Papyri.info

sign in

p.brux.1.2 = HGV P.Brux. 1 2 = Trismegistos 16039DDbDP transcription: p.brux.1.2 [xml]

AD 174 Theresis
[Reprinted from: .] PLugdBat5

(hand 19) ϙθ
(hand 2) Ἀπίωνι βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) Πρ(οσωπείτου)
παρὰ Ἁρμάχις(*) Νε[κ-]
θερῶτος Θαμο[ύνιος]
ἀπὸ Θερήσεως.
5ἀπογράφομαι [κατὰ]
τὰ προστεταγμένα
ὑπὸ τοῦ λαμπροτά-
του ἡγεμόνος̣
Καλουεισίου
10Στατιανοῦ οἰκ(ίας)
καὶ ψιλῶν τόπω[ν]
πρότερον τῶν αὐ-
τῶν μέρος ἥμ̣[ισυ]
ἐν ᾗ
15Ἁρμάχις Νεκθε̣[ρῶ-]
τος Θαμούνι[ος]
μητ(ρὸς) Θερμ(ούθιος) Ἁρμάχ(ιος).
(ἔτους) ιδ Αὐτοκράτο[ρος]
Καίσαρος Μάρκο[υ]
20Αὐρηλίου Ἀντω[νίνου]
Σεβαστοῦ Ἀρμεν̣[ιακοῦ].
Μηδικοῦ Παρθ[ικοῦ]
Γερμανικοῦ Μ[εγίστου],
Παῦνι λ.
25(hand 7) <Ἁρμάχις> Νεκθερως(*) ὁ προγεγρα(μμένος)
ἀπογρά(φομαι) ὡς (πρόκειται). Ἀρίστων
Ἔρωτος Ἀποτ̣ή̣ο̣υ̣ς̣
ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ(οῦ)
μὴ δοτων(*) γράμ(ματα).

Apparatus


^ 2. l. Ἁρμάχιος
^ 25. l. Νεκθερῶτος
^ 29. l. <εἰ>δότος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.