Papyri.info

sign in

bgu.9.1891 = HGV BGU 9 1891 = Trismegistos 9461DDbDP transcription: bgu.9.1891 [xml]

AD 134 Theadelphia

1
παρὰ Ἥρωνος τοῦ Νείλου καὶ Ἥρωνος τοῦ Ἀκείους
τῶν β πρακ(τόρων) ἀργυ(ρικῶν) κώμης Θ̣εαδελφείας
κατʼ ἄνδ[ρ]α τῶν διαγεγραμμένων ἡμεῖν(*) ε[ἰ]ς ἀρίθμη(σιν)
μη[ν]ὸς Φαῶφι τοῦ ἐνεστῶ(τος) ιη (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσα[ρ]ος τοῦ κυρίου
5ἔστι δὲ λαογρα(φίας) καὶ ἄλλων μερισ(μῶν) λα Ἁ[θ]ὺρ δ
νθ / / / Ψεναμοῦνις Πρωτᾶ τοῦ Ἁρμιύσι̣(ος) μη(τρὸς) Ἐσον̣έ̣ω(ς) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
μζ / / / Πνεφερῶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐ(τῆς) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
μη / / / Πρωτᾶς Ἁρμιύσεως το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Τετα  ̣(  ) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
ϛ / / / Ἁρφαῆσις Πεθέως το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Τα[  ̣]α̣λμ̣αο η χ(ωματικοῦ) ς  ̣  ̣(  )
10ιη / / / Ἥρων Ὥρου το(ῦ) Ἡρακλήου μη(τρὸς) Χάρειτος η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
νη / / / Χαρητᾶς Ἥρωνος το(ῦ) Πεθέως μη(τρὸς) Ταπετε  ̣  ̣(  ) η χ(ωματικοῦ)
θ / / Ἀφροδείσιος Ἀφροδ(εισίου) το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Διδύμης η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσμ(οφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κζ / / Κρονίων ἀπάτω(ρ) μη(τρὸς) Ἡρᾶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νϛ / / Τιθοῆς Ἀμψάϊτος το(ῦ) Τιθοεί(ους) μη(τρὸς) Χάρειτ(ος) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
15ιβ / / / Δίδυμος Ἀλεξίων̣(ος) τοῦ Πν̣εφε̣(ρῶτος) [μη(τρὸς)] Τ̣α̣ψοϊτ(ος) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
νϛ / / / Τιθοῆς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τααγ̣χ[ώ]σ[εως] η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ε / / / Ἁρφαῆσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ψ  ̣  ̣  ̣  ̣ η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
να / / / Σαμβᾶς Ἀφροδισίου τοῦ Σαμβᾶ̣ [μη(τρὸς)] Δημητ(  ) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
λβ / / / Νεῖλος Παχόϊτις τοῦ Μάρωνος μη(τρὸς) Θ  ̣  ̣νεως η
20ζ / / / Ἄρειος πρεσβ(ύτερος) Τεσενο(ύφεως) τοῦ Πάπου μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιδ / / Ζωΐλος Ἥρωνος τοῦ Ζωΐλ(ου) μη(τρὸς) Ταου̣η̣τ(  ) η
ιη / / / Ἥρων Σαμβᾶ τοῦ Διον̣υ̣(  ) μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η
με / / / Πετεκᾶς(*) ἀδελ(φὸς) μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η
να / / / Σαταβοῦς Ἥρωνος τοῦ Ἥρω(νος) μη(τρὸς) [Τ]α̣ψ̣όϊτ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
25νθ̣ / / / Ψενατῦμις Πεθέως τοῦ Πεθέως μη(τρὸς) Θενατύμ(εως) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β σ(τατίωνος)
να / / / Σαμβᾶς Ἁμψάϊτ(ος) τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Ἀρσείους η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νε / / / Τεῶς Σαμβᾶ τοῦ Τεῶτος μη(τρὸς) Ταμύ̣σ̣θ̣(ης) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων)
νγ / / / Σισόις Πετερμ̣(ούθεως) τοῦ Μαρρείους μη(τρὸς) Σεγάθιος η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β σ(τατίωνος)
λδ / / / Ὀρσενοῦφις Πετερμούθ(εως) τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
30κ / / Ἡρακλῆς Ὀρσενούφεως τοῦ Ἰσχε̣ι̣(  ) μη(τρὸς) Ἡρωί̣δ̣ο̣ς̣ η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
2
νδ / / Τεῶς Ἀμψάιτος τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Ἁρσειο(ῦς) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ϛ / / / Ἁρφαῆσις Ἁρφαή(σεως) το(ῦ) Πεθέ(ως) μη(τρὸς) Θεναπ(ύγχεως) (δι(ὰ) Ἡ̣ρ̣ω̣) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ξβ / / Ὧρος Ψεναμούνε̣ω̣(ς) τοῦ Ὥρου μη(τρὸς) Θ[εν]απύγχ(εως) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νζ / / / Φιλώτας Παπεῖτος τοῦ Φιλώ[τ]ου μη(τρὸς) Σαμβοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
35κθ / / Μάρων Πετερμούθ(εως) τοῦ Μάρωνος μη(τρὸς) Ταστ  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β σ(τατίωνος)
β / / / Ἄλκιμος Θεωνᾶ̣τ̣ος τοῦ Νεί̣[λο]υ μη(τρὸς) Λεοντίου η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
γ / / / Ἀπύ[γ]χις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἴσειτος η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
νε / / / Τεῶς Ἥρωνος τοῦ Τεῶτος μη(τρὸς) Φιλοῦτος η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
ιϛ / / Ἥρων Θέωνο̣ς̣ τοῦ Νείλου μη(τρὸς) Λεοντίου η χ(ωματικοῦ) φυλ(άκων)
40/ ἡμέρ(ας) ὀνό(ματα) λδ (δραχμαὶ) σο̣β̣ (διώβολον) (χαλκοῖ 2) χω(ματικοῦ) κϛ μαγ(δωλοφυλάκων) γ
δεσ(μοφυλάκων) δ ποτ(αμοφυλακίδος) β σ(τατίωνος) κϛ φυλ(άκων) α
ε κγ / / / Ἡρᾶς Ὤπεως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταπον̣τῶ̣(τος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
λβ / / Ὀρσεῦς Πεθέως τοῦ Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Τακολλᾶτ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
κα / / Ἡρακλῆς Χαιρᾶ τοῦ Ἥρωνος μη(τρὸς) Ταμάρω̣(νος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
45ξβ / / Ὦσις Ἁρφαήσεως τοῦ Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Τ̣α̣ψοϊτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
νε / / / Τεῶς Τεῶτος τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Τεφερᾶτ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
γ / / Ἀπύγχ(ις) νεώτ(ερος) Πετσορα̣ί̣π̣(ιος) τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ἑλένης η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
α / / Ἀπολήϊος Ἀκουσιλ(άου) τοῦ Ἀποληΐου μη(τρὸς) Ταποντῶ(τος) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
[ν]α̣ / / / Σαταβοῦς Ἀγχορίμφεως το(ῦ) Ἀγχ(ορίμφεως) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
50μβ / / / Πενεεῦς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
[ν]θ̣ / / Ψενατῦμις ἄλλος μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
κγ / / / Ἡρᾶς Ἡρακλήο(υ) τοῦ Ὤεως μη(τρὸς) Τανούρεω(ς) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιϛ / Ἥρων Ἥρωνος ἀπ(άτορος) μη(τρὸς) Ἡρᾶτος η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιγ / / Ἑριεῦς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Διεῦτος η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
55νζ / / / Φάσεις Χαιρήμονο(ς) τοῦ Φάσει(τος) μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
ιθ / Ἥρων υἱὸς μητρὸς Θαϊσᾶτος η χ(ωματικοῦ) στα(τίωνος)
νγ / / / Σερῆπις Παποντ(ῶτος) τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Θενατύ(μεως) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
ϛ / / Ἁρφαῆσις Μύσθου τοῦ Φάσει(τος) μη(τρὸς) Χάρειτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
μγ / / Πετερεῦς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεφερᾶτος η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
60[ε  ̣] / / / Σαραπίων Ζωΐλου τοῦ Σαραπ(ίωνος) μη(τρὸς) Σαμβᾶ̣τ̣(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νγ̣ / / / Σοκονεῦς Φιλώτου τοῦ Πετερ̣ε(ῦτος) μη(τρὸς) Ταο̣νεῖτ(ος) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
[α  ̣] / / Ἥρων ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταόρσεως η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
3
με / / Πετσεῖρις Ὄρσεως τοῦ Πετσί(ρεως) μη(τρὸς) Ἑλένης η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
κγ / / / Ἡρᾶς Ὀννώφρ[ε]ως τοῦ Ἡρᾶ μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
65λη / / / Πανεσνεῦς Ὥρου τοῦ Πανε(σνέως) μη(τρὸς) Ταμαρρείο(υς) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β στατ(ίωνος)
λα / / Μύστης υ[ἱ]ὸς μ[η]τρὸς Θαισᾶτος η
δ / / / Ἀπολλώνιο[ς] Ὤσεως το(ῦ) Ἀπολ(λωνίου) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιβ / / / Δίδυμος ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ξγ / / / Ὧσις ἄ̣λ̣λος μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
70ιη / / / Ἥρων ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τανεσνέως η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
λδ / / / Ὀρσενοῦφις Ὤσεως τοῦ Ἀπύγχ(εως) μη(τρὸς) Θεναπύγχ(εως) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιγ / / Ἑκῦσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Σοήρεως η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νϛ / / / Φάσεις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ε / / / Ἁρφαῆσις ἀδελφὸ(ς) μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
75ε / / / Ἁρφαῆσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τανεσνέως η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιε / / Ἥρων Ἡρακλᾶ τοῦ Ὡρίων̣(ος) μη(τρὸς) Πτολλοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ϛ / / Ἁρφαῆσις Τεσε̣ν̣ο(ύφεως) τοῦ Σερη(  ) μη(τρὸς) Ἀμμ̣  ̣  ̣ω̣τ(  ) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ξ / / / Ψενπνοῦτ(ις) Τεσενο(ύφεως) το(ῦ) Σερη(  ) μη(τρὸς) Ἀμμ̣ω̣τ(  ) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νε / / Τεσενοῦφις υἱὸς μη(τρὸς) Ἀρεῖτος η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
