Papyri.info

sign in

chr.wilck.13 = HGV W.Chr. 13 = Trismegistos 23478DDbDP transcription: chr.wilck.13 [xml]

AD 34/5 ?

Ἡλιόδωρος σ[τ]ρατηγὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς γραφείση[ς] μοι ὑπὸ τοῦ [κυρίου ἡγεμόνος ἐπιστολῆς σὺν τῶι ὑποτεταγμένωι προστάγματι τὰ ἀντίγραφα ὑμῖν ὑποτέταχα, ἵνʼ εἴδῆτε (?)⁦ -ca.?- ⁩]
Φλάκκος Ἡλιοδώρωι [στρατηγῶι ⁦ -ca.?- ⁩ χαίρειν ⁦ -ca.?- ⁩]
νομοῦ τόποις, ἵνα πᾶσι [δῆλα(?) γίνηται τὰ ὑπʼ ἐμοῦ κελευόμενα (?)⁦ -ca.?- ⁩]
5Αὖλος Αὐουίλλιος Φλάκκος [ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει·]
πᾶσαν πρόνοιαν ποιούμεν[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλὰ εἰς τὸ λοιπὸν ἀσφαλε[στερ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπιτηδείων ἐργαλείων αλλα μι[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ μαχαιροφορὰν μεγα[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἤ τινος ἑτέρας(*). ὁ δʼ ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
θανάτωι ἔνοχος ἔσ[τωι](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
Ο̣σ̣υ̣η̣υ̣ς̣ Πασχῖνις(*) ἡγούμενος Η[⁦ -ca.?- ⁩]
Λ̣υ̣θ̣α̣ς̣ Ὀ̣σ̣υ̣η̣ο̣υ̣ς̣ ἔγραψ[εν ὑπὲρ αὐτοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
πρόκειται. Λ̣υ̣θ̣α̣ς̣ Ὀσυηο[υς (?)⁦ -ca.?- ⁩]
15τ̣ο̣ς̣ κ̣α̣ι̣ Λυθας τ[⁦ -ca.?- ⁩]
κώμης Κερκεφθ[ᾶ (?)⁦ -ca.?- ⁩](*)
κ̣α̣ὶ̣ ὑ λυπὺ πρε̣σ̣βύτε̣ρ̣[οι ⁦ -ca.?- ⁩](*)
εος καὶ̣ λ̣υποὶ π̣ρ[εσβύτεροι ⁦ -ca.?- ⁩](*)
Ἰμούθης ἡγούμ[ενος ⁦ -ca.?- ⁩]
20Ἀσκλάπωνος ἔγραψ[εν ⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) κα Τιβερίου Καίσαρος [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 10. C. Balamoshev (from image) (via PN) : ἰσότιμος ἑτέραν prev. ed.
^ 11. l. ἔσ[τω]
^ 12. C. Balamoshev (from image) (via PN) : Π̣α̣σ̣χ̣ι̣λ̣η̣ς̣ prev. ed.
^ 16. C. Balamoshev (from image) (via PN) : Κερκε  ̣  ̣  ̣θ[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 17. l. οἱ λοιποὶ, C. Balamoshev (from image) (via PN) :   ̣υ̣μ̣ι̣τ̣ι̣υ̣ [πρεσ]βύτερ[ος ⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 18. l. λοιποὶ, C. Balamoshev (from image) (via PN) : Κ̣ο̣λ̣λ̣υ̣τ̣ω̣ κρ[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.