Papyri.info

sign in

o.leid.94 = HGV O.Leid. 94 = Trismegistos 24663DDbDP transcription: o.leid.94 [xml]

AD113 Thebes

Ἰμούθη(ς) καὶ μέτοχ(οι) Πε̣τ̣ε̣μ̣ε̣ν̣ώ̣φιο(ς)   ̣  ̣  ̣  ̣
ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) γεω(μετρίας) Χά(ρακος) ι̣ϛ̣ (ἔτους(?)) (δραχμὰς) δύο (τετρώβολον),
(γίνονται) ῥυπ(αραὶ) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον). (ἔτους) ιζ Τραιανοῦ Ἀρίστου
Θὼτ λ. Α̣  ̣(  ) σεση(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.