Papyri.info

sign in

p.cair.zen.4.59745 = HGV P.Cair. Zen. 4 59745 = Trismegistos 1370 = oxford-ipap.apis.1213DDbDP transcription: p.cair.zen.4.59745 [xml]

III sac Philadelphia

r
1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐργα]ζ̣ο̣μένο̣ις
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ λίθους
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀρ(τάβαι) ϛ
5[⁦ -ca.?- ⁩]νᾶ̣τ̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩] πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) ϛ
Traces 2 lines
9[⁦ -ca.?- ⁩] πυρ(οῦ) ἀρ(τάβαι) ια
10[⁦ -ca.?- ⁩] α (τριώβολον) πυρ(οῦ) ἀρ(τάβαι) δ
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀμμώ]νιος σιτοποιὸς
[⁦ -ca.?- ⁩] α (τριώβολον) πυρ(οῦ) ἀρ(τάβαι) δ
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ως λατόμου Ὥρου
15[⁦ -ca.?- ⁩ Ἁ]ρμάει Κολλούθου
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ητος τοῖς   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σι τὴν ἐγβαλὴν(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τῶ̣ν φρεατίων
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣οῦ ὑπονόμου
20[⁦ -ca.?- ⁩ μεγ]άλης διώρυγος
[⁦ -ca.?- ⁩]ον ἧι δεῖ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀχ]θῆναι τοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩] τὰ δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣κ̣ει τὰ
25[⁦ -ca.?- ⁩]ᾶτι
[⁦ -ca.?- ⁩] α (τριώβολον) πυρ(οῦ) Θηβ(αίου) ἀρ(τάβαι) ιε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
καὶ Ὥρωι Πά̣σ̣ι̣τ̣ο̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
πυρ(οῦ) Θηβα̣ί̣(ου) ἀρ(τάβαι) