Papyri.info

sign in

o.wilck.985 = HGV O.Wilck. 985 = Trismegistos 77461DDbDP transcription: o.wilck.985 [xml]

AD202 Thebes

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) μη(τροπόλεως) γεν(ήματος) ι (ἔτους) τῶν κυρίων Αὐτοκρα-
τ(όρ)ων Σεουήρου καὶ Ἀντων(ίνου) Εὐσεβῶν Σεβασ(τῶν)
Ἐ(πὶ)φ ια ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ὀν(όματος) Ἀρχίας Α  ̣  ̣  ̣  ̣( ) (πυροῦ) ἥμισυ τρίτον
(γίνεται) (πυροῦ) 𐅵 γ´. ἄ(λλον) ὑπ(ὲρ) Νό(του) τῇ α(ὐτῇ) ἡ(μέρᾳ) ὀνό(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) (πυροῦ) τέταρτον
5κδ´ (γίνεται) (πυροῦ) δ´ κδ´ (γίνεται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (πυροῦ) α η´. Σερῆ(νος) σ(εσ)η(μείωμαι) (πυροῦ) μίαν ὄγ[δοον]
(γίνεται) (πυροῦ) α η´.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.