Papyri.info

sign in

p.bour.41a-2_3 = HGV P.Bour. 41 a Kol. I = P.Bour. 41 a Kol. II-III = Trismegistos 17949DDbDP transcription: p.bour.41a-2_3 [xml]

AD197 Panopolis?

[ -ca.?- Αὐτο]κράτορ[ος]
[Σεουήρου Περτίνακος τούτοις] ὑπέταξά μου̣
[τοῖς γράμμασιν. σὺ φρόντισον σ]ὺν τῷ βασιλι-
[κῷ γρα(μματεῖ) τὰς τάξεις προκηρῦξα]ι̣ καὶ κὰν(*) μη-
35[δεὶς πλέον δῶ, παραδοῦναι αὐτοῖς] μὴ μέντοι ἐ-
[λάττονος τῆς συντιμήσεως μηδὲ τ]ῆς ἄλλοτε
[εἰσενεχθείσης ὑπὲρ τῶν τάξεων τιμῆς. ἐρ]ρ(ῶσθαί) σε εὔχ(ομαι)
[(ἔτους) ε Παχὼν κθ. καὶ ὑπετάγησαν] α̣ἱ τοῦ ταβουλ(αρίου)
[ἐπιστολαὶ -ca.?- ]
40 vac. ?
40[ -ca.?- ] κυρώσω(*)
[ -ca.?- ]υναι εἰσενη-
[ -ca.?- ἐ]πὶ τῷ ενει  ̣(  )
[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ειτ̣εσφιβιος
45[ -ca.?- ]  ̣ ὑποσχομένῳ
[ -ca.?- ]ου διὰ βιβλ(ιδίου) ἐπι-
[δοθέντος -ca.?- π]ροσδι(αγραφ(?)) ϛ   ̣ (γίνονται) (δραχμὰς) ρϛ   ̣
[ -ca.?- το]ῦ Πεκύσιος ἱερε(ὺς) τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ
[ -ca.?- ] λ(  ) [το]ῦ αὐτοῦ ἱεροῦ
50[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ιος αὐτοῦ
3
μενῳ διὰ βιβλιδίου ἐπιδ̣[οθέντος -ca.?- ]
μηνὸς ὠνήσασθαι πτεραφ[ορείαν -ca.?- ]
ἱεροῦ πρότερον Ἁρπαήσιος α[ -ca.?- ]
(δραχμὰς(?)) σν προσδι̣(αγραφεῖσαι) ιερ[ -ca.?- ]
55τόκου (δραχμὰς) Β (τετρώβολον) [ -ca.?- ]
  ̣ αἱ διαγραφεῖσαι τι̣[ -ca.?- ]
  ̣ οβ (ἡμιωβέλιον) τῶν [ -ca.?- ]
προσδι(αγραφεῖσαι(?))   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τόκου (δραχμὰς) Β (τετρώβολον) [ -ca.?- ]
60ἐστιν ταλ(  ) ς  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
εδ  ̣  ̣τη  ̣ ( ) φα  ̣  ̣κε[ -ca.?- ]
vac. ?
Traces 2 lines

Apparatus


^ 34. l. ἐὰν
^ 40. corr. ex κυρωσε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.achm.7 [xml]

