Papyri.info

sign in

o.stras.1.83 = HGV O.Strasb. 1 83 = Trismegistos 75683DDbDP transcription: o.stras.1.83 [xml]

AD59 Thebes

διέγρα(ψεν) Μαιε̣ῦ̣ρ̣ι̣(ς) Πε-
τεαρποχρά(του) ὑπ(ὲρ) χω(μάτων) ε (ἔτους)
(δραχμὰς) ἓξ τ(ετ)ρό(βολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τ(ούτ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου).
(ἔτους) ε Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος
5Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
Ἐπὶφ λ β.   ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.