Papyri.info

sign in

p.brux.1.4 = HGV P.Brux. 1 4 = Trismegistos 16041DDbDP transcription: p.brux.1.4 [xml]

AD 174 Thelbonthon Siphtha
[Reprinted from: .] PLugdBat5

(hand 20) ϙγ
(hand 3) Ἀπίωνι βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) Προσωπ(είτου)
παρὰ Θρεμμέμφιος Σαρα-
πίωνος μετὰ φροντιστ(ρίας)
τῆς μητ(ρὸς) Σοήριος Περφήι-
5τος. ἀπογρά(φομαι) κατὰ τὰ ὑπὸ Κα-
λουεισίου Στατιανοῦ τοῦ
λαμπ(ροτάτου) ἡγεμόν(ος) προστεταγμ(ένα)
εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην)
κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ὑπάρχον-
10τά μοι ἐν τῇ κώμῃ
οἰκ(ίας) καὶ ψιλ(ῶν) τόπ(ων) Σαραπίωνος
Πετῶτος τὸ ἐπιβάλλον
αὐτῇ μέρος ἐν οἷς
Σοῆρις Περφήιτος Φούν-
15σιος μητ(ρὸς) Θαψαίπιος Πο-
τάμωνος ἡ γ(υνὴ) (ἐτῶν) μζ,
Θρεμμέμφις Σαραπίωνος
Πετῶτος ἡ θυγ(άτηρ) (ἐτῶν) ι.
(ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
20Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου
[Σε]βαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ
Παρθικοῦ Γερμανιακοῦ(*)
Μεγίστου, Ἐπεὶφ κε.
(hand 9) Σουῆρις(*) καὶ Θρομέμ(φις)(*) ἐπιτέ-
25τωκα(*) ὡς πρόκιτα(*). Ἀμμοῦ(νις(?))
Περφήι(τος) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν
μὴ ἰτότες(*) γράματα(*)
(hand 21) διʼ Ἁρποκ(  ) σε(λίδος) μβ

Apparatus


^ 22. l. Γερμανικοῦ
^ 24. l. Σοῆρις
^ 24. l. Θρεμμέμ(φις)
^ 24-25. l. ἐπιδε|δώκαμεν
^ 25. l. πρόκειται
^ 27. l. εἰδυιῶν
^ 27. l. γράμματα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.