AD197 Panopolis
[Reprinted from: p.bour.41a,1] SB1,4636

BN135B2
1
-ca.?- 2
[φύλακες αὐ]τῶν·
[ -ca.?- ]  ̣ω̣ρι  ̣  ̣(  ) μητρὸς Σεν[ -ca.?- ]
Ἁρεμῆ[φις] Ἀνουβᾶ το̣ῦ̣ Ἐπ[ -ca.?- ]
Ψάις Ψεν[ον]τήριος μη(τρὸς) Σεν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιος (ἐτῶν) λε
5Ψενοσεῖρ̣[ις] π(ρεσβύτερος) Ἀν̣ε̣μ̣π̣έως̣ [ -ca.?- ] (ἐτῶν) β  ̣
Πουλ̣ιν̣ῖ̣[νις] Παήσ(ιος) μη(τρὸς)   ̣ουέριος (ἐτῶν) κη
Ἡρᾶς Π[  ̣  ̣  ̣]υ μη(τρὸς) Ταρ[  ̣  ̣  ̣]ς (ἐτῶν) κε
ἐπὶ τῆς εἰρή[νης]·
Ψεντατρῆ[ς Π]ανεχάτου [μη(τρὸς)   ̣  ̣  ̣]αρε (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
10Τιθοῆς Ὥρ[ου] Π̣α̣ρκῶ μη(τρὸς) Τα[ρ]ι(  ) (ἐτῶν) λε (δραχμαὶ) υ
Ἁρεμῆφι[ς] Π̣[ατχ]όμβιος μη(τρὸς) [Θ]ατρῆ(τος) (ἐτῶν) κε (δραχμαὶ) τ
Ἁτρῆς Ψεν[ενούπ]ιος μη(τρὸς) Ταεῖρε (ἐτῶν) λα (δραχμαὶ) τ
Πετενεβθῶς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μη(τρὸς) Τῶος (ἐτῶν) μη (δραχμαὶ) σ
Παανοῦφις Σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου μ[η](τρὸς) Τατ̣ερμούθ(ιος) (ἐτῶν) κε (δραχμαὶ) τ
15Πετεχῶν Ψ[  ̣  ̣  ̣]πατ[  ̣  ̣  ̣] μη(τρὸς) Μ  ̣σενικ̣ες (ἐτῶν) κδ (δραχμαὶ) σ
Ἀπολλώνι[ος Ἄ]μμωνος μ[η(τρὸς)] Σενοντ(ήριος) (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
Ψενοντῆρις [Π]εκύσιος μη(τρὸς) Ταχόμβιος (ἐτῶν) κε (δραχμαὶ) σ
Ἁτρῆς Κο̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣]μου μη(τρὸς) Σενψάϊ(*)τος (ἐτῶν) κ̣ε (δραχμαὶ) τ
ἐπ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]μ̣α·
20Π[αβο]ῦκις Ἁρεμήφιος μη(τρὸς) Σάμθιος (ἐτῶν) νε (δραχμαὶ) υ
Ψενσαῖψις Ψενσαίψιος μη(τρὸς) Σενψάϊτ(ος) (ἐτῶν) ξ (δραχμαὶ) τ
φύλακες αυτῶν·
Βῆσις Πετρωνίου μη(τρὸς) Σενπνιχ(  ) (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
Ὀρσενοῦφις Ψενοσ(ίριος) μη(τρὸς) Σενπουώ̣ν̣σ̣(ιος) (ἐτῶν) κε (δραχμαὶ) τ
25Πεβῶς Πουλινίνιος μη(τρὸς) Θατρῆτος (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
Πανεχάτης Βήσιος μη(τρὸς) Τατρίφιο̣ς (ἐτῶν) λε (δραχμαὶ) τ
Πατχόμβις Πμέρσιος μη(τρὸς) Θρέσε (ἐτῶν) κ (δραχμαὶ) σ
Ὧρος Πανάσιος λεγο(μένου) Καμῆτος μη(τρὸς) Σενψι(  ) (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
Πατχόμβις Τιθοῆτος μη(τρὸς) Ταθρί(φιος) (ἐτῶν) κε (δραχμαὶ) τ
30Τιθοῆς Πβήκιος λεγο(μένου) Πα̣τ̣κ̣ο̣υ̣πήτιος (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) υ
πεδιοφύλακες·
Παυραῦς Βέλφιος μη(τρὸς) Σενκαταννάρι(ος) (ἐτῶν) με (δραχμαὶ) τ
Ἁρεμῆφις Πεβῶτος τοῦ Ψοῦκρε (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) υ
