἐπὶ τῶν προσόδων
παρὰ τῶν ἐκ κώμης Τωῦ κατοι-
κούντων. ἐπάνωθεν μέχρι τοῦ
5ἐπὶ σοῦ μὴ τετελεκότες σιτωνίου
πλέον ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ρ καὶ τὸ καταγώγιον,
νυνεὶ(*) δὲ ὑπὸ Ἀγαθοκλείους ἀπαι-
τούμενοι ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ρν καὶ στατῆρ̣α̣ς̣ ο̣ε̣
σοῦ τοῦ δικαιοδότου ἀκριβασαμένου
10ἀπῃτήθημεν ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τ, εἰς ἃ̣ς̣ ἕ̣κ̣α̣σ̣τ̣ο̣ς̣
εἰσφέρει ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ϛ, ἀπαιτούμενοι ὑπὸ τοῦ
αὐτοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τξ εἰς τέλος τε ἐξ̣η̣σθ̣[ε-]
νηκότες καὶ εἰ μή τις ὑπὸ σο̣ῦ̣
τοῦ πρὸς ἀνάκτησιν κεχειρ[ο]το-
15νημένου ἀντίληψις γένητ[αι]
Traces 1 line
17-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 7. l. νυνὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.