80κγ / / / Ἡρᾶς Ἀφροδισίου τοῦ Ἡρᾶ μη(τρὸς) Θευ̣δ̣ο̣ῦ̣τ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νε / / Τεῶς Πετσείρεως το(ῦ) Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Ταόρσεω̣(ς) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νε / / / Τεῶς Σαμβᾶ τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Τανεκφερῶ(τος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ξ / / / Ψενοβάστις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἡρακλοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νδ / / Σπαρτᾶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
85ν / / / Σαμβᾶς Αὐνείους τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Ἀρεῖτος η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιε / / Ἥρων Ἀπολλω(  ) τοῦ Σαταβ(οῦτος) μη(τρὸς) Θεναῶ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
ιθ / / Ἡρακλῆς Ἀφροδισίο(υ) τοῦ Ἡρακ(λέους) μη(τρὸς) Τασεῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) ποτ(αμοφυλακίδος) φυλ(άκων)
ε / / Ἀπύγχις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἀθηναροῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
λβ / / / Νέων Μάρωνος τοῦ Παχόιτ(ος) μη(τρὸς) Σοήρεως η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
90λβ / / / Νεῖλος υἱὸς μη(τρὸς) Θε̣ρ̣μ̣ο̣ύ̣θεως η χ(ωματικοῦ) στατ(ίωνος)
κθ / / / Μάρων ἄλλος μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιϛ / / / Ἥρων Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Ἐσονέως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κη / Μάρων Ἀφροδ(εισίου) τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Σαραπο̣ῦ̣(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μγ / / Πεκῦσις Ὥρου τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ταπεθέω(ς) η
4
95ξα / / Ὧρος Ὀρσενούφεως το(ῦ) Ὥρου μη(τρὸς) Θαυρειο(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφύλακων) δεσ(μοφυλάκων)
μζ / / Πόννις Ἰμούθου τοῦ Πεκύσεω(ς) μη(τρὸς) Ἀρτέ(μειτος) η χ(ωματικοῦ)
λη / / Πα̣νεσνεῦς Σαμβᾶ το(ῦ) Διονυ(σίου) μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιγ / / Διονύσιος ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
β̣ / / Ἀμψάις Τιθοείους τοῦ Ἀμψ(άιτος) μη(τρὸς) Διοδώ(ρας) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δ[εσ](μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
100ιδ / / Εὐτύχης ἀπελεύθ(ερος) Ζωίδος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δε[σ](μοφυλάκων) [πο(ταμοφυλακίδος)] σ(τατίωνος)
δ[  ̣] / / Πεθεῦς Δείου τοῦ Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Σωτηρίδο(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δ[εσ](μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
β / / Ἀμμώνιος ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θαῧτο(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξγ / / Ὧσις Πετεσούχ(ου) τοῦ Κολλούθ(ου) μη(τρὸς) Τεφερς(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μα / / Πεθεῦς Ἀλεξίω(νος) το(ῦ) Πεθέως μη(τρὸς) Ἀρτέμειτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
105ξα / / Ὧρος ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἀΰγχεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιδ / / Ζωΐλος Ἁρφαήσεω(ς) τοῦ κ̣(αὶ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Ταώ̣σ̣ε̣ω̣(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων)
κ / / Ἡρακλῆς Ἡρακλήο(υ) το(ῦ) Ἡρακλή(ου) μη(τρὸς) Ἡρῶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιϛ / / Ἥρων Ἥρωνο(ς) τοῦ Διονυ̣(σίου) μη(τρὸς) Ταῶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
——
(?) τῆς ἡμέρ(ας) \ὀνό(ματα) ξζ/ φλϛ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β χ(ωματικοῦ) ξγ μαγ(δωλοφυλάκων) κ δεσ(μοφυλάκων) κα πο(ταμοφυλακίδος) ιη στατ(ίωνος) ξα φυλ(άκων) γ
110ϛ ιβ / / Δίδυμος Ἁρφαήσεω(ς) τοῦ Διδύ(μου) μη(τρὸς) Θατρείο(υς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νε / / Τεσενοῦφις Ἁρφαήσεω(ς) ἀπ(άτορος) μη(τρὸς) Ἐσονέω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) π̣ο̣(ταμοφυλακίδος) σ̣(τατίωνος)
ιζ / / Ἥρων Πεθέως τοῦ Ψενατύ(μεως) μη(τρὸς) Τεεν(αῦτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κζ / / Καῆτις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταμάρω(νος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιη / / Ἥρων Τεσενούφεω(ς) το(ῦ) Τεσε(νούφεως) μη(τρὸς) Μαροῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
115λα / / Νικίας ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεφορσάιτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ϛ / / Ἁρφαῆσις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ζ / / Ἁρθώτης Τεῶτος τοῦ Ὥρου μη(τρὸς) Τασήμι(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
λθ / / Παχόις Ἥρωνος τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Φιλοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιγ / / Ἐπίμαχος Φομμῶτ(ος) τοῦ Ἐπιμάχ(ου) μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η μαγ(δωλοφύλακων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
120ιθ / / Ἡρακλῆς ἀπάτω(ρ) μη(τρὸς) Σαρμασίας η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιγ / / Διδᾶς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Σαρμασίας η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωμλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
δ / / Ἀπολλώνιος ἀδελ(φὸς) μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων) (πεντώβολον)
ν / / Σαμβᾶς Αἴπιδος τοῦ Αἴπιδο(ς) μη(τρὸς) Ἀρτε(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
5
125μα / / Πεθεῦς Ἀφροδ(εισίου) τοῦ Ἡρᾶ μη(τρὸς) Θευ̣δοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λα / / Νίκανδρος Νέωνος τοῦ Νέω(νος) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νζ / / Φάσεις Διδύμου ἀπ(άτορος) μη(τρὸς) Τααρφ[α]ήσεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιζ / / Ἥρων Πεθέως τοῦ Πεθέως μη(τρὸς) Θεν̣α̣τ̣ύ(μεως) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιζ / / Ἥρων Ὀρσενούφεως τοῦ Απολ(  ) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
130λ / / Μιεῦς Πεθέως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταπεθέω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
η / / Ἁρσύθμις Τεσενούφεω(ς) το(ῦ) Παπ  ̣[  ̣]  ̣(  ) μη(τρὸς) Ἡρακ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
η / / Ἁρβαίθης υἱὸς μη(τρὸς) Ἐσονέως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κγ / / Ἡρακλῆς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἡρᾶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νη / / / Χαιρήμων Ἰάσονο(ς) τοῦ Ἰάσον(ος) μη(τρὸς) Ταφεῦτ̣ο(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
135ιθ / / Ἥρων ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
κθ / / Μαρρῆς Ἥρωνος τοῦ Διον(  ) μη(τρὸς) Ταῶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ν / / Σαμβᾶς Αὐνείους τοῦ Αὐνεί(ους) μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
με / / Πνεφερῶς Ἀλεξίωνο(ς) τοῦ Πνεφ(ερῶτος) μη(τρὸς) Ταψό(ιτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λδ / / Ὀρσενοῦφις Ὀρσενούφεω(ς) τοῦ Ὥρου μη(τρὸς) Ταφεῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
140λθ / / Παχόις Ψενπουήρεω(ς) το(ῦ) Σερήπ(ιος) μη(τρὸς) Τααρφαή(σεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
με / / Πετεσοῦχ(ος) Ὥρου τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Τεφορσ(άιτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ια / / Δημᾶς ἀπάτωρ μητρὸς Θατρείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μ / / Πετεεῦς Παχόιτ(ος) τοῦ Νέω(νος) μη(τρὸς) Τααρθώτ(ιδος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
ξβ̣ / / Ὧρος Πετεσούχ(ου) τοῦ Οὐαναω μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
145λε / / Ὀννῶφρις Κάστ(ορος) τοῦ Ὀν̣ν̣ώ̣(φρεως) μη(τρὸς) Ταφεῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κθ / / Μεγχῆς Ἀκουσιλα(άου) τοῦ Ἀπολη(ίου) μη(τρὸς) Ταπ̣ου̣θ̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ζ / / Ἁρφαῆσις Πάπου τοῦ Ζωίλ(ου) μη(τρὸς) Ταιμουθ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
η / / Ἀσκλᾶς Μάρωνος τοῦ Ἀσκλᾶ μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η
μ / / Πασε̣ῦ̣ς Πεθέως το(ῦ) Χαμ̣μ̣ᾶ̣ μη(τρὸς) Τεφορσ(άιτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
150ξγ / / Ὧσις Μίνεως τοῦ Σισόιτος μη(τρὸς) Ταυοψ(  ) η
θ / / Ἀφροδείσιος Ὀρσενούφεω(ς) το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Θενα(μούνεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κε / / Ἰσᾶς Πουλυδάμου τοῦ Ἰσᾶ μη(τρὸς) Τανεφρέ(μμεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
με / / Πετσοραῖπις Ἀμψ(άιτος) τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Ἀρσείο(υς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
