Papyri.info

sign in

o.heid.190 = HGV O.Heid. 190 = Trismegistos 80118 = p.bad.4.101DDbDP transcription: o.heid.190 [xml]

AD 114 Elephantine
[Reprinted from: p.bad.4.101] P.Bad. 4 101

[Βασσίων καὶ Ἀ]μ̣μωνᾶς πράκ(τορες) ἀρχ(αίας) ἐκθ(έσεως). διέγραψ̣[εν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣τιοῦτος μητ(ρὸς) Σενπαλαχή[μιος]
[ὑπ(ὲρ) τιμ(ῆς) κ]αὶ δαπάνην(*) ἀνδ(ριάντος) Τραιανοῦ Καίσ[αρος]
[τοῦ] κυρίου ἀνατεθέντος ἐν Καισαρίῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
5ἀργ(υρίου) δραχ(μὰς) δύο τετρώβολον, (γίνονται) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον). (ἔτους) ι[ζ]
Τραιανονῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπὶ[φ ι.]
ὁμοίως Παχνοῦβις ὁ καὶ Σελὴτ τ[ῶν (αὐτῶν)]
γονέων ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ ἀνδριάν[τος]
ἀργ(υρίου) δραχ(μὰς) δύο τετρώβολ(ον), (γίνονται) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον). (ἔτους) ιζ Τρ̣[αιανοῦ]
10Καισαρος τοῦ κυρίου Ἐπὶφ ι.

Apparatus


^ 3. l. δαπάνης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.