Ὡρίων ν(εώτερος) Πανεχάτου μη(τρὸς) Σεναρσι(ήσιος) [ -ca.?- ]
35Πετεῆσις Πεβῶτος μη(τρὸς) Θαήσιος (ἐτῶν) μ [ -ca.?- ]
ὀρεοφύλακες ὁδοῦ Ὀάσεως·
[  ̣  ̣  ̣]νοῦπις Ψεναμού(νιος) μη(τρὸς) [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr1,3
[4 lines missing]
38Ψε̣ν[ -ca.?- ]
Ἰβίων̣  ̣  ̣· π̣ρεσβ[ύτεροι -ca.?- ]
40Ὡρ[ -ca.?- ]
Πε[ -ca.?- ]
εἰρηνοφύλαξ [ -ca.?- ]
ἀρχινυκτοφύλα[ξ -ca.?- ]
Πενῶ· πρεσβ[ύτεροι -ca.?- ]
45Ψάις Πα  ̣β  ̣[ -ca.?- ]
Πετεθ[ -ca.?- ]
Ὀρσενοῦ[φις -ca.?- ]
ἀρχιφύλαξ [κ]ώ[μης -ca.?- ]
Ψε[ν]α  ̣  ̣η[ -ca.?- ]
50φύλακες α̣ὐτοῦ̣ [ -ca.?- ]
Βῆσις Ὀννώ[φριος -ca.?- ]
Ψάις Ὀρσενο[ύφιος -ca.?- ]
Ὧρ[ο]ς Ὀρσενο[ύφιος -ca.?- ]
εἰρηνοφύλαξ [ -ca.?- ]
55Χε[ -ca.?- ]
ἀρχινυκτοφ[ύλαξ -ca.?- ]
Ψάι[ς -ca.?- ]
φύλακες αὐτοῦ [ -ca.?- ]
Πετεμεῖν[ις -ca.?- ]
60Ψενθατρῆ[ς -ca.?- ]
Πκαλ̣[  ̣  ̣] Π̣μέρσ[ιος -ca.?- ]
Σισόις Ἁτρῆ[τος -ca.?- ]
κωμογραμμ[ατεὺς γνώμῃ τῶν ἀπὸ τῆς κώμης ἀνέδωκεν τῷ]
ἐνεστ[ῶ]τι ἔ(τει) Φ[αῶφι -ca.?- ]
65αρ  ̣  ̣  ̣ω  ̣κα[ -ca.?- ]
BN135B12
1
[ -ca.?- μη(τρὸς) Σεν]χεμσ(νέως) (ἐτῶν) μϛ (δραχμαὶ) σ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣μου (ἐτῶν) λη (δραχμαὶ) σ
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ μη(τρὸς) Σενχεμσ(νέως) (ἐτῶν) κϛ (δραχμαὶ) σ
vac. ?
[ -ca.?- ] μη(τρὸς) Σενψάιτος (ἐτῶν) με (δραχμαὶ) σ
70[ -ca.?- ]ο̣υ̣ν̣κώριος μη(τρὸς) Τατε-
[ -ca.?- ] (ἐτῶν) κη (δραχμαὶ) σ
[ -ca.?- ]τος μη(τρὸς) Σενπαχούμ(ιος) (ἐτῶν) λα (δραχμαὶ) ρ
[1 line missing]
73[ -ca.?- ] μη(τρὸς) Τανγορσ(άϋιος) (ἐτῶν) κε (δραχμαὶ) χ
[ -ca.?- μ]η(τρὸς) Θα̣ήσ(ιος) (ἐτῶν) με (δραχμαὶ) χ
75 vac. ?
75[κωμογραμματεὺς γνώμῃ] τῶν ἀπὸ τῆς κώμης
[ἀνέδωκεν τῶι ἐνε]στῶ[τ]ι ἔ(τει) Φαῶφι
vac. ?
[ -ca.?- ]ος (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
[ -ca.?- ] ἀρχιφύλαξ
[ -ca.?- μη(τρὸς)] Σενπαχούμ(ιος) (ἐτῶν) λϛ (δραχμαὶ) σ
80[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣και  ̣  ̣φαγ σελ(  ) υπε
[ -ca.?- ]ο̣β̣ενος ὁμ(οίως) β̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- μη(τρὸς)] Σενψι(  ) (ἐτῶν) μ (δραχμαὶ) Α
[1 line missing]
84 [ -ca.?- μη(τρὸς)] Σενπαχούμ(ιος) (ἐτῶν) μ (δραχμαὶ) υ
85[ -ca.?- ] ὁμοίως
[ -ca.?- ]τος μη(τρὸς) Σενπασμούθ(ιος) (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) τ
[ -ca.?- ]  ̣ι̣ε̣ ἀπὸ νότου
[ -ca.?- ]θος μη(τρὸς) Τ̣β̣ώριος (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) σ
[ -ca.?- ὁ]μοίως
90[ -ca.?- ]ος μη(τρὸς) Σε[ -ca.?- ]
2
  ̣  ̣φ  ̣ιω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ῶτος μη(τρὸς) Σεν[ -ca.?- ]