δ / / Ἀπολλώνιος Ἀπολ(λωνίου) το(ῦ) Ἀπολ(λωνίου) μη(τρὸς) Χάρειτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
155ιε / / Ἥρων Ἀμψάιτ(ος) τοῦ Ἀμψ(άιτος) μη(τρὸς) Θεναμο(ύνεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξα / / Ὡρίων Ἡρακλᾶ τοῦ Ἀπολλω(  ) μη(τρὸς) Ἡρακλοῦτ(ος) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ια / / Δημᾶς Αὐνείους τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Ἀπίας η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
6
λα / / Μύστης ἀπάτωρ μητ(ρὸς) Τανεσνέως η
β / / Αἶπις Πετερμούθ(εως) το(ῦ) Αἴπιδος μητ(ρὸς) Ταορσενούφεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
160ιϛ / / Ἥρων Ἥρωνος το(ῦ) Ἥρ[ω(νος)] μη(τρὸς) Ταμελλείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
ιδ / / Ἑρμᾶς Ἀντεί(ους) τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Ἡρακλοῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) π̣ο̣(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μα / / Πεθεῦς Ἥρωνος το[ῦ] Πεθέως μη(τρὸς) Ταπετεζ̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ζ / / Ἀρητᾶς Τεσεν[ο]ύφεως το(ῦ) Παποντ(ῶτος) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ια / / Δεῖος Ἡρᾶ τοῦ Λύκου μη(τρὸς) Τασωουκ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
165κη / / Λύκος ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νβ / / Σαταβοῦς Πεκύσεως τοῦ Πανε(  ) μη(τρὸς) Τ  ̣ωστ(  ) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μγ / / Πεκῦσις υἱὸς μητρὸς Θενατύμεως η
η / Ἁρμιῦσις Πρωτᾶ τοῦ Ἁρμιύσεω(ς) μη(τρὸς) Ἐσονέω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μζ / / Πόσεις Ἀγχορίμφεω(ς) το(ῦ) Τιθ(οείους) μη(τρὸς) Τεφορσ(άιτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
170α / / Ἀγχορίμφις ἀδελ̣φ̣ὸ(ς) μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μθ / / Πτολεμαῖος Διοσκ(όρου) το(ῦ) Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Τεφερῶτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κ̣ / / Ἡρακλῆς Δείου τοῦ Ἡρακ(λέους) μη(τρὸς) Σωτηρίδο(ς) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κα / / Ἡρακλῆς Πεθέως το(ῦ) Ζωίλ(ου) μη(τρὸς) Ἡρῶτ̣ος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μϛ / / Πνεφερῶς Πνεφε(ρῶτος) το(ῦ) Ὀρσε(νούφεως) μη(τρὸς) Ἰσιδώ(ρας) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων)
175ιβ / / Δίδυμος ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θαήσεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιβ / / Δίδυμος υἱὸς μη(τρὸς) Τααρφαήσεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ι / / Δεῖος Δείου τοῦ Ἀμμω(νίου) μη(τρὸς) Ἀρεῖτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ι / / Βελλῆς Χόϊτος τοῦ Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Θεναπ(ύγχεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
(γίνονται) τῆς ἡμέρ(ας) ὀ̣ν̣ό̣(ματα) ξη (δραχμαὶ) φμδ (τριώβολον) χ(ωματικοῦ) νζ μαγ(δωλοφυλάκων) ξγ α
180δεσ(μοφυλάκων) ξγ α πο(ταμοφυλακίδος) ξγ α στατ(ίωνος) ξγ φυλ(άκων) ε
ζ μ̣ / / Πεθεῦς Πεθέως τοῦ Πεθέω(ς) μη(τρὸς) Τασουχ(  ) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νγ / / Σοῦλις Ἥρωνος τοῦ Τεῶτος μη(τρὸς) Φιλοῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
η / / Ἀσκλᾶς υἱὸς μη(τρὸς) Τεφερε̣ν̣ο̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λϛ / / Ὀννῶφρις ἄλλο(ς) μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
185νδ / / Σοῦλις ἕτερος μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μγ / / Πεκῦσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἡραΐδος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λγ / / Ὀρσενοῦφις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆ(ς) αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ϛ̣ / / Ἀρφαῆσις Ἡρακλήο(υ) το(ῦ) Ἡρακ(λήου) μη(τρὸς) Τανο(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
7
να / / Σαταβοῦς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταμάρωνος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
190μη / / Πτολλᾶς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θενατύ(μεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λγ / / Ὀ[ρ]σενοῦφις Ὄρσεως το(ῦ) Πετεψ(  ) μη(τρὸς) Ἐλένης η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) [πο](ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
α[  ̣] / / Ἥρων Ἥρωνο(ς) το(ῦ) Ἥρω(νος) μη(τρὸς) Ἡρῶτ̣ος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) π[ο](ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
γ[θ] / / Παχόις πρε(σβύτερος) Σαταβ(οῦτος) το(ῦ) Παχ(όιτος) μη(τρὸς) Θερμίου η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νγ / / Σισόις Ἡρακλήο(υ) τοῦ Τιθ(οείους) μη(τρὸς) Τααρφαήσεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
195κϛ / / Κάλλεις Περσοραίπ(ιος) τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ἑλένης η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ε / / Ἀπύγχις Ἁρμάϊος τοῦ Ὀρσε(νούφεως) μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μδ / / Πετεσοῦχ(ος) Λύκου τοῦ Διδύ(μου) μη(τρὸς) Θαήσεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κα / / Ἡρακλῆς Παποντῶ(τος) το(ῦ) Ἡρακ(λέους) μη(τρὸς) Σαμβαθ(ίου) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιβ / / Δίδυμος Ἀγχορίμφεω(ς) το(ῦ) Διδύ(μου) μη(τρὸς) Διδυ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
200κβ / / Ἡρακλᾶς ἀπάτ(ωρ) μη(τρὸς) Θατρείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μϛ / / Πνεφερῶς Πάπου τοῦ Αἴπιδο(ς) μη(τρὸς) Ταο̣ν̣εω(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κϛ / / Ἴσχεις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ)
η / / Ἁρσύθμις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θερμούθεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
γ / / Ἀπύγχις Ἀπύγχ(εως) τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
205λ̣γ / / Ὀρσενοῦφις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
ιθ / / Ἡρακλῆς Ἁρφαήσεως τοῦ Ἡρακ(λέους) μη(τρὸς) Ταψόϊ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κδ / / Θεμίσων Πνεφερῶτ(ος) το(ῦ) Θεμίσ(ωνος) μη(τρὸς) Ταπεθ(έως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μϛ / / Πνεφερῶς Ἡρακλήου τοῦ Πεθέω(ς) μη(τρὸς) Σοή(ρεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λγ / / Ὀρσεῦς Πεθέως τοῦ Ἑρμιέως μη(τρὸς) Τεφορσ(άιτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
210ιϛ / / Ἥρων Πεθέως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταπεθέω(ς) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιε / / Ἥρων ἀπάτωρ μητρὸς Ἡρακλοῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λε / / Ὀννῶφρις Μύστου τοῦ Οὐεθ(  ) μη(τρὸς) Διεσ̣ο̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
β / / Ἄλκιμος Ἀπολλ(ωνίου) τοῦ Ἀπολλ(ωνίου) μη(τρὸς) Χάρειτος η
ξγ / / Ὦσις Μάρωνος τοῦ Παχόιτ(ος) μη̣(τρὸς) Σοήρεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
215λϛ / / / Ὀννῶφρις Ὀρσενούφεως το(ῦ) Ὀννώ(φρεως) μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
ιε / / Ἥρων Διδᾶ τοῦ Ἰάσονο(ς) μη(τρὸς) Θερμούθ(εως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιβ / / Διδᾶ[ς] ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆ(ς) α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νη / / Χάρη[ς] ἄλλος μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιδ / / Ζωΐλος Σαραπίωνος τοῦ Ζωίλ(ου) μη(τρὸς) Θετ̣σ̣ε̣ω̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
220μ / / Πεθεῦς νεώτ(ερος) Νείλου τοῦ Τιθ(οείους) μη(τρὸς) Τασουχ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ε̣ / / Ἁρφαῆσις Ὤσεως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταποτειω(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
δ / / Ἀπολλώνιος Ἁρφαήσεω(ς) τοῦ Ἀπολ(λωνίου) μη(τρὸς) Ταπ̣ε̣υ̣τ̣ε̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νγ / / Σερῆπις Ψενπουήρεως τοῦ Σερή(πιος) μη(τρὸς) Τααρφαή(σεως) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
223aμγ
8
/ Ἀπύγχ(ις) Πυλ(  ) φυλ(άκων) (πεντώβολον)
225νε / / Τεσενοῦφις Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Τεσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
κα / / Ἡρακλῆς Παποντῶ(τος) το(ῦ) Ἡρακ(λέους) μη(τρὸς) Ταώσεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξγ / / Ὧσις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων)
μη / / Πτολλᾶς Πτολλᾶ ἀπ̣(άτορος) μη(τρὸς) Σα̣βο̣ῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μβ / / Πεθεῦς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
230λδ / / Ὀρσενοῦφις Ὥρου τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) [Σ]αμβαθ̣ί̣ου η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
κγ / / Ἦλεις Πάπου τοῦ Παποντ(ῶτος) μη(τρὸς) [Ζ]ωίδος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
