Papyri.info

sign in

upz.1.123 = HGV UPZ 1 123 = Trismegistos 3515 = chr.mitt.280DDbDP transcription: upz.1.123 [xml]

c157/156BC Memphis
[Reprinted from: chr.mitt.280] PParis13;MChr280

Ποσειδωνίωι ἀρχ[ισω]μα[τοφύ]λακι καὶ
στρατηγῶι
πα[ρ]ὰ Πτολεμαίου τοῦ Ἀμαδόκου Θραικός.
τῆς μητρός μου Ἀσκληπιάδος συνούσης
5Ἰσιδώρωι τινὶ τῶν ἐκ Πίτου, καθʼ ἣν ἔθετο
αὐ[τ]ῆι συγγραφὴν ὁμολογίας, διʼ ἧς
διομολογεῖται ἄλλα τε καὶ ἔχειν
πα[ρʼ] αὐτῆς ἣν προσενήνεκτο φερνὴν
χαλκοῦ (ταλάντων) β καὶ περὶ τοῦ θήσεσθαι αὐτῆι
10ἐν ἐνιαυτῶι συνοικισίου, μέχρι δὲ τούτου
συνεῖναι αὑτοῖς ὡς ἀνὴρ καὶ γυνή,
κυρ[ι]ευούσης κοινῆι τῶν ὑπαρχόντων,
ἐὰν δὲ μὴ ποιῆι καθότι γέγραπται,
ἀποτίνειν αὐτὸν τὴν φερνὴν παραχρῆμα
15σὺν τῆι ἡμιολίαι, ἐν δὲ τῶ\ι/ μεταξὺ
μετηλλαχυίας τῆς Ἀσκληπιάδος
καὶ τῶν ἐκείνης ἐμοὶ καθηκόντων
καὶ μετὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῦ Ἰσιδώρου,
ἐπελθόντες Ἀντίβιός τις καὶ Ἰσίδωρος,
20καὶ Εὔδημος ἐπὶ τὰ καταλελειμμένα
ὑπάρχοντα κα[ὶ] ἀντιποιησάμενοι κρατοῦσιν
οὐκ ἀναπέμψαντες τὴν φερνήν. ἀξιῶ οὖν,
ἐὰν φαίνηται, συντάξαι ἀνακαλεσάμενον
τοὺς δηλουμένους συναναγκάσαι
25τὰ δίκαιά μοι ποιῆσαι ὑπέρ τε τούτων καὶ
ὑπὲρ ὧν τυγχάνω εὐχρηστηκὼς αὐτῶι
ἐπὶ τόκω[ι] χαλκ[ο]ῦ (δραχμῶν) Βυν καὶ τόκον ϡγ,
ὑπὲρ ὧν καὶ ὁμόλ[ογ]ος ἐγ[εγ]όνει ἐπὶ Νικάνορος
τοῦ ἐπιστάτου τ[ῆς] κώμης. τούτ[ο]υ δὲ γενομένου
30ἔσομαι τετευχ[ὼς] τῶν δικαίων.
——
εὐτύχει.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.paris.13 [xml]

IIspc? ?
[Reprinted from: .] pg421-422
[Reprinted in: upz.1.123] UPZ 1,123

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.