Papyri.info

sign in

p.achm.8 = HGV P.Achm. 8 = Trismegistos 20271 = chr.wilck.81DDbDP transcription: p.achm.8 [xml]

AD197 Panopolis
[Reprinted from: chr.wilck.81] WChr81

Fr1rp
ἱερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξει̣[ -ca.?- ]
ἐπι[ -ca.?- ]
μι[ᾶ]ς .
Κλαύδιος Διόγνητος ἐπίτροπος Σεβαστοῦ
5διαδεχόμενος τὴν ἀρχιε[ρ]ωσύνην στρα(τηγῷ)
Πανοπολ(ίτου) χαίρειν.
ἀντίγραφα ἐπιστολῶν δύο γρ[α]φεισῶν μοι
ὑπὸ Σατουρνίνου ταβουλαρίου [τ]ῆς ἀρχιερωσύ-
νης περὶ Πεκύσιος Ψενθερμούθ[ο]υ ἱερέως διαγρά-
10ψαντος τιμὴν στολιστείας ἐν (δραχμαῖς) ρ καὶ πρὸς καὶ
Ἁρεμίφιος Σισόιτος ἱερέως δ[ια]γράψαντος τι-
μὴν ἑτέρας στολιστείας ἐν δραχμαῖς ἑκατὸν καὶ
πρός, Μητιόχῳ οἰκονόμῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν
θειοτάτου Αὐτοκράτορος Σεου[ή]ρου Περτίνακος
15[τούτο]ις ὑπέταξά μου τοῖς γράμμασι\ν/. σὺ φρόντισον
σὺν τῷ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) τὰς τάξεις προκηρῦξαι, καὶ κὰν(*) μηδεὶς
πλέον δῷ, παραδοῦναι αὐτοῖς μ[ὴ] μέντοι ἐλάτ-
τονος(*) [τ]ῆς συντιμήσεως, μηδ[ὲ τ]ῆς ἄλλοτε εἰσε-
νεχθείσ<ης> ὑπὲρ τῶν τάξεων τιμῆς. ἐρρῶ(σθαί) σε εὔχομ(αι).
20(ἔτους) ε Παχὼ(ν) κθ καὶ ὑπετάγησαν
αἱ τοῦ ταβουλ(αρίου) ἐπιστολ(αὶ) ἐπὶ τοῦ ε (ἔτους) Παχὼ(ν) κθ.
ἑτέρας.
[Κλα]ύδιος Διόγνη[τος ἐπίτροπος -ca.?- ]
Fr2
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Καθύτη]ν [ -ca.?- ]
25ὡς εἰσαγγελέντα α[- ca.15 -]τ̣α
[π]ρὸς τὴν δίκην [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολλὰ[ς προθ]εσμίας
[εἰ]ληφότα. ἐπεὶ οὖν κ[αὶ π]αρʼ ἐμοὶ κηρυχθεὶς
[ὁ Κ]αθύτης οὐχ ὑπήκουσεν, ἀπεφηνάμην τῆς
[ἀ]πειθίας(*) αὐτὸν εἰσενέγκειν διακόσια πεν-
30[τή]κοντα δηνάρια. σὺ φρόντισον καὶ εἰσπρᾶξαι
α[ὐ]τὸν τὸ πρόστιμον καὶ ἐλθεῖν ἐπαναγκάσαι,
[καὶ] γὰρ ἐπιδούς μοι βιβλίδι[ον κ]αὶ τυχὼν ὑπογρα-
[φ]ῆς ὥστε ἐντυχεῖν μ[οι δικάζ]οντι οὐδὲ οὕτως
[ἐνέ]τυχεν. [ἐρρῶ(σθαί) σ]ε εὔχο(μαι).
35[(ἔτους) ε Παχὼ(ν) β]η.
ἕως τούτου τῆς ἐπισ[τολῆς τ]ὸ ἀντίγρα(φον).
[  ̣  ̣  ̣  ̣]θην ἐν τῷ προγεγρ⟦αμμ[έν]⟧ῳ Πετενῖφι Ἁτρῆ-
[τος] ἱερεῖ τὸ διὰ τῆς ἐπιστο[λῆς] δηλούμενον ἀνάλ(ωμα)
[τοῦ] προστίμ(ου) (δραχμαὶ) Α προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) ξβ (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) Αξβ (τριώβολον).
40(hand 2) (ἀπολ(ογισμὸς) Διον(υσίου) στρα(τηγοῦ) κολ(λήματος) λη) ( ϛ ε ) [σ]τρα(  ) ε ) κολ(λήματος) κγ )
(hand 1) ὧν τ[ὸ] κατʼ εἶδος πρόκ(ειται)
(δραχμαὶ) Αψν π[ρ]οσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) ρθ (διώβολον) (χαλκοῖ 2) (γίνονται) (δραχμαὶ) Αωνθ (διώβολον) (χαλκοῖ 2)
ὧν \εἰσὶν/ αἱ ε̣ξε̣ς̣(  ) ἀνάλ(ωμα) [τοῦ προστί]μ(ου) (δραχμαὶ) ψν πρ(οσδιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) μϛ(*) (πεντώβολον) (χαλκοῖ 2)
[ -ca.?- ] αἱ λ(οιπαὶ)   ̣  ̣α(  )

Apparatus


^ Fr1rp.16. l. ἐὰν
^ Fr1rp.18. corr. ex λλαττονος
^ Fr2.29. l. [ἀ]πειθείας
^ Fr2.43. corr. ex β

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.