Papyri.info

sign in

o.lund.8 = HGV O.Lund. 8 = Trismegistos 74871DDbDP transcription: o.lund.8 [xml]

AD180 Memnoneia

συναίρη(μα)(*) θησ(αυροῦ) Μεμνο(νείων) γενή(ματος) κ (ἔτους) ὑπ(ὲρ)
λη(μμάτων) τοῦ α(ὐτοῦ) κ (ἔτους) Αὐρηλίων Ἀντωνίνου
καὶ Κομμόδου Καισάρων τῶν κυρίων
Παχὼ(ν) ιϛ ἕως κ ὀν(όματος) Ψενμω(  ) Πμενχή-
5ους Με(μνονείων) (πυροῦ ἀρτάβης) ιβ´ καὶ ὀν(όματος) Τελλων(  ) Ἁρπαης(  )
(πυροῦ ἀρτάβης) ιβ´, Παῦ(νι) α ἕως ε ὀν(όματος) Τη  ̣  ̣(  ) Τελλώνιο(ς)
(πυροῦ ἀρτάβης) κδ´, γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (πυροῦ ἀρτάβης) ϛ´ κδ´ ὡς πρόκ(ειται)
ὁμ(οίως) Παῦ(νι) α ἕως ε ὀν(όματος) Σενφωφω(  ) Ἁρπαήσι-
μος (πυροῦ ἀρτάβης) ιβ´ καὶ ὀν(όματος) Ψενμω(  ) Πμενχήους
10πυροῦ δωδέκατο(ν), (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) ιβ´
ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (πυροῦ ἀρτάβης) ϛ´. σεσ(ημείωμαι)

Apparatus


^ 1. l. συναίρε(μα)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.