να / / Σαμβᾶς υἱὸς μητρὸς Ἡρακλοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μ / / Πάπος ἄλλος μητρὸς τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) 2
λη / / Πασε  ̣  ̣υ̣ς Πετεσούχ(ου) τοῦ Πασεῦ(τος) μη(τρὸς) Σαρμ̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) π[ο(ταμοφυλακίδος)] σ(τατίωνος)
235μα / / Πεθεῦς ηρᾶ τοῦ Νέω(νος) μη(τρὸς) Σοήρεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξγ / / Ὧρος Ἥρωνος τοῦ Ὥρου μη(τρὸς) Ἡρᾶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιγ / / Διονύσιος Ἥρωνος τοῦ Ζωίλ(ου) μη(τρὸς) Ταουητ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
γ / / Ἀπύγχις Βελλείους τοῦ Σαμβᾶ μη(τρὸς) Ἡρᾶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ι / / Βελλῆς Ἥρωνος το(ῦ) Ἥρω(νος) μη(τρὸς) Ταβελλείο(υς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
240ια / / Δημᾶς Ἀρείου τοῦ Μεγχ(είους) μη(τρὸς) Ταόρσεω(ς) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
λα / / Μύστης Ψεναμο(ύνεως) το(ῦ) Ὥρο[υ] μη(τρὸς) Θεναπύγχ(εως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
νγ / / Σαβοῦρις Πάπου τοῦ Πάπ̣ο̣υ̣ [μη(τρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
να / / Σαμβᾶς υἱὸς μη(τρὸς) Τεσενούφεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κβ / / Ἡρακλῆς Ἀντει(  ) τοῦ Δη[μᾶ] μη(τρὸς) Πτολλοῦτ̣(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
245,msθευ
245ξ / Ὧρος Ἁρφαήσεως τοῦ Ψ̣[ά]μ̣μου̣ μη(τρὸς) Ταπεθ(έως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
ιδ / / Ἑριεῦς Πεθέως τοῦ Ἑριέως μη(τρὸς) Τεφορσάιτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
θ / / Ἀφροδείσιος Ὡρίωνος [τοῦ] Πνεφ(ερῶτος) μη(τρὸς) Διδύ(μης) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κ / / Ἡρακλῆς Ἰάσονος τοῦ Ἡ̣ρακ(λέους) μη(τρὸς) Ἐσονέω(ς) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξα / / Ὧρος Ἁρποκρατίωνο(ς) τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Ταορσεν̣ο̣(ύφεως) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
250μθ / / Πτολεμαῖος Χάρμ̣ω̣ν̣ο̣(ς) το(ῦ) Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) \ο̣τεσεως/ η
λθ / / Παχόις Πετσείρεως τ[οῦ] Τεῶτος μη(τρὸς) Ταόρσεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μγ / / Πετερεῦς Σαμβᾶ τοῦ Διονυ(  ) μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
νη / / Χάρης Ἑρμίου τοῦ Ἥ̣ρω(νος) μη(τρὸς) Τελεσῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λζ / / Πανεσνεῦς Μύστου ἀπάτ(ορος) μη(τρὸς) Τασουχ(  ) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
255κα / / Ἡρακλῆς Ὀρσενούφε(ως) το(ῦ) Πετσοραίπ(ιος) μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λα / / Νικίας ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ταορσενούφεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξβ / / Ὧρος Ὥρου τοῦ Πνεφερῶ(τος) μη(τρὸς) Ταουε̣ι̣τ̣ί̣ο̣υ̣ς η
258,msθευ
λ / / Μύστης Πετερμούθε̣ω̣[ς τοῦ Μύ]σ̣τ̣ο(υ) μη(τρὸς) Τεφερᾶτος η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιϛ / / Ἥρων Ὀννώφρεως τοῦ Δ[ι]ονυς(  ) μη(τρὸς) Ταθε̣τ̣έ̣ω(ς) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
260οη
9
260ζ / / Ἁρμάϊς Ἰάσονος τοῦ Τιθοείους μη(τρὸς) Σαμβοῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κϛ / / Ἴσχεις Σαμβᾶ ἀπάτ(ορος) μη(τρὸς) Τορεῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
γ / / Ἀπύγχις ἀδελφὸς μητρὸς τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κγ / / Ἡρᾶς Θεογείτονος τοῦ Ἡρᾶ μη(τρὸς) Ταφεῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξβ / / Ὧρος Ὥρου τοῦ Πανε[  ̣](  ) μ[η(τρὸς)] Ταμαρρείους η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
265νϛ / / Φάσεις Ἀγχορίμφεως τοῦ Φάσει(τος) μη(τρὸς) Ἀφροδοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ϛ / / Ἁρφαῆσις Ὀννώφρεως το(ῦ) Ὀννώ(φρεως) μη(τρὸς) Σε̣ν̣τ̣ω̣(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) στατ(ίωνος)
μϛ / / Πνεφερῶς Πανεσνέω(ς) το(ῦ) Πνεφε(ρῶτος) μη(τρὸς) Σαμβαθ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μη / / Πτολλᾶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
(γίνονται) τῆς ἡμέρ(ας) ὀνό(ματα) πζ (δραχμαὶ) χϙϛ (τριώβολον) χ(ωματικοῦ) οϛ
270μαγ(δωλοφυλάκων) οζ δεσ(μοφυλάκων) πβ πο(ταμοφυλακίδος) οη σ(τατίωνος) οθ φυλ(άκων) δ
η ξ / / Ψενπνοῦτις Ἰσᾶ τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κβ / / Ἡρακλᾶς Ὀρσέως τοῦ Πετσί(ρεως) μη(τρὸς) Ἑλ[έ]νης η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νζ / / Φαμάις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θατρείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μϛ / / Πνεφερῶς Κεφάλωνο(ς) τοῦ Πνεφε(ρῶτος) μη(τρὸς) Τορεῦτ(ος) η
275ξβ / / Ὦσις Ἀπύγχεως τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Ταόρσ̣ε̣ω̣(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
γ / / Ἀπύγχις πρεσ(βύτερος) Πετσοραίπ(ιος) τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ἑλένης η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιθ / / Ἡρακλῆς υἱὸς μη(τρὸς) Ταορσενούφ(εως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νϛ / / Τεσενοῦφις Ὤσεως τοῦ Πάπου μη(τρὸς) Κολλε̣ύθ(εως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
με / / Πετεσοῦχ(ος) Τεῶτος τοῦ Πετεσούχ(ου) μη(τρὸς) Τορε̣ῦ̣τ̣(ος) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
280με / / Πισάις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεφορσάιτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ι / / Γαΐων Γλαυκίου τοῦ Μύ̣σ̣τ̣(ου) μη(τρὸς) Θεναπύγχ(εως) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λζ / / Παποντῶς Πανομιέως το(ῦ) Παπον̣(τῶτος) μη(τρὸς) Θα(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κα / / Ἡρακλῆς Πενεουήρεως τοῦ Πενεουήρεως μη(τρὸς) Ἡρῶτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νγ / / Σαδαλᾶς Πουσιμίο(υ) τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
285ιβ / / Δίδυμος Λύκου τοῦ Διδύμ(ου) μη(τρὸς) Θαήσεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κϛ / / Ἰσίδωρος ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆ(ς) α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιζ / / Ἥρων Πνεουήρεως τοῦ Φαμάιτος μη(τρὸς) Σεγαθ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νζ / / Φαμάις υἱὸς μη(τρὸς) Ταμύσθης η δεσ(μοφυλάκων) στατ(ίωνος)
μβ / / Πεθεῦς Νείλου τοῦ Τιθοείους μη(τρὸς) Τασουχ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
290νθ / / Ψεναμοῦνις Πατύνεως τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Τορεῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μδ / / Πετερμοῦθ(ις) ἀπάτω(ρ) μη(τρὸς) Ἀύγχεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μ / / Πάπος ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεφορᾶτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
10
νβ / / Σαραπίων Δημᾶ τοῦ Αὐνείους μη(τρὸς) Σωτηρίδος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κβ / / Ἡρακλᾶς Μαρρείους το(ῦ) Πατύ(νεως) μη(τρὸς) Ἀρεῖτος η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
295λη / / Παπεῖς Πτολλᾶ τοῦ Γλαυκίου μη(τρὸς) \Θαήσεως/ (Ταύρεως) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) φυλ(άκων)
μη / / Πτολλᾶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) \Ταύρεως/ (τῆς αὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
δ / / Ἀπ[ο]λλών[ι]ος Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Ἀπολλω(νίου) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μα / / Πεθεῦς Ἀντει(  ) τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Θεντουάπιος η χ̣(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μζ / / Πν[ε]φερῶς Παπεῖτος τοῦ Φιλώτου μη(τρὸς) Σαμβοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) [σ(τατίωνος)]
300νϛ / / Τιθοῆς Ἡρακλήο(υ) τοῦ Ἡρακ(λήου) μη(τρὸς) Ἡρῶ̣τ̣ος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιγ / / Ἐπίμαχος Τεσενούφεω(ς) το(ῦ) Ἐπιμάχ(ου) μη(τρὸς) Σαμβοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ι / / Δεῖος Ἡρᾶ τοῦ Νέωνο(ς) μη(τρὸς) Σοήρεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξβ / / Ὦσις Ἀλκίμου τοῦ Κολλούθ(ου) μη(τρὸς) Τεφορσάιτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κ / / Ἡρακλῆς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Διεῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
305μθ / / Πτόλλις Πετεσούχ(ου) το(ῦ) Πτόλλιδος μη(τρὸς) Ἀρσείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νγ / / Σαραπίων ἀπάτωρ μητρὸ(ς) Σαμβαθίου η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιη / / Ἥρων Χαιρᾶ τοῦ Ἥρωνο(ς) μη(τρὸς) Ταμάρω(νος) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
κη / / Μάρων νεώ(τερος) Μάρωνος τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Ἀπίας η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μ / / Πάπος Μαρρείους τοῦ Τεφερ(  ) μη(τρὸς) Θερμούθεω(ς) η
310λη / / Παπεῖς Πεθέως τοῦ Ὀρσέως μη(τρὸς) Διδύμης η φυλ(άκων)
ιη / / Ἥρων Ὥρου τοῦ Ὀννώφρεως μη(τρὸς) Ταϋσί(ρεως) η
