Papyri.info

sign in

cpr.5.18 = HGV CPR 5 18 = Trismegistos 16037DDbDP transcription: cpr.5.18 [xml]

AD 538? Herakleopolis

χ̣μ̣γ̣
† Φλ(άουιος) Θεόδωρος ὁ̣ ἐ̣[νδο]ξ̣[(ότατος)] κ[ό]μ(ες) τῶν καθο(σιωμένων)(*) δομε(στικῶν)
ἀπὸ δουκ(ῶν) καὶ Ἀ̣γουσταλ(ίων), φρο(ντιστὴς) πραγμά(των) τ̣ῆ̣ς θειοτά(της) καὶ
εὐσεβ(εστάτης) ἡμῶν δεσπο(ίνης) καὶ αἰων̣(ίας) Ἀ̣γού̣σ̣[τ(ης)] β̣ασ̣ιλ(ίσσης) Θεοδώρας
5Πέτρῳ τῷ θαυμα(σιωτάτῳ) τραπεζ(ίτῃ) τ̣ῶ̣ν̣ ὑ̣π̣ὸ̣ τὴν Ἡρακλέους
κτημά(των) διαφερό(ντων) τῷ θειοτά(τῳ) οἴκῳ. ⁦ vac. ? ⁩
καταβέβληκες καὶ νῦν ἀπὸ λόγου προσόδων τῶν ὑπὸ τὴν
Ἡρακλέους κτημάτων διαφερόντων τῷ θειοτάτῳ οἴκῳ
τῆς πεντεκαιδεκάτης ἰνδικτίονος χρυσίου νομισμάτια
10τριακόσια ἑβδομήκοντα τέσσαρα κεράτια δεκαδύο ,
οὕτως ἑβδόμῃ μὲν τοῦ Θὼθ μηνὸς τῆς πρώτης ἰνδ(ικτίονος)
προσάπαξ δ(ιὰ) ἀποδοσίμου γεναμένου παρὰ Ἰες̣  ̣  ̣  ̣ πρὸς Ἰακῶβ
Συμαιώνη νομισμάτια ἑκατὸν πεντήκοντα τ̣[έσ]σ̣α̣ρ̣α ,
εἰκάδι δὲ τοῦ Φαρμοῦθι μηνὸς τῆς πρώτης ἰνδικτίονος
15δ(ιὰ) ἀποδοσίμου Θεοδώρου πρὸς Μάρκον καὶ Πέτρον
νομισμάτια ἑκατὸν τεσ̣σ̣[αράκο]ντα τέσσαρα καὶ δ(ιὰ) ἀποδοσίμου
παρὰ Ἰούδα πρὸς Ἰακῶβ [νο]μ̣ισμάτια ἑβδ[ομή]κοντα δύο
καὶ δ(ιὰ) Θεοφάνους χρυσώνου νομισμάτια τέσσαρα κεράτια
δεκαδύο . καὶ ταῦτά σοι καταλογισθείη τοῦ λόγου γινομένου
20καὶ πρὸς σὴν ἀσφάλιαν(*) τήνδε τὴν ἀπόδειξειν(*) πεποίημαι
γραφεῖσαν μηνὶ Φαρμοῦθι εἰκάδι ἰνδικτίονος πρώτης
ὑπὲρ ἰνδ(ικτίονος) πεντεκαιδεκάτης ἐν ᾗ κἀγὼ(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣
(hand 2) ⳨ Θεόδωρος λαμπρ(ότατος) ποιήσας τὴ̣ν ἀπόδει[ξιν - ca.10 -]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.30 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. καθω(σιωμένων)
^ 20. l. ἀσφάλειαν
^ 20. l. ἀπόδειξιν
^ 22. l. καὶ ἐγὼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.