Papyri.info

sign in

p.bacch.13 = HGV SB 6 9324 = Trismegistos 14141 = yale.apis.0009030000 = sb.6.9324DDbDP transcription: p.bacch.13 [xml]

AD204 Bacchias
[Reprinted from: sb.6.9324] SB6,9324

Κανώπῳ τῶι καὶ Ἀσκ[λ(ηπειάδῃ)]
βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) Ἀρ̣σι(νοίτου) Ἡρα(κλείδου) μερίδος
διαδεχ(ομένῳ) καὶ τὴν στρα(τηγίαν)
τῆς αὐ(τῆς) μερ̣ίδος
5παρὰ Σισό̣ι̣τος Ὀρσε-
νούφεως καὶ̣ τῶν
λ̣ο̣ιπ(ῶν) ἱερέων θεοῦ Σο-
κνοβραίσεως μεγά-
λου μεγάλου λογίμο̣υ̣
10κώμης Βακχιάδος.
κατεχωρίσαμέν σοι
γρα(φὴν)ἱερέων καὶ χιρισ-
μοῦ(*) τοῦ ἐνεστῶτος
δωδεκάτου ἔτους̣
15(hand 2) κατεχω(ρίσθη) βασι(λικῷ) γρα(μματεῖ) δια-
δεχο(μένῳ) καὶ τὴν στρα(τηγίαν)
ιβ (ἔτους) Μεσορὴ ε̣.

Apparatus


^ 12-13. l. χειρισ|μοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.