λδ / / Ὀρσενοῦφις Ὀρσενού̣φεως τοῦ Ὀρσεν(ούφεως) μη(τρὸς) Τααυνε̣ί̣(ους) η̣ χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λϛ / / Ὀννῶφρις Πεκύσεως τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Ἡρῶ̣τος η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λ / / Μῖνις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
315λγ / / Ὀρσεκᾶς Σαδάλου τοῦ Πο̣υ̣σ̣ι̣μ̣ι̣ο̣ μη(τρὸς) Ταωσ̣ε̣ω̣(  ) δ δ̣ε̣σ̣(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μθ / / Πτολεμαῖος Πτολεμαί(ου) το(ῦ) Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Ἀφροδοῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λε / / Ὀννῶφρις Ἀγχορίμφεω(ς) το(ῦ) Διδυ(  ) μη(τρὸς) Διδύμης η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιη / / Ἥρων Μάρωνος τοῦ Ἡρᾶ μη(τρὸς) Τρυφᾶτος η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ια / / Δεῖος Τεῶτος τοῦ Ἥρωνο(ς) μη(τρὸς) Ἰσαροῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
320α / / Ἀγχορίμφις Ἀγχορίμφεω(ς) το(ῦ) Ἀγχο(ρίμφεως) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κδ / / Θεογείτων Ἥρωνο(ς) το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Πτολέμας η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λθ / / Παχόις Ἀλεξίωνο(ς) τοῦ Πνεφε(ρῶτος) μη(τρὸς) Τα̣ψόιτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιζ / / Ἥρων Πνεφερῶτ(ος) τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ἀπολλο(  ) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νβ / / Σαραπᾶς Ἀφροδισίου τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Σαραπ(  ) η χ(ωματικοῦ) [μαγ(δωλοφυλάκων) δε]σ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
325μα / / Πεθεῦς Ἡρακλήου τοῦ Παποντ̣ῶ̣(τος) μη(τρὸς) Ταφεῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μ̣α̣γ̣(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
με / / Πενεεῦς Πετερμούθ(εως) τοῦ Πεθέ(ως) μη(τρὸς) Ἑριέως η χ(ωματικοῦ) [μαγ(δωλοφυλάκων) δ]εσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
11
νδ / / Τεῶς Δημᾶ τοῦ Αὐνείους μη(τρὸς) Τετσοραιπ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νβ / / Σαραπίων Ὀρσενούφεως το(ῦ) Πετσοραίπ(ιος) μη(τρὸς) Ταόρσεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
(διώβολον) τιγ (δραχμαὶ) (γίνεται) ἡμέρ(ας) \νε/ (δραχμαὶ) υξ (ὀβολοὶ 4(?)) (χαλκοῖ 4(?)) χ(ωματικοῦ) μ μαγ(δωλοφυλάκων) μθ
330κ̣ο̣ι̣ δεσ(μοφυλάκων) νδ ποτ(αμοφυλακίδος) να στατ(ίωνος) νβ φυλ(άκων) γ
θ ιθ / / Ἡρακλῆς ἀπ(άτωρ) μη(τρὸς) Τελεεῦτος η μαγ(δωλοφυλάκων) δ[ε]σ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κε / / Ἰσχεῖς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεφορσά̣ι̣τ̣ος η χ(ωματικοῦ) μαγ̣(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λθ / / Πανομιεῦς Ὀρσενούφε(ως) το(ῦ) Πεθ(έως) μη(τρὸς) Θενατύ(μεως) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δ̣ε̣σ̣(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιϛ / / Ἥρων Ἥρωνος τοῦ Ζωίλ(ου) μη(τρὸς) Ταοτ̣ν̣υτο(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
335ε / / Ἁρφαῆσις Ἁρφαήσεω(ς) το(ῦ) Ἁρφαή(σεως) μη(τρὸς) Θεμ̣ι̣ου η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
336,ms\ο̣φ̣ε̣ι̣λ̣/
γ / Ἀπύγχις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θατρείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μζ / / Πουσῖμις Ὀρσενούφεω(ς) το(ῦ) Πετσοραίπ(ιος) μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κζ / / Κάστωρ Ἀντει(  ) τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Πτολλοῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μϛ / / Πνεφερῶς Πνεφε(ρῶτος) τοῦ Παχ(όιτος) μη(τρὸς) Τεφορᾶ̣(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
340μϛ / / Πνεφερῶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κη / / Μάρων Ἥρωνος τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Χάρειτ(ος) η
να / / Σαμβᾶς Πετσείρεως το(ῦ) Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων)
νθ / / Ψεναμοῦνις Ψεναμο(ύνεως) το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Εὐδαι(μονίδος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κδ / / Θέων Πεθέως τοῦ Ἀμψ(άιτος) μη(τρὸς) Σαμβοῦτ(ος) η
345ϛ / / Ἁρφαῆσις Διδύμου τοῦ Λύκο(υ) μη(τρὸς) Θεναπύγχ(εως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ιδ / / Ἑρμῆς ἀπελεύθ(ερος) Ταπ̣ε̣θ̣έως η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
κε / / Ἰσχεῖς Μεγχείους τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Τετ̣α̣υτ(  ) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λα / / Νίκανδρος Ἰσιδώρου τοῦ Νικ(άνδρου) μη(τρὸς) Ἡρῶτο̣ς η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξγ / / Ὡρεῖς Μεγχείους τοῦ Δημᾶ μη(τρὸς) Τεταυτ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
350μβ / / Πεθεῦς Πεθέως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταπεθέω(ς) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
α / / Ἀγχορίμφις Ἁρφαήσεως ἀπ(άτορος) μη(τρὸς) Ταμύσθης η
κε / / Ἰσχεῖς Ἀβ̣ου τοῦ Ἰσχεῖ(τος) μη(τρὸς) Ταψόϊτος η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
μη / / Πτολεμαῖος Πανε(σνέως) το(ῦ) Πτόλλιδο(ς) μη(τρὸς) Θεναπ(ύγχεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μ / / Πατῦνις Πατύνεως το(ῦ) Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Τορεῦτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
355μα / / Πεθεῦς Νέωνο(ς) τοῦ Πεθέω(ς) μη(τρὸς) Θενατύ(μεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νβ / / Σαραπίων Πετσοραίπ(ιος) τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ἑλένης η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
β / / Ἀμψάϊς Ἀρείου τοῦ Αὐνείο(υς) μη(τρὸς) Ταμάρωνο(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ξα / / Ὧρος Αὐνείους τοῦ Ὥρου μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) ιϛ χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
νθ / / Ψεναμοῦνις Τεῶτος τοῦ Ὥρο(υ) μη(τρὸς) Τασαβοῦτ(ος) η
12,msup
360  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣
12,crt
360αρ̣ι̣ \//
γ / / Ἆπις Σωτηρίχ(ου) τοῦ Ὤπ̣εως μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νδ / / Σωτήριχος Ὤπεως το(ῦ) Σωτη(ρίχου) μη(τρὸς) Ταοννώ(φρεως) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μδ / / Πετε̣ρμοῦθ(ις) Χαιρή(μονος) το(ῦ) Φάσει(τος) μη(τρὸς) Θερμ(ουθ )(*) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μβ / / Πεθεῦς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς α(ὐτῆς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
365κε / / Ἰσᾶς Ἑρμίου τοῦ Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Τελεσῦτ(ος) η
ξα / / Ὧρος Ἡρακλᾶ τοῦ Πεθέω(ς) μη(τρὸς) Ταον[ν]ώ̣(φρεως) χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κζ / / Κάστωρ Ψενατύ(μεως) τοῦ Κάστ(ορος) μη(τρὸς) Ταποντ̣ῶ̣(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λα / / Μάρων Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Ἐσον̣έως η χ(ωματικοῦ) σ(τατίωνος)
νϛ / / Τιθοῆς Παχόϊτος τοῦ Νέω(νος) μη(τρὸς) Τααρθώτ̣ι̣δ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
370κβ / / Ἡρακλῆς Πνεφε(ρῶτος) τοῦ Θεμίσω̣(νος) μη(τρὸς) Ταπεθ(έως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φ̣[υλ(άκων)]
μ̣ / / Πεθεῦς Παχόϊτος τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Θεύνεω(ς) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κζ̣ / / Κρονίων ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεφορεῦ(τος) η χ(ωματικοῦ)
λθ / / Παχόϊς Παχόϊτος τοῦ Παχ(όϊτος) μη(τρὸς) Θενατύ(μεως) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ε / / Ἁρφαῆσις ἀπάτω(ρ) μη(τρὸς) Θεναμούνεως η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
375κ̣δ̣ / / Θέων Ἀπολλω(νίου) τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Ζωίδος η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) π[ο(ταμοφυλακίδος)] σ(τατίωνος)
[α]ε / / Ἥρων ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θατρείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) [πο(ταμοφυλακίδος)] σ(τατίωνος)
κβ / / Ἡρακλᾶς Πετερ(μούθεως) τοῦ Ἡρακ(λᾶ) μη(τρὸς) Ἰσαροῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φ[υλ(άκων)]
νζ / / Φάσεις Φάσει(τος) τοῦ Ψενατύ(μεως) μη(τρὸς) Τασοκονέω(ς) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
νϛ / / Τιθοῆς Περσοραίπ(ιος) τοῦ Τιθοείους μη(τρὸς) Ἴσειτ(ος) η χ(ωματικοῦ)
380λθ / / Παχόϊς Σαμβᾶ ἀπά(τορος) μη(τρὸς) Τορεῦτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
(γίνεται) τῆς ἡμέ(ρας) ὀ̣ν̣ό̣(ματα) μθ (δραχμαὶ) υ (τριώβολον) χ(ωματικοῦ) λβ α μαγ(δωλοφυλάκων) λϛ α
δεσ(μοφυλάκων) μα πο(ταμοφυλακίδος) λη α στατ(ίωνος) λθ α φυλ(άκων) ε
ι γ / / Ἀπύγχις Ὥρου τοῦ Ἰάσονος μη(τρὸς) Τααρφαή(σεως) η χ(ωματικοῦ)
μβ / / Πεθεῦς Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Τιθείο(υς) μη(τρὸς) Τασῆτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
