Papyri.info

sign in

o.amst.68 = HGV O.Amst. 68 = Trismegistos 70415DDbDP transcription: o.amst.68 [xml]

AD237 ?

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) μη(τροπόλεως) γενή(ματος) γ (ἔτους) τῶν κυρίων ἡμῶν
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμίνου καὶ Γαίου
Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου Εὐσεβῶν Σεβασ(τῶν)
Ἐπεὶφ κα ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ὀνό(ματος) Πεκύ(σιος) Ψανσ(νῶτος) π̣[ρ](εσβυτέρου)
5Ἀσκλείας (πυροῦ ἀρτάβην) μίαν ἕκτον, (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβη) α ϛ´. Ἁρπ(οκρᾶς) σεση(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.