Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1584 = HGV O.Bodl. 2 1584 = Trismegistos 72267DDbDP transcription: o.bodl.2.1584 [xml]

AD206 Thebes

[μέ(τρημα) θησ(αυροῦ)   ̣  ̣( ) γε]ν̣ή(ματος) ιδ (ἔτους) τῶν κυρίων
[Αὐτοκρατόρ]ω̣ν̣ Σεουήρο(υ) καὶ Ἀντων̣ίνο(υ)
[Εὐσεβῶν Σεβ]αστῶν Μεσο(ρὴ) ζ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ὀνό(ματος)
[κληρο(νόμων) Ἀμε]ν̣ρώ(σιος) Πετεαρουή(ριος) πυρο(ῦ) πέντε
5[(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) ε]. Θέω̣(ν) σ(εσ)η(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.