Papyri.info

sign in

chr.wilck.292 = HGV O.Wilck. 801 = Trismegistos 77280 = o.paris.3DDbDP transcription: chr.wilck.292 [xml]

AD 107 Hermonthis
[Reprinted from: o.paris.3] O.Wilck. 801; O.Par. 3

Ἱέραξ καὶ μέτοχ(οι) τελ(ῶναι) (πεντηκοστῆς) Ἑρμωνθ(ίτου) Λον-
γῖνος(*) Κρίσπος(*) οὐετρανὸς(*) χαίρ(ειν).
τετελ(ώνηται)(*) ἐν Ἑρμώνθ(ει) ἐξά(γων) πυροῦ ἀρ-
τάβας ἑκατὸν πεντήκοντα
5(γίνονται) (πυροῦ) ρν καὶ φακοῦ ἀρτάβας ὀκτ[ὼ]
(γίνονται) (ἀρτάβαι) η. (ἔτους) ι Τραιανοῦ Καίσαρος
τοῦ κυρίου Ἐπεὶφ κβ.

Apparatus


^ 1-2. l. Λογ|γίνῳ
^ 2. l. Κρίσπῳ
^ 2. l. οὐετρανῷ
^ 3. cf. BL 7.302 : τετελ(ώνησαι) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: o.wilck.801 [xml]

AD104/5 Thebes
[Reprinted in: chr.wilck.292] WChr 292

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.