385ιη / / Ἥρων Μάρωνος τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Σοή̣ρ̣εω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
λβ / / Νέων Παχόϊτος τοῦ Νέωνος μη(τρὸς) Τααρθ(ώτιδος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μδ / / Πετερμοῦθ(ις) Ἡρᾶ τοῦ Πετεσούχ(ου) μη(τρὸς) Θατρείο(υς) η
λδ / / Ὀρσενοῦφις Τεσενούφεως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ἴσειτος η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
α / / Ἀγχορίμφις Ψεναμο(ύνεως) το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Εὐδαιμον(ίδος) η
390ιδ / / Ἑριεῦς Ὀρσενούφεως τοῦ Ὀννώ(φρεως) μη(τρὸς) Σοήρεως η μαγ(δωλοφυλάκων) [δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)] σ(τατίωνος)
κβ / / Ἡρακλῆς Ὤπεως τοῦ Ὀρσε(νούφεως) μη(τρὸς) Ταποντῶ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δ[εσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)] σ(τατίωνος)
13
κε / / Ἰσᾶς Ἰσχεῖ(τος) τοῦ Χαιρήμονο(ς) μη(τρὸς) Θευδοῦτος η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων)
κζ / / Κάστωρ Ὀρσενούφεως ἀπ(άτορος) μη(τρὸς) Ταβῆτος ιβ χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
κε / / Ὀννῶφρις Ὀρσενούφεως το(ῦ) Ἀπολ(λωνίου) μη(τρὸς) Ἡρακλοῦ(τος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
395νη / / Χαιρήμων Διδᾶ τοῦ Ἰάσονο(ς) μη(τρὸς) Θερμουθ(  ) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) φυλ(άκων)
ιβ / / Σαταβοῦς Σ̣α̣ρᾶ τοῦ Γλαυκίο(υ) μη(τρὸς) [Ἡ]ρᾶτος η
ι / / Ἀχιλλᾶς Μύσθου τοῦ Τιθοείο[υς] μη(τρὸς) Θαισᾶτ(ος) η χ(ωματικοῦ)
γ / / Ἀπύγχις ἀπάτωρ μητ(ρὸς) Τελε[ε]ῦτος η
νϛ / / Τιθοῆς ἀ[πάτ]ω[ρ μη(τρὸς)] Τσεντιθοείους η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
400[μζ] / / Πόννις Σα  ̣[  ̣  ̣  ̣ τοῦ   ̣  ̣]ν̣ω̣τος μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κδ / / Ἰσᾶς Ἀπύγχεως τοῦ Ἰσᾶ μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η
μγ / / Πετερεῦς Ἑριέως τοῦ Ἀφροδ(ισίου) μη(τρὸς) Ταπιτύνεω(ς) η δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
β / / Ἀλεξᾶς Ἑριέως τοῦ Ἀφροδ(ισίου) μη(τρὸς) Ταπιτύνεως η φυλ(άκων)
μγ / / Πεκῦσις Πανεσνέ(ως) το(ῦ) Πεκύσε(ως) μη(τρὸς) Τεφορᾶτος η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
405μζ / / Πνεφερῶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆ(ς) αὐτῆς η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μβ / / Πεθεῦς Νέωνος τοῦ Νέω(νος) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) η
κβ / / Ἡρακλᾶς Πτολεμαίο(υ) το(ῦ) Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Ἡρῶτος η δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μγ / / Πεκῦσις Μάρωνο(ς) τοῦ Ὀννώ(φρεως) μη(τρὸς) Θαισᾶτος η χ(ωματικοῦ)
β / / Ἀμμώνιος δοῦλ(ος) Ἡρακλείδου η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
410μδ / / Πετερμοῦθ(ις) Παχόϊτ(ος) το(ῦ) Μάρω(νος) μη(τρὸς) Θενύρεως η δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
κγ / / Ἡρᾶς Ἡρακλήου τοῦ Ἡρᾶ μη(τρὸς) Ταῶτος η
(γίνονται) ἡμέρ̣(ας) (δραχμαὶ) [σλϛ] (ὀβολὸς(?)) α̣ 𐅵 χ(ωματικοῦ) ιε μαγ(δωλοφυλάκων) ιβ
δεσ(μοφυλάκων) [ιη] π[οτ(αμοφυλακίδος) ιε] στατ(ίωνος) ιε φυλ(άκων) δ
[ι]α ιδ / / Ζωΐλος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ] Ζωΐλου μη(τρὸς) Ταιμούθ(ου) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
415ια / / Δεῖος Θεογείτονο(ς) το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Θαισᾶτος η
ζ / / Ἄρειος Ἰμούθου τοῦ Ἁρώεως μη(τρὸς) Ταμέ̣ρω(νος) η μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
ια / / Δίδυμος Ἀπολλω(  ) τοῦ Διδύ(μου) μη(τρὸς) Τανούρεω(ς) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
μδ / / Πετερμοῦθ(ις) Πνεφε(ρῶτος) τοῦ Πεθέ(ως) μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος)
β / / Ἄλκιμος Πτολεμαίου το(ῦ) Ἀλκί(μου) μη(τρὸς) Ἀφροδ(  ) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) φυλ(άκων)
420ιγ / / Διονύσιος Ἡρᾶ τοῦ Νέω(νος) μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η
λ̣δ̣ / / Ὀρσενοῦφις Πεθέω(ς) τοῦ Ὀρσεν(ούφεως) μη(τρὸς) Δημῶτ(ος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) σ(τατίωνος) φυλ(άκων)
ν̣ / / / Π̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣ς Ἥρω(νος) τοῦ Πεθέ(ως) μη(τρὸς) Τεφορη(  ) η
14
[2 lines missing](?)
θ / / Ἀφροδείσιος Ἀπολλω(  ) το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Θευδοῦτ(ος) η
ξ / / Ψεναμοῦνις Ἁρφαή(σεως) τοῦ Ἀπολ(  ) μη(τρὸς) Ταπετσω(  ) η χ(ωματικοῦ) δεσ(μοφυλάκων) φυλ(άκων)
425κθ / / Μάρων Μάρω(νος) το(ῦ) Παχ(όιτος) μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) η
ξ / / Ψενπ̣ουῆρις Σερή(πιος) το(ῦ) Ψενπουή(ρεως) μη(τρὸς) Ζωίδος η δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) στ(ατίωνος)
(γίνονται) ἡμέ(ρας) (δραχμαὶ) ρδ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) χ(ωματικοῦ) δ μαγ(δωλοφυλάκων) ε
δε[σ(μοφυλάκων)] η ποτ(αμοφυλακίδος) ζ στ(ατίωνος) ϛ φυλ(άκων) γ
με / / / ιβ Πετεσοῦχ(ος) Ὥρου τοῦ Τεῶτ(ος) μη(τρὸς) Θερ(  ) η   ̣  ̣  ̣  ̣
430κα / / Ἡρακλῆς Σαδάλου τοῦ Που̣ς̣  ̣  ̣(  ) μη(τρὸς) Ταμ̣  ̣  ̣  ̣(  ) η χ(ωματικοῦ)   ̣
(γίνονται) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) Γτϛ (διώβολον) (χαλκοῖ 2) ὑϊκῆς (δραχμαὶ) τξϛ (διώβολον)
μαγδωλοφυλ(άκων) (δραχμαὶ) ρκε δεσμοφυλ(άκων) (δραχμαὶ) ν (διώβολον)
ποταμοφυλ(ακίδος) (δραχμαὶ) μζ (ὀβολὸς) φυλάκ(ων) (δραχμαὶ) κγ (διώβολον)
(γίνονται) ιη (ἔτους) (δραχμαὶ) Γϡε (ὀβολὸς) (χαλκοῖ 2)
435ιζ (ἔτους) ναυβίου κ̣ατοίκ̣(ων) κα̣ὶ̣ ἐνα̣φε̣σ̣εί(*)(ων)
Κόϊντος Ἄλβιος Πρεῖσκος ὁ καὶ Σερῆνος ((unintelligible)) Δϡ ἐ̣π̣ὶ̣ Ατν
Πρόκλος Ποσιδωνίου ((unintelligible)) υ
Ἡρακλείδης ὁ καὶ Ὡριγ(ένης) Σαραπ(ίωνος) ((unintelligible)) χλη ἐ̣π̣ὶ̣ τμ
/ ναυβ(ίου) κα̣τ̣ο̣ί̣κ̣(ων) χ(αλκοῦ) Εϡλε ἐπὶ (δραχμὰς) ιθ (τριώβολον) σ ἐπὶ (δραχμὰς) β ἐναφ(εσίων) χ(αλκοῦ) Αχϙ ἐπὶ (δραχμὰς) ε (ὀβολοὺς) γ 𐅵 (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (δραχμὴν) α (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς 2)
440  ̣  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣(  ) (δραχμαὶ) κη (τετρώβολον)   ̣  ̣κολ(  ) (τριώβολον) συμβολ(  ) (δραχμὴ) α (χαλκοῖ 2(?)) (γίνονται) (δραχμαὶ) λ (χαλκοῖ 2)
χωματικο(ῦ) α. ἐξ ἐπιμερισμοῦ ἀπόρων απαν̣τ̣· ((unintelligible))
Αὐνῆς Ἡ̣ρ̣[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο(υ) το(ῦ) Πεθέως μη(τρὸς) Ταπετεζ(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
Ὀρσενοῦφις Νικέ̣ω̣ν̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἁρφαήσ(εως) μη(τρὸς) Τασωθ(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
Παποντῶς Αἴπιδος το(ῦ) Ὀ̣ρ̣σ̣ε̣ν̣ο̣(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
445Ὡρίων Ὡ[ρ]ίω(νος) τοῦ Ἀκουσιλ(άου) μη(τρὸς) Ἀπολλο(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
Νοῦφις Παποντῶτ(ος) τοῦ Νούφε(ως) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
Ωρω̣ς   ̣  ̣  ̣( ) το(ῦ) Μαρρεί(ους) μη(τρὸς) Θερμ(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
  ̣ρ  ̣τας Ὤσεως το(ῦ) Ἀθηνειο(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
Σισόις Ἰσᾶ τοῦ Πουλυδά̣μ̣ο(υ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
450Ψοσναὺς Ὀρσενο(ύφεως) το(ῦ) Ποτ̣  ̣ς̣(  ) μη(τρὸς) Σενθ(  ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
15
Ψενατ(ῦμις) Πεθέω(ς) το(ῦ) Ὀρσέως (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (τριώβολον) (χαλκοῦς 2) ἐ(πὶ) (τριώβολον)
(γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ[ϛ] (τετρώβολον) ἐπὶ (δραχμὰς) ε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον)   ̣ ἐ(πὶ) ε
προθ̣ε̣ς̣  ̣  ̣ (γίνονται) διὰ επιακ(  ) (τετρώβολον)
ιϛ (ἔτους) τελεσμά̣τ̣(ων)
455Κλαύδιο[ς Πο]τάμων Π̣α̣[  ̣]αυο   ̣τη ἐπὶ χ(αλκοῦ) Δτιε
καὶ Δω[  ̣  ̣]ωριτ(  ) Αχ (ὀβολὸς) Ατξε   ̣οε ἐπ(ὶ) Δρκ
Κόιντος Ἄλβιος Πρεῖσκος ὁ κ̣(αὶ) Σερῆν̣ο(ς) φξε ἐ(πὶ) τοε
(γίνονται) α  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ)   ̣η ναυβ(ίου) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) ἐπὶ (δραχμὰς) ε (πεντώβολον)
ἐπὶ (δραχμὰς) κθ (διώβολον) ἐπὶ (δραχμὰς) κα̣ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς 2) κολ(λύβου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς 2) (ἕκτης) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α 𐅵
460γεωμετρίας
/ Κόιντος Ἄλβιος Πρεῖσκος ὁ κ(αὶ) Σερῆνος (δραχμαὶ) νϛ (τριώβολον)
/ Κλαύδιος Π̣[ο]τ̣άμων (δραχμαὶ) ρε
Δίδυμος Θ̣ρ̣ακίδου (δ̣ι̣ὰ̣ Καρ(  )) (δραχμαὶ) ζ
Σαραπίων   ̣ι̣  ̣μ̣ηρακ(  ) (διὰ Π̣ε̣τ̣ε̣ζ̣(  )) (δραχμαὶ) β
465(γίνονται) (δραχμαὶ) ρο (τριώβολον) ἐπὶ (δραχμὰς) ι (τετρώβολον) ἐ(πὶ) (δραχμὴν) α (ὀβολὸν)
(γίνονται) διο̣ι̣κ̣ή̣(σεως) (δραχμαὶ) Δσξδ
[⁦ -ca.?- ⁩]
16
παρὰ Ἥρωνος καὶ μετόχ(ων) πρακ(τόρων) ἀργ(υρικῶν) κώμης Θεαδελφείας
[κ]ατʼ ἄνδρα τῶν διαγεγρα(μμένων) ἡμεῖν(*) εἰς ἀρίθμη(σιν) μη(νὸς) Ἁθὺρ τοῦ
ἐνεστῶτος ιη (ἔτους) Ἁδριαν(οῦ) Καίσαρος τοῦ κυρίου. ἔστι δὲ
470δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣(ήσεως) λημμάτων ι̣η̣ (ἔτους(?)) λαογρα(φίας) καὶ ἄλλων μερισμ(ῶν) μηνὸς
Ἁδριανοῦ δ.
