Papyri.info

sign in

o.leid.256 = HGV O.Leid. 256 = Trismegistos 24811 = sb.10.10360DDbDP transcription: o.leid.256 [xml]

AD210 Thebes?
[Reprinted from: sb.10.10360] SB10,10360

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) μη(τροπόλεως) γενή(ματος) ιζ (ἔτους) τῶν κυρ[ίων]
Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀ[ντωνίνου]
Εὐσεβῶν καὶ Γέτα Σεβαστῶν Μεχ[εὶρ   ̣  ̣ τοῦ ιη (ἔτους)]
ὑπ(ὲρ) λη(μμάτων) ι (ἔτους) ια (ἔτους) ιβ (ἔτους) μερισ(μοῦ) παρο(υσίας) (Ἀγορῶν) ὀν[ό(ματος)]
5Σεβάιτος Πετε(μενώφιος) (πυροῦ) μίαν τεσ̣σ̣α̣ρ̣α̣-
κ(οστόγδοον), (γίνεται) (πυροῦ) α μη´.   ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.