Papyri.info

sign in

cpr.17B.13 = HGV CPR 17 B 13 Z. 27 - 34 = CPR 17 B 13 Z. 22 - 26 = CPR 17 B 13 Z. 16 - 21 = CPR 17 B 13 Z. 7 - 15 = CPR 17 B 13 Z. 1 - 6 = Trismegistos 17775DDbDP transcription: cpr.17B.13 [xml]

AD217-`8 Panopolis

  ̣
[ -ca.?- μετὰ] τ̣ὴ̣ν̣ π̣ρ̣ο̣κ̣ε̣ι̣μ̣έ̣ν̣ην προθεσμ\ί/αν ἐὰν βούληται ἐᾶσαι ἐν ἡμῖν ἐκτίσομ̣[εν] αὐτῷ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κατ̣ὰ̣ μ̣ῆνα̣, τοῦ δὲ λαχάνου ἡμιόλιον κατʼ ἔτος, ἀλλη̣λ̣εγ̣γ̣[ύης -ca.?- ]
[ -ca.?- οὔ]σ̣ης ἐ̣κ̣ τ̣ε̣ πάντων ὧ̣ν ἔχομ(εν) καὶ ὅ̣σ̣α̣ ἐ̣[ὰν] ἐπικτησώμε[θα -ca.?- ]
5[ -ca.?- Αὐρ]ή̣λιος Ἰσίων Κολά̣ν̣θου ἀπὸ Πανὸς πόλεως. ⟦(ἔτους) β`⟧ (ἔτους) α [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Εὐσεβ]οῦς Εὐ[τυχ]οῦς Σεβαστοῦ Θὼθ ιε. Αὐρή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ Π̣ανίσκος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ς τοῦ Καλῆτος μητρὸς Μερτοῦτος λεγόμενος Θύτης καὶ Πελιαρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Π]ετεαρβεσχείνιος μητρὸς Σενπρείους καὶ Ἁρμιῦσις Ἁρμιύσ[εως -ca.?- ]
[ -ca.?- Αὐρηλίῳ Ζωί]λῳ τραπεζειτηι(*) χαίρειν· ἠριθμήμεθα παρὰ σοῦ ὑπ[ὲρ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ἀπὸ Παν]ὸς πόλεως εἰς ἰ(*)δίαν ἡμῶν χρείαν ἀργυρίου δραχμὰς τετρ̣[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀν]υπερθέτως ἐπάναγκες ἀλληλεγγύης οὔσης ἡμῶν εἰς ἔκτισι[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπὸ Πανὸς πόλε]ω̣ς̣. ⟦(ἔτους) β`⟧ (ἔτους) α Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου ⟦Ὀπελλίου⟧ Σεουήρου ⟦Μακ̣[ρίνου]⟧ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ἔσχο̣ν καὶ ἀποδώσω ὡς πρόκε̣[ιται. -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπ]ὸ Πανὸς π̣ό̣λ̣ε̣ως ἔσ(χον) τὰς προκειμένας τραχ[μὰς](*) [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] Ψενσεναμ̣όριος
Demotic 1 line
16[ -ca.?- ]ω̣νος Ἀμμωνίου ἀπὸ Πανὸς πόλ(εως) ὡς (ἐτῶν) λη οὐλὴ ἐπ[ὶ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ Αὐρηλίου Ἱέρακος Μέλα ἱππέως εἴλης [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] α̣ὐτῷ σὺν τόκῳ δραχμιαίῳ ἑκάστης μν[ᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ ἐὰν βούληται ἐᾶσαι ἐν ἐμοὶ ἐκτίσω αὐ[τῷ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] ⟦(ἔτους) β`⟧ (ἔτους) α Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου ⟦Ὀ[πελλίου]⟧
[ -ca.?- ] τῆς χώρτης Ἀπαμηνῶν ἔγραψα ὑπὲρ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ Πα̣χ̣ούμιος μητρὸς Θερμούθιος ἀπ[ὸ -ca.?- ]
[ -ca.?- χαίρ]ειν· ἠρίθμημαι παρὰ σοῦ ὑπὲρ Α[ὐρηλί -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας ὀ]κ̣τώ, γίν(ονται) ση ἃς ἀποδώσ[ω αὐτ -ca.?- ]
25[ -ca.?- μετ]ὰ τὴν προκειμένην προθεσμ[ίαν -ca.?- ]
[ -ca.?- Αὐτοκρ]άτορος Καίσαρος Μάρκου ⟦Ὀπελλίου⟧ Σε[ουήρου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ὡς (ἐτῶν) λη οὐλὴ ἐξ ἀριστερ[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὑπὲρ Αὐρηλία(*) Τσενπαχ̣ν̣[ούμεως -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀργυρίο]υ δραχμὰς διακοσία̣[ς -ca.?- ]
30[ -ca.?- ἀργυρίο]υ δραχμὰς ἑξακοσ[ίας -ca.?- ]
[ -ca.?- ὀγ]δ̣οήκοντα ἕ̣[ξ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ρος μου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ ιε. ἐπὶ Τ̣[ -ca.?- ]
Traces

Apparatus


^ 9. l. τραπεζίτῃ
^ 10. ϊδιαν papyrus
^ 14. l. δραχ[μὰς]
^ 28. l. Αὐρηλία<ς>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.