λ / / Μύστης Ἁρμιέως το(ῦ) Ἰμούθ(ου) μη(τρὸς) Ἡρῶτος η
λα / / Νικίας Ἥρωνος το(ῦ) Τεσεν̣ο̣(ύφεως) μη(τρὸς) Τεσενο(  ) μη(τρὸς) Ταπετεσου(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
νβ / / Σαταβοῦς Σισόιτ(ος) τοῦ Μύσθου μη(τρὸς) Εὐδαι(μονίδος) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
475κθ / / Μαρρῆς Ἡρακλήο(υ) τοῦ Ἰσᾶ μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
μδ / / Πετεσοῦχ(ος) Πασεῦτ(ος) τοῦ Πετεσούχ(ου) μη(τρὸς) Ἡρῶτ(ος) ιϛ
με / / Πετεσοῦχ(ος) Παΰσεως τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) [Σ]εγάθιο(ς) η
νη̣ / / Χαλῶις Πεθέως τοῦ Χαλω(  ) μη(τρὸς) Τεφορσ(άιτος) η
κε / / Ἰσᾶς Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Χάρειτος η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
480κε / / Ἰσᾶς Ἥρωνος τοῦ Δ̣ι̣ονυσί(ου) μη(τρὸς) Ταῶτ̣ος η
κη / / Μάρων Ἀπολλω[νί]ου τοῦ Μάρω(νος) μη(τρὸς) Ζωΐδος η
λ / / Μαρρῆς Πνεφερῶτ(ος) τοῦ Μαρρεί(ους) μη(τρὸς) Ἴσειτος η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
μ / / Πάπος Ἡρακλᾶ τοῦ Πτολ(  ) μη(τρὸς) Ταψόιτο(ς) ιβ χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) σ(τατίωνος)
να / / Σαμβᾶς Σαμβᾶ το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Ταοννώ(φρεως) η
485(γίνονται) (δραχμαὶ) ριϛ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) χ(ωματικοῦ) ε μαγ(δωλοφυλάκων) ϛ
δεσ(μοφυλάκων) ε ποτ(αμοφυλακίδος) ε φυλ(άκων) β
17
ε ⟦κ  ̣  ̣ζ⟧ \κβ/ / Ἡρακλᾶς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Θατρείους δ
ια / / Δεῖος Θε̣[ο]γείτονος το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Θ[α]ισᾶτος φυλ(άκων) (πεντώβολον)
ιζ / / Ἥρων Πα̣πεῖτος τοῦ Πεθέ[ως μη(τρὸς)   ̣  ̣]ας ιβ χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) φυλ(άκων)
490λη / / Παπεῖς Πτόλ̣λ̣ιδος τοῦ Πετες  ̣[  ̣]  ̣(  ) μη(τρὸς) Ἀρσίο(υ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
ια / / Δημᾶς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Κρατείας η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος) φυλ(άκων)
μα / / Πεθεῦς ἀπάτωρ μη(τρὸς) [Θ]ενατύμεω(ς) η
θ / / Αὐνῆς Μαρρείους τοῦ Πνεφερ(ῶτος) μη(τρὸς) Θερμούθεω(ς) ιβ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
λα / / Νίκανδρος Ἰσιδώρου τοῦ Νικ(άνδρου) μη(τρὸς) Ἡρῶτος δ
495θ / / Ἀφροφείσιος Ὡρίων(ος) το(ῦ) Πνεφε(ρῶτος) μη(τρὸς) Διδύμης δ
[λγ] / / Ὀρσενοῦφις Ἀπύγχ(εως) τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) δ
γ / / Ἀπύγχις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς δ
[ξα] / / Ὧρος Ἡρακλᾶ τοῦ Πεθέως μη(τρὸς) Ταοννώφρεω(ς) δ μαγ(δωλοφυλάκων)
νϛ / / Τιθοῆς Ἡρακλήου τοῦ [Ἡρα]κλ(ήου) μη(τρὸς) Ἡρῶτος δ
500β / / Ἀμμώνιος δοῦλ(ος) [Ἡρακλ]ε̣ί̣δου δ
ξβ / / Ὧρος Πετεσούχ(ου) τοῦ Οὐανα̣ω̣ μη(τρὸς) Σοήρεως δ
να / / Σαμβᾶς Ἀμψάϊτος τοῦ Τεῶ[τος μη(τρὸς)] Ἀρσείους δ
κα / / Ἡρακλῆς Πεθέως το(ῦ) Ζωίλ(ου) μη(τρὸς) Ἡρῶτος δ
μη / / Πρωτᾶς Ἁρμιύσεως τοῦ Ἀ[φ]ροδ(εισίου) μη(τρὸς) Τεταυ(  ) δ
505μζ / / Πνεφερῶς υἱὸς μη(τρὸς) Ἐ̣[σονέ]ω̣ς̣ δ
ιγ / / Ἑκῦσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Σοήρεως δ
γ / / Ἀπύγχις ἀπάτωρ μη(τρὸς) [Ἴ]σε[ι]τος δ
ε / / Ἁρφαῆσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τος δ
μ / / Πάπος Μαρρείους το(ῦ) Πνεφερ(ῶτος) μη(τρὸς) [Θε]ρ̣μουθ(  ) δ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ 2) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
510(γίνονται) ἡμέρ(ας) (δραχμαὶ) ριϛ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(ωματικοῦ) γ μαγ(δωλοφυλάκων) [ϛ] δεσ(μοφυλάκων) ε
ποτ(αμοφυλακίδος) ε φυλ(άκων) γ
ϛ κβ / / Ἡρακλᾶς Ὀρσέως τοῦ Πετσί(ρεως) μη(τρὸς) Ἑλένης δ
λ̣θ / / Πανομιεῦς Ὤσεως το(ῦ) Παν(ομιέως) μη(τρὸς) Κολλε̣υθ(  ) η χ(ωματικοῦ) μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
ϛ / / Ἁρφαῆσις Διδύμου τοῦ Λύ[κου] μη(τρὸς) Θεναπύγχ(εως) δ
515νε / / Τεῶς Τεῶτος τοῦ Τεῶτος μη(τρὸς) Τεφερᾶτ(ος) δ
δ / / Ἀπύγχις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἀθηναροῦτος δ
μ / / Πάπος ἀπάτωρ μη(τρὸς) [Τεφ]ερᾶτος δ
18
ξβ / / Ὧρος Ψεναμούνε(ως) το(ῦ) Ὥρου μη(τρὸς) Θεναπ(ύγχεως) δ
λδ / / Ὀρσενοῦφις Πετερ(μούθεως) το(ῦ) Ὀρσεν(ούφεως) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ης) δ
520νη / / Χαρητᾶς Ἥρωνο(ς) τοῦ Π̣ε̣θ̣έ̣ω̣ς̣ μη(τρὸς) Ταπετε  ̣(  ) δ μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
λγ / / Ὀρσενοῦφις Ὀρσέως το(ῦ) Πε̣[τεψ](  ) μη(τρὸς) Ἑ[λ]ένης δ
ιζ / / Ἥρων Πεθέω(ς) τοῦ Ψενατύ(μεως) μη(τρὸς) [Τεε]ναῦ(τος) δ
ιε / / Ἥρων Ἡρακλᾶ τοῦ Ὡρίωνος μη(τρὸς) Πτ[ολ]λοῦ(τος) δ
ν̣ / / Σαμβᾶς Αἴπιδος τοῦ Αἴπιδος μη(τρὸς) Ἀρτε(  ) δ
525γ / / Ἀπύγχις νεώ(τερος) Πετσοραίπ(ιος) τοῦ Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Ἑλένης δ
κϛ / / Κάλλεις ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς δ
μϛ / / Πνεφερῶς Ἡρακ(λήου) το(ῦ) Πεθέως μη(τρὸς) Σοήρεω(ς) δ
νϛ / / Τιθοῆς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τααγχώσεως δ
νγ / / Σοκονεῦς Φιλώτ(ου) το(ῦ) Πετ[ε]ρε(ῦτος) μη(τρὸς) Ταονεῖ(τος) δ
530κθ / / Μ[αρρ]ῆς Ἡρακλήο(υ) το(ῦ) Ἰσᾶ μη(τρὸς) Ταορσενο(ύφεως) η
νγ / / Σισόις Πετερμούθ(εως) το(ῦ) Μαρρείο(υς) μη(τρὸς) Σεγάθιος δ
ιζ / / Ἥρων Πεθέως τοῦ Πεθέως μη(τρὸς) Θενατ(ύμεως) δ̣
ιγ / / Ἐπίμαχος Τεσενο(ύφεως) το(ῦ) Ἐπιμάχ(ου) μη(τρὸς) Σαμβ(οῦτος) δ̣
ξβ / / Ὦσις Ἁρφαήσεως το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Ταψόϊτος δ
535νθ / / Ψενατῦμις Πεθέως το(ῦ) Πεθ(έως) μη(τρὸς) Θενατύ(μεως) δ
β[α] / / Ἡρακλῆς Χαιρᾶ τοῦ Ἥρω(νος) μη(τρὸς) Ταμάρων(ος) δ
ια / / Δε̣ῖ̣ο̣ς̣ Θεογ̣ε̣ί̣τ̣(ονος) το(ῦ) Ἡρακ(  ) μη(τρὸς) Θαϊσᾶτος δ μαγ(δωλοφυλάκων) δεσ(μοφυλάκων) πο(ταμοφυλακίδος)
ϛ / / Ἁρφαῆσις Ἁρφαή(σεως) τοῦ Πεθέως μη(τρὸς) Θ̣[εν]α̣π̣(ύγχεως) δ
