Papyri.info

sign in

cpr.24.30 = HGV CPR 24 30 = Trismegistos 70348DDbDP transcription: cpr.24.30 [xml]

622 Arsinoiton Polis

r
† Ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου
καὶ δεσπ(ότου) Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμ(ῶν)
Παχὼν β δεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν̣ [Ἀ]ρ(σινοϊτῶν πόλει).
5Φλ(αουίῳ) Μηνᾷ τῷ ἐνδοξοτ̣(άτῳ)
στρατηλάτῃ, παγάρχῳ
[τῆς Ἀρσινοϊτῶν] κ̣[αὶ]
[Θεοδοσιουπολιτῶν]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
† ἀπό[δειξις -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.