Papyri.info

sign in

chr.wilck.13 = HGV W.Chr. 13 = Trismegistos 23478DDbDP transcription: chr.wilck.13 [xml]

AD 34/5 ?

Ἡλιόδωρος σ[τ]ρατηγὸς [ -ca.?- ]
τῆς γραφείση[ς] μοι ὑπὸ τοῦ [κυρίου ἡγεμόνος ἐπιστολῆς σὺν τῶι ὑποτεταγμένωι προστάγματι τὰ ἀντίγραφα ὑμῖν ὑποτέταχα, ἵνʼ εἴδῆτε (?) -ca.?- ]
Φλάκκος Ἡλιοδώρωι [στρατηγῶι -ca.?- χαίρειν -ca.?- ]
νομοῦ τόποις, ἵνα πᾶσι [δῆλα(?) γίνηται τὰ ὑπʼ ἐμοῦ κελευόμενα (?) -ca.?- ]
5Αὖλος Αὐουίλλιος Φλάκκος [ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει·]
πᾶσν πρόνοιαν ποιούμεν[ος -ca.?- ]
ἀλλὰ εἰς τὸ λοιπὸν ἀσφαλε[στερ -ca.?- ]
ἐπιτηδείων ἐργαλείων αλλα μι[ -ca.?- ]
καὶ μαχαιροφορὰν μεγα[ -ca.?- ]
10ἰσότιμος ἑτέραν. ὁ δʼ ἀν[ -ca.?- ]
θανάτωι ἔνοχος ἔσ[τωι](*) [ -ca.?- ]
Ο̣σ̣υ̣η̣υ̣ς̣ Π̣α̣σ̣χ̣ι̣λ̣η̣ς̣ ἡγούμενος Η[ -ca.?- ]
Λ̣υ̣θ̣α̣ς̣ Ὀ̣σ̣υ̣η̣ο̣υ̣ς̣ ἔγραψ[εν ὑπὲρ αὐτοῦ -ca.?- ]
πρόκειται. Λ̣υ̣θ̣α̣ς̣ Ὀσυηο[υς (?) -ca.?- ]
15τ̣ο̣ς̣ κ̣α̣ι̣ Λυθας τ[ -ca.?- ]
κώμης Κερκε  ̣  ̣  ̣θ[ -ca.?- ]
  ̣υ̣μ̣ι̣τ̣ι̣υ̣ [πρεσ]βύτερ[ος -ca.?- ]
εος Κ̣ο̣λ̣λ̣υ̣τ̣ω̣ κρ[ -ca.?- ]
Ἰμούθης ἡγούμ[ενος -ca.?- ]
20Ἀσκλάπωνος ἔγραψ[εν -ca.?- ]
(ἔτους) κα Τιβερίου Καίσαρος [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 11. l. ἔσ[τω]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.