κγ / / Ἡρᾶς Ὤπεως τοῦ Ὀρσεν(ούφεως) μη(τρὸς) Ταπ̣[οντῶ]τ̣ο(ς) δ
540[μη] / / Πτολλᾶς Πτολλᾶ ἀπ(άτορος) μη(τρὸς) Σαβο̣ῦτο[ς] δ
[μβ] / / Πεθεῦς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς δ
[κγ] / / Ἡρακλῆς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἡρᾶτος δ
[λδ] / / Ὀρσενοῦφις Πεθέως το(ῦ) Ὀρσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Δημῶ(τος) δ
[κδ] / / Θεμίσων Πνεφ(ερῶτος) το(ῦ) Θεμίσ(ωνος) μη(τρὸς) Ταπεθέ(ως) δ
545  ̣  ̣ / / [  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ἀπάτωρ μη(τρὸς) Τεσυτο(  ) δ
[κβ] / / Ἡρακλᾶς Μαρρείους το(ῦ) Πατύ(νεως) μη(τρὸς) Ἀρεῖτος δ μαγ(δωλοφυλάκων)
ϛ / / Ἄρειος πρεσ(βύτερος) Τεσενο(ύφεως) το(ῦ) \Πάπο(υ)/ ⟦Σωτη(  )⟧ μη(τρὸς) \Ἡρακλο(ῦτος)/ ⟦Αμμω(  )⟧ δ
ζ / / Ἀρητᾶς ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐ(τῆς) δ
ζ / / Ἁρθώτης Τεῶτος τοῦ Ὥρου μη(τρὸς) Τασή̣μ̣(ιος) δ
550λβ / / Ὀρσεῦς Πεθέως το(ῦ) Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Τακολλᾶτος δ
μη / / Πτολεμαῖος Πτολ(εμαίου) το(ῦ) Γλαυκίου μη(τρὸς) Ταν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς δ
19
νϛ / / Τ[ιθ]οῆς Ἀμψάιτος τοῦ Τιθοεί(ους) μη(τρὸς) Χ̣α̣ρ̣ι̣τ̣(  ) [δ]
β / / [Ἀμ]ψάις υἱὸς μητρὸς Διοδώρ[ας δ]
να / / Σαμβᾶς Ἀφ[ροδεισίου τοῦ Σα]μβ(ᾶ) μη(τρὸς) Δημητ(  ) [δ]
555[νη] / / [Χ]άρης Ἑ̣ρ̣μ̣[ίου τοῦ Ἡ]ρ̣ακ(  ) μη(τρὸς) Τελεσυτ [⁦ -ca.?- ⁩ δ]
νδ / / Τεῶς Ἀ̣μ̣ψ̣ά̣ι[τος τοῦ Τεῶτος] μη(τρὸς) Ἀρσεῖτ[(ος) δ]
[α]δ / / Εὐτύ[χης ἀπελεύθερος] Ζωΐδος [δ]
μγ / / Πετερεῦς Ἑρ[ιέως τ]ο̣ῦ̣ Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Ταπιτ[ύνεως δ]
λη / / Πανεσνεῦς Σ̣α̣μ̣β̣ᾶ̣ τοῦ   ̣ο  ̣(  ) μη(τρὸς) Θερμ[ουθ](  )[ δ]
560(γίνονται) ἡμέρ(ας) (δραχμαὶ)   ̣β[  ̣  ̣] χ̣(ωματικοῦ) [  ̣  ̣]   ̣δ
ποτ(αμοφυλακίδος) γ   ̣
ζ νθ / / Ψεναμοῦνις Τεῶτος τ̣ο̣ῦ̣ [Ἀμψι  ̣] μη(τρὸς) Σοήρε(ως) ιβ χ(ωματικοῦ) μ̣α̣γ̣(δωλοφυλάκων) δ̣ε̣σ̣(μοφυλάκων)
[μ] / / Πε[θε]ῦς νεώτ(ερος) Νείλου τοῦ Τιθ(οείους) μη(τρὸς) Τασουχ(  ) δ
ν̣α̣ / / Σαταβοῦς Ἥρωνος τοῦ [Ἥρ]ων̣(ος) μη(τρὸς) Ταψόϊτ(ος) δ
565ν̣θ̣ / / Ψ[ε]ναμοῦνις Πρῶτα τοῦ Ἁρμιύσ(εως) μη(τρὸς) Ἐσονέως δ
μγ / / Πεκῦσις ἀπάτωρ μη(τρὸς) Ἡρ̣α̣ί̣δος δ
λγ / / Ὀρσενοῦφις ἀδελφὸς μη(τρὸς) [τῆς] αὐτῆς δ̣
λβ / / Νέων Μάρωνος τοῦ Π[αχόιτος] μη(τρὸς) Σοήρεως δ
κθ / / Μάρων υἱὸς μη(τρὸς) Θ̣ε̣ρ̣μ̣[ουθ](  )   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]
570λβ / / Νεῖλος ἄλλος μη(τρὸς) [τῆς αὐτῆ]ς δ
ϛ / / Ἁρφαῆσις Τεσε[νο(ύφεως) τοῦ Σερη(  ) μη(τρὸς) Α]μ̣μ̣ω̣[τ](  ) [  ̣]
ξ / / Ψενπνοῦ(τις) ἀδελφὸς μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς δ
νε / / Τεσενοῦφις υἱὸς μη(τρὸς) Ἀρεῖτος δ
νε / / Τεσενοῦφις Ὀρσεν(ούφεως) τοῦ Τεσενο(ύφεως) μη(τρὸς) Ταμύ[σθ(ης)   ̣]
575λδ / / Ὀρσενοῦφις υἱὸς μη(τρὸς) Ἴ̣σ̣ειτος δ
μζ / / Πόννις Ἰμού(θου) το(ῦ) Πεκύσεως μη(τρὸς) Ἀρτέμει(τος) δ
δ  ̣ / / Πεθεῦς Πετε  ̣  ̣  ̣  ̣ μη(τρὸς) Ἑρμ̣ι̣ω̣(  ) δ
θ / / Ἀφροδείσιος Ὀρσενο(ύφεως) τοῦ Ἀφροδ(εισίου) μη(τρὸς) Θεναμο(ύνεως) δ
κζ / / Καῆτις Ὥρου τοῦ Ὤσεως μη(τρὸς) Τεφορς(  ) ιβ χ(ωματικοῦ)   ̣  ̣  ̣  ̣
580ιθ / / Ἡρακ̣λ̣ῆ̣ς̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ Ἡρα(  ) μη(τρὸς) Τα̣ψ̣ο̣(  ) δ
α / / Ἀγχορίμφις [Ἀγχο(ρίμφεως) τοῦ] Ἀγχο(ρίμφεως) μη(τρὸς) Ἡρακλοῦτος δ
ϛ / / Αρ  ̣  ̣  ̣  ̣αρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μη(τρὸς) Τα  ̣  ̣  ̣ δ
μγ / / Π[ετε]ρεῦς   ̣  ̣  ̣  ̣ μη(τρὸς) Τεφορᾶτος δ
μϛ / / Π[νεφ]ερῶς Κεφάλωνος τοῦ Π̣νεφ(ερῶτος) μη(τρὸς) Τορεῦτ(ος) δ
20
[ca.5 lines missing]
585[  ̣  ̣] / /   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λγ / / Ὁ[⁦ -ca.?- ⁩]
ιη / / Ἥ[ρων ⁦ -ca.?- ⁩]
λη / / Π[⁦ -ca.?- ⁩]
λα / / Μ[⁦ -ca.?- ⁩]
590να / / Σ[⁦ -ca.?- ⁩]
ια / / [Δ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γ  ̣ / / [⁦ -ca.?- ⁩]ουχ [⁦ -ca.?- ⁩]
λα / / Ν[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νιο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ϛ̣ / / [Α ⁦ -ca.?- ⁩]
595να / / [Σ ⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.2 lines missing]
596[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φαν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φανο[⁦ -ca.?- ⁩]
600ξ / / [⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νδ / / [⁦ -ca.?- ⁩]
ιε / / [Ἥρων ⁦ -ca.?- ⁩]
κϛ / / [⁦ -ca.?- ⁩] Μάρων(ος) [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ / /   ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
605  ̣  ̣ / /   ̣  ̣  ̣  ̣αδης  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[γ  ̣] / / Ὀρσενο[ῦφις]   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λθ / / [Π ⁦ -ca.?- ⁩]
λη / / Πας  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ / /   ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀφρ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
610ε  ̣ / / Σα[ραπ]ίων Ὀρσεν  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε / / [Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁρμαϊος [⁦ -ca.?- ⁩]
ιγ / /   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἥρων   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ / /   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἰάσονος [⁦ -ca.?- ⁩]
[νϛ] / / Φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀγ]χορίμφ[εως ⁦ -ca.?- ⁩]
615  ̣ / /   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]απετ[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.3. l. ἡμῖν
^ 1.23. BL 13.34 : Πετεβᾶς prev. ed.
^ 12,crt.363. W.G. Claytor, APF 66 (2020) 341 : Θερμ(  ) prev. ed.
^ 14.435. l. ἐναφεσί
^ 16.468. l. ἡμῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.