Papyri.info

sign in

p.bad.4.78 = HGV VBP 4 78 = Trismegistos 27862DDbDP transcription: p.bad.4.78 [xml]

II/IIIspc Hibeh

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]μ̣  ̣κ̣ω̣ν
[ -ca.?- ]α̣ις ἀκολλ[ο]ύθως(*) τὴν τοῦ
[ -ca.?- ἡγε]μονείαν(*) ἐπε̣ικαλεσάμεν-
[ος](*) [ -ca.?- ]ιος ἐγραψας(*) ὑπὲρ τῆς αὐ-
5[τοῦ γ̣υ̣ν̣α̣ι̣κ̣ὸ̣ς̣] γ̣ράμματα μὴ εἰδυειης(*).
[ -ca.?- ὁ προγεγραμ]μένος αὐτῆς ἀνὴρ
[ -ca.?- ] ἐπειγραψάμενος(*)
vac. ?
(hand 2) [ -ca.?- ] Τ̣αῆσις ἡ προγεγραμμένη
[μετὰ τοῦ κυρίου] αὐτῆς ἀν̣δ̣ρός μου Ἀπίονο[ς]
10[ -ca.?- ]τεκμης μου τὸ προκείμενον
[ -ca.?- ]ων τῶν προκειμέ̣ν(ων) διʼ ἃς
[ -ca.?- ] ἡ ἐμης(*) τε καὶ τοῦ ἀνδρὸς
[ -ca.?- ] κ̣αθο͂ς(*) πρόκειται. Ἀπίων
[ -ca.?- ]μακι τῆι γυναικί μου
15[ -ca.?- αὐ(?)]τῆς [ -ca.?- ] π̣α̣ρ̣

Apparatus


^ 2. l. ἀκολούθως
^ 3. l. [ἡγε(?)]μ̣ονίαν
^ 3-4. l. ἐπικαλεσάμεν|[ος]
^ 4. l. ἔγραψα
^ 5. l. εἰδυίας
^ 7. l. ἐπιγραψάμενος
^ 12. l. ἐμή
^ 13. l. καθῶς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.