Papyri.info

sign in

cpr.5.11 = HGV CPR 5 11 = Trismegistos 32551DDbDP transcription: cpr.5.11 [xml]

IVspc? ?

Ἀμμωνοθέωνι ἐπισκόπῳ [- ca.10 -]
Αὐρήλιος Βῆσις Ἀκώριος ἀπὸ τοῦ   ̣[- ca.10 -]
vac. ? χαίρειν. vac. ? [ -ca.?- ]
ἐπειδὴ σήμερον ἐχειροτονήθ[ην εἰς τὴν σὴν]
5διακονίαν καὶ προφοράν σοι ἐξεδ[όμην πρὸς]
τὸ ἀπαράβλητόν με εἶναι τῆς ἐπεισ[κοπῆς](*) [σου,]
διὰ τοῦτο ὁμολογῶ διὰ τοῦδε τοῦ γρα[μματίου μὴ]
ἐνκαταλείπειν σε μηδὲ μετ̣έ̣ρ̣χ̣[εσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπισκόπου ἢ πρεσβυτέρου ἢ κ̣[- ca.10 -]
10μὴ συνπείθο̣ι διὰ τὸ ἐμὲ ἐπεὶ(*) το[ύτοις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐὰν δὲ θελήσω ἀποστῆναι   ̣[- ca.12 -]
σου ἢ καὶ χωρὶς γραμμάτων μ̣[- ca.10 -]
ρου τυχάνιν(*) δῆθεν ἐγὼ τῆς δια   ̣[- ca.10 -]
λα λαικῆς κοινωνίας μεταξιω   ̣[- ca.10 -]
15μην σοι τὸ γραμματῖον τοῦτο πρὸ̣[ς ἀσφάλειαν]
καὶ ὃ μὴ εἴη ἐὰν πράξω τοῦτο ὑπεύ̣[θυνος ἔσο-]
μαι τοῖς μετα̣ξὺ ὡρισθῖσει(*) καὶ ἐπερ[ωτηθ(εὶς) ὡμολ(όγησα).]
καὶ μὴ ἐξε̣[ῖναι κοι]ν̣ωνῖν(*) με μυς̣[- ca.10 -]
γενομένῳ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ στη ἐὰν μὴ ς  ̣[- ca.10 -]
20τῷ προκειμέν̣[ῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] vac. ? [ -ca.?- ]
Αὐρήλιος Βῆσ[ις ὁ προκείμ]ενος τέτιμ̣[αι](*) [τὸ προκείμε-]
νον γράμμα καὶ ὡ[μολόγ]ησα ὡς̣ π̣[ρ]όκ̣[ειται.]
Αὐρήλιος Ἱερακίω[ν] ὑπὲρ αὐτοῦ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Μεσορὴ ιβ. vac. ? [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 6. l. ἐπισ[κοπῆς]
^ 10. l. ἐπὶ
^ 13. l. τυγχάνειν
^ 17. l. ὡρισθεῖσι
^ 18. l. [κοι]νωνεῖν
^ 21. l. τέθειμ[αι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.