Papyri.info

sign in

p.bacch.8 = HGV P.Fouad 1 11 = Trismegistos 11177 = oxford-ipap.apis.1468 = p.fouad.11DDbDP transcription: p.bacch.8 [xml]

cAD186 Bacchias
[Reprinted from: p.fouad.11] PFouad11;SB5,8067

Ἀπολλωτᾷ στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοίτου)
Ἡρακλ(είδου) μερίδος
παρὰ Πετεύρεως Πε̣τε̣[ύρεως]
τοῦ Μύσθου πρεσβ(υτέρου) [ἱερέων]
5Σοκνοβράσεως θεο[ῦ]
μεγάλου μεγάλου
κώμης Βακχιάδο[ς.]
κατεχώρισα τὴν γρα[φὴν]
ἱερέων καὶ χειρισμ[οῦ τοῦ προκ(ειμένου)]
10ἱεροῦ τοῦ ἐνεστῶ[τος β  ̣ (ἔτους)]
Μάρκου Αὐρηλίο[υ Κομμόδου]
Ἀντ[ω]νείνου [Κ]αίσαρος. [(hand 2) στρ(ατηγῷ) διʼ]
Ἁρποκ(  ) βοηθ(οῦ) κατεχ(ωρίσθη).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.5.8067 [xml]

cIIIspc ?

(o)


[Reprinted in: p.bacch.8] PBacch 8

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.