Ἁτρῆς Τιθοῆτος μη(τρὸς) Σενψάιτος [ -ca.?- ]
Ἁτρῆς ν(εώτερος) Πνεβ  ̣ώνιος μη(τρὸς) Ταπο[ -ca.?- ]
Καθύτης Πελείλιος μη(τρὸς) Σενπελείλιος[ -ca.?- ]
95Ψεντατρῖφις Ψεντατρί(φιος) Ἰ(*)σίονο(ς) μ[η(τρὸς) -ca.?- ]
Ἁροννῶφρις π(ρεσβύτερος) Πετεμεί(νιος) μη(τρὸς) Σενπελ(είλιος) [ -ca.?- ]
Ψάις ν(εώτερος) Πανεχάτου Ψενσενοννώ(φριος) [ -ca.?- ]
Σανσνῶς ν(εώτερος) Ἰ(*)ναρῶτος Πετεμο[ -ca.?- ]
Σανσνῶς Παχούμιος μη(τρὸς) Θμεσ(ιῶτος) [ -ca.?- ]
100  ̣  ̣  ̣ Ἡράκλειος Ψάϊ(*)τος Πετενούριος [ -ca.?- ]
εἰρηνοφύλ(ακες) ὁμ(οίως)·
Ἆπις Ψάϊ(*)τος Φθισακ(  ) μη(τρὸς) Σενψάϊ(*)τ[ος -ca.?- ]
Πβῆσις Πμέρσιος μη(τρὸς) Σενπαχούμ(ιος) [ -ca.?- ]
ἐπὶ τῆς εἰρήνης·
105Βῆσις Ψενσεναρπαήσ(ιος) μη(τρὸς) Ταηρῶτ̣ος
Πετεμεῖνις Ἁροννώ(φριος) μη(τρὸς) Τβ̣ωόριος [ -ca.?- ]
Ψενοσεῖρις Ταυρείνου μη(τρὸς) Σενπ̣ας[ -ca.?- ]
ἀρχινυκτοφύλακες·
Καθύτης Χεμσ(νέως) μη(τρὸς) Σενκολανθ[ -ca.?- ]
110Ψάϊς Ψάϊ(*)τος Βερι̣ν̣α̣το(  ) μη(τρὸς) Σενψά[ϊτος -ca.?- ]
φύλακες αὐτῶν·
Πανεχάτης Πετεμεί(νιος) Πα̣α̣λει[ -ca.?- ]
Ψάϊς Ψάϊ(*)τος Ψενμιχῆτος μη(τρὸς) Τατεν[ -ca.?- ]
Ψενσαῖψις Ψάϊ(*)τος μη(τρὸς) Σενψάϊ(*)τος [ -ca.?- ]
115Ψάϊς Ἄπειτος μη(τρὸς) Πος[ -ca.?- ]
Τερτυλλεῖνος Πβήσιος [ -ca.?- ]
Πανεχάτης Βήσιος Σαι(*)σα̈(*)ίτος(*) [ -ca.?- ]
Ἁτρῆς Παχούμιος Σαραπίωνος [ -ca.?- ]
Παθε̣ρμ[ού]θ̣ης Πα  ̣  ̣ου(  ) Σαρα(πίωνος) μη(τρὸς) Σενπε[ -ca.?- ]
120 [ -ca.?- μη(τρὸς)] Σεναρενπάϊ(*)τος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μη(τρὸς) Σενπιγηρι[ -ca.?- ]
BN135B17
FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 [ -ca.?- μ]η(τρὸς) Θαμ[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- Π]αχού[μιος -ca.?- ]
[ -ca.?- Σ]ενκ̣ [ -ca.?- ]
  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]χης Α[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrC
00-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00 vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣ (ἐτῶν) λ (δραχμαὶ) Α
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ουθ(  ) (ἐτῶν) λβ (δραχμαὶ) Αω
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣ς (ἐτῶν) λ [ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ] (ἐτῶν) κ [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]παχ(  ) (ἐτῶν) λ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] [](ἐτῶν) γ  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ου (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (ἐτῶν) λε [ -ca.?- ]
