Papyri.info

sign in

o.leid.63 = HGV O.Leid. 63 = Trismegistos 24635DDbDP transcription: o.leid.63 [xml]

AD49 Thebes

διαγέγρα(φε) Πετεμεν̣ῶ(φις) Παμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ)
φο̣(ινικώνων) θ̣ (ἔτους) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ζ (τριώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου).
(ἔτους) ι Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μη(νὸς) Σ̣ε̣β̣(αστοῦ) κθ. Κέφαλ(ος).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.