Papyri.info

sign in

p.apoll.87 = HGV P.Apoll. 87 = Trismegistos 39145DDbDP transcription: p.apoll.87 [xml]

AD 703-715 Apollonopolis Magna

A
† λόγ(ος) τ[ῶν] νο(μισμάτων) η [𐅵τ(οῦ)Ἄ]ρων πι(στικοῦ)
ἀ[φʼ ὧ(ν)] (οὕτως)
Ἀγαθον[ίκῳ (ὑπὲρ) τ(ῶν)] Μαύρ(ων) νο(μίσματα) β 𐅷
(ὑπὲρ) τ(ῆς) ζυγοθηκ(ῆς) νο(μίσματος) 𐅵
5(ὑπὲρ) φακ(ῶν(?))(*) νο(μίσματος) γ´
Κ(υρίῳ) Μαρίνῳ νο(μίσματος) γ´
B
(ὑπὲρ) ἐκφορ(ίου) Τμαϩητο νο(μίσματος) 𐅵
[(ὑπὲρ) φα]κ(ῶν(?))(*) νο(μίσματα) β 𐅷
π(αρὰ) Ἄρων πι(στικῷ) νό(μισμα) α
10π(αρὰ) Σουάϊ Ἀναστα(σίου) νο(μίσματος) ϛ´
π(αρὰ) Μάρκῳ Τ  ̣α  ̣κ(  ) νο(μίσματος) γ´
C
† λόγ(ος) τῶν νο(μισμάτων) β γ´ τῆ(ς) δεσποί(νης)
ἀφʼ ὧ(ν) (οὕτως)
Ἀνανίᾳ διακ(όνῳ) (ὑπὲρ) Κουλῶλ (καὶ) Ἀνδρέ(α) (καὶ) Βασιλεί(ου) διακ[(όνων) ⁦ -ca.?- ⁩]
15παρὰ Σευήρῳ τῷ ἀποκρισιαρίῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
Σευήρῳ τῷ πρε(σβυτέρῳ) (ὑπὲρ) λοιπαδ(αρίου) τι(μῆς) καμ(ήλων) [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ A.5. BL 11.8 : φακ(λίων) prev. ed.
^ B.8. BL 11.8 : [φα]κ(λίων) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.