Papyri.info

sign in

c.jud.syr.eg.1 = HGV SB 20 14728 = Trismegistos 164 = p.grenf.1.30 = p.amh.2.39DDbDP transcription: c.jud.syr.eg.1 [xml]

103 BC Pathyris
[Reprinted from: p.amh.2.39 | p.grenf.1.30] P.Amh. 2 39 + P.Grenf. 1 30

r
Πόρτεις ἡ̣γ̣εμὼν τῶν ἐν προχειρισ-
μῶι̣ καὶ οἱ̣ [ἐκ] τοῦ σημείου νεανίσκοι
Πατῆτι [καὶ] Παχράτηι καὶ τοῖς ἄλλοις
[στ]ρ̣[α]τιώται[ς] πᾶσι χαίρειν καὶ ἐρρω-
5μενωι(*) δι[ὰ πα]ντὸς εὐημερεῖν. ὑγιαίνο-
μεν δὲ καὶ κα̣[υτ]οί(*). μεταλαβόντες τοὺς συν-
τετελ̣εσμέν[ο]υς πρὸς τοὺς ἀ̣σ̣εβεῖς Ἑρμων-
[θ]ί̣τας ἀγῶνας μεγάλως ἐχάρημεν.
[ἐ]πεὶ οὖν προκεχειρακαμεν(*) προστάτην
10[τοῦ με]γ̣ίσ̣[του θεοῦ] Νεχθφ̣α̣ραῦτος βεα̣  ̣ρων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11δια[⁦ -ca.?- ⁩]
στρατιωτῶ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν ἐπιστο̣λ̣[ὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντες, οἷς καὶ ἐν-
τετάλμεθ[α] ἀσπάσεσθαι ὑμᾶς παρʼ ἡμῶν
15φιλοφρόνως καὶ διὰ γραμμάτων ἐκρίναμεν
σημῆναι. ἐ[ν] οἷς ἂν οὖν ὑμῶν προσδέωνται
ἀντιλαμβα[ν]όμενοι καὶ ἡ̣μῖν δὲ γράφοντας(*)
ὑπὲρ ὧν αἱρε[ῖσ]θ̣ε ὡς πᾶν π[ρ]οθυμότερον τελεω-
[θ]ησόμενον, ἐπιμελό[μενο]ι δὲ καὶ ἑαυτῶν
20ἵνʼ ὑγιαίνητε.
ἔρρωσθε. (ἔτους) ιδ [το]ῦ καὶ ια, Παῦνι ιε
v
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩] Πατῆτι καὶ Π[αχράτηι]
φιλοβασιλισταῖς καὶ τοῖς ἄλλοις στρατιώ[ταις]

Apparatus


^ r.4-5. l. ἐρρω|μένοις
^ r.6. l. αὐτοί
^ r.9. l. προκεχειρίκαμεν
^ r.17. l. γράφοντες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.20.14728 [xml]

103 BC Pathyris
[Reprinted from: p.amh.2.39 | p.grenf.1.30] P.Amh. 2 39 + P.Grenf. 1 30
[Reprinted in: c.jud.syr.eg.1] C.Jud.Syr.Eg. 1

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.