10 vac. ?
10[ -ca.?- ] λ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣β [ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrD
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 [ -ca.?- μ]η(τρὸς) Σεν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bour41a
1
[ -ca.?- ]ᾶθις ν(έωτερος) Ψενσενπαχού(μιος) μη(τρὸς) Σε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- φ]ύλ(ακες)·
[ -ca.?- ]ς Πετεμείνιος Πκούθιος Λαγῶτος (ἐτῶν) λα
[ -ca.?- Λ(?)]αγῶς Βελλῆτος μη(τρὸς) Σενπαχούμ(ιος) (ἐτῶν) β̣  ̣
5[ -ca.?- ]ας πρεσβύτεροι
[ -ca.?- ]θαῆσις Σανσ(νῶτος) μη(τρὸς) Σενεσόνθιος (ἐτῶν) μη (δραχμαὶ) Ασ
[Ψεντ]ατρῖφις Πχαλάπαστος Εἰρήνης μη(τρὸς) Σεναρμιύσιος (ἐτῶν) κβ (δραχμαὶ) Ασ
[ -ca.?- ]ῶς Πατμῆτε Ψενθμεσ(ιῶτος) μη(τρὸς) Σενπαχ(ούμιος) (ἐτῶν) λδ (δραχμαὶ) Ασ
[ -ca.?- ]οῦμις β Ἁρσιήσ(ιος) μη(τρὸς) Μαρκέλλης (ἐτῶν) κη (δραχμαὶ) Ασ
10[ -ca.?- ἀρχι(?)]φύλαξ
[ -ca.?- ]ίων Ἁρμιύσιος μη(τρὸς) Τανεχάτης (ἐτῶν) μα (δραχμαὶ) σ
[φύλακες (?)] vac. ?
[Πανε]χάτης Σ[α]νσ(νῶτος) μη(τρὸς) Θαήσιος (ἐτῶν) λε
[Ἁ]τρῆς Ἁτρῆτος μη(τρὸς) Σενατρῆτος (ἐτῶν) λζ
15[Π]ανεχάτης Ἁρπαήσ(ιος) λεγο(μένου) Πχῆνε̣ μη(τρὸς) Τρεμπου-
ήσ(ιος) (ἐτῶν) κδ
[ -ca.?- ]μενε Πελίλιος μη(τρὸς) Θμεσιῶτος (ἐτῶν) κζ
[ -ca.?- ]ουθος λε̣γό(μενος) Πμοῦι Πετεαρβεσχ(ίνιος) (ἐτῶν) ν
[ἐπὶ τῆς εἰ]ρήνης·
20[ -ca.?- ]υ̣ λεγό(μενος) Ἑρμηνεὺς μη(τρὸς) Σενπελεγρι(  ) (ἐτῶν) λβ
[φύλακες αὐ]τοῦ ὁμ(οίως)·
[Πανε]χάτης Πανεχάτ[ου] μη(τρὸς) Σεναρμιύσιος (ἐτῶν) με
[Ψεντα]τρῖφις Πανεχάτου μη(τρὸς) Σενεσοντέως (ἐτῶν) λβ
[Πανε]χάτ[ης] Πχαλάπαστος [μ]η(τρὸς) Σεναρμιύ(σιος) (ἐτῶν) λη
25[Πετε]αρβεσχεῖνις [Σ]ανσνῶτ(ος) μη(τρὸς) Θαήσ(ιος) (ἐτῶν) μβ
[ -ca.?- ]β  ̣  ̣  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]γαπατη μη(τρὸς) Σεναρμιύσ(ιος) (ἐτῶν) λε
[ -ca.?- φύ(?)]λ̣α̣ξ̣ ὁ̣μ̣(οίως)·
[ -ca.?- ] Π̣ανεχάτ[ο]υ̣   ̣  ̣  ̣ο̣τ(  ) μη(τρὸς) Ταλ̣ε̣ί̣β̣(ιος) (ἐτῶν) μδ
[ -ca.?- φύλ(?)]αξ ὁμοίως·
30[ -ca.?- ]ατεπ[ -ca.?- ]
2/3
(PAchm 7,Bour 41a, i.e. PBour 41a, reprinted in
[Reprinted in: p.bour.41a-2_3] PBour 41a,2-3)

Apparatus


^ 2.18. σενψαϊτοσ papyrus
^ 2.95. ϊσιονο(ς) papyrus
^ 2.98. ϊναρωτοσ papyrus
^ 2.100. ψαϊτοσ papyrus
^ 2.102. ψαϊτοσ papyrus
^ 2.102. σενψαϊτ[οσ] papyrus
^ 2.110. ψαϊτοσ papyrus
^ 2.113. ψαϊτοσ papyrus
^ 2.114. ψαϊτοσ papyrus
^ 2.114. σενψαϊτοσ papyrus
^ 2.117. l. Σάϊτος : σαϊσα̈̈ιτοσ papyrus
^ 2.120. σεναρενπαϊτοσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.