Papyri.info

sign in

p.abinn.9 = HGV P.Abinn. 9 = Trismegistos 16866 = chr.wilck.322DDbDP transcription: p.abinn.9 [xml]

AD342-351 Arsinoite
[Reprinted from: chr.wilck.322] PLond2,231;WChr322

r
κ̣[υ]ρ̣[ίῳ μου] ἀδελφῷ Ἀμινναίῳ
Δημήτριος.
καὶ δ̣ειʼ(*) ἑτέρων γραμμάτων ἐδήλωσα τῇ εὐγενίᾳ(*) σου
ὥστε ὅσα νίτρα καταλαμβάνεις εἴτε διὰ Μαρεωτῶν εἴτε
5διὰ Αἰγυπτείων(*) κατερχόμενα ἐν τῇ Ἀρσενοειτῶν(*) ἢ καὶ
ἐν ἑτέροις τόποις ταῦτα ἐπέχειν, καὶ νομίζω μὴ δεδέχθαι
σε τὰ γράμματα, οὐδὲ γὰρ ἔσχον παρὰ τῆς εὐγενίας(*) σου
περὶ τῆς ὑ(*)ποθέσεως ταύτης γράμματα. καὶ νῦν δὲ διὰ
τοῦ ἡμετέρου παιδὸς Σαραπίωνος ἀνερχομένου ἐν τῇ Ὀάσει
10τὰ αὐτὰ δηλῶ ἵ(*)να μετὰ πάσης ἐπιεικείας τὴν φρουρὰν
τῶν ταμειακῶν(*) νίτρων ποιήσῃ καὶ πάντας ὅσους καταλαμ-
βάνεις ἐπίσχῃς μετὰ καὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν. σπούδαζε
δὲ δηλοιν(*) ἡμεῖν(*) ἢ ἐν τῇ Τερενούθει τοῖς ἡμετέροις ἢ
ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ αὐτὸς δὲ κέλευε περὶ ὧν ἐὰν βούλει(*),
15κύριε ἄδελφε, ἵ(*)να καὶ ἡμεῖς τὰ κελευόμενα παρὰ τῆς διαθέ-
σεώς σου μετὰ πάσης προθυμείας(*)(*)πουργῶμεν. (hand 2) ἐρρῶσθαι
σε εὔχομαι πολ-
λοῖς χρόνοις,
κύριε ἄδελφε.
20Τῦβι α
v
(hand 1) [κυρίῳ] μ̣ο̣υ ἀδελφῷ Ἀμινναίῳ πραιποσίτῳ
Δημήτριος

Apparatus


^ r.3. l. διʼ
^ r.3. l. εὐγενείᾳ
^ r.5. l. Αἰγυπτίων
^ r.5. l. Ἀρσινοειτῶν
^ r.7. l. εὐγενείας
^ r.8. ϋποθεσεωσ papyrus
^ r.10. ϊνα papyrus
^ r.11. l. ταμιακῶν
^ r.13. l. δηλοῦν
^ r.13. l. ἡμῖν
^ r.14. l. βούλῃ
^ r.15. ϊνα papyrus
^ r.16. l. προθυμίας
^ r.16. ϋπουργωμεν. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lond.2.231-pg284-285 [xml]

AD259 ?
[Reprinted from: .] pg266
[Reprinted in: p.abinn.9] PAbinn 9

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.