Papyri.info

sign in

o.wilck.293 = HGV O.Wilck. 293 = Trismegistos 76857DDbDP transcription: o.wilck.293 [xml]

? Elephantine

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ Διονυσόδ(ωρος) Σερή[νου]
[καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]παχ(  ) καὶ οἱ λοιπ(οὶ) πράκτορε[ς]
[ἀργυρ]ικ(ῆς) καὶ σιτικ(ῆς) Ἐλεφαντίνης. διέγρα-
ψεν Μενεὺς καὶ ὁ τούτ(ου) θεῖος Ψάεις καὶ
5ὁ τούτ(ου) ἀδελφὸς Πμούεις ὑπ(ὲρ) μερισμο(ῦ)
ποταμοφυλακίδων καὶ στατίωνος
καὶ πλοίου πρετωρίου(*) λαμ(προτάτου(?)) ζ (ἔτους) (δραχμὴν) α χ.
(ἔτους(?)) ζ Ἐπεὶφ κγ. Δ(ιονυσόδωρος)

Apparatus


^ 7. l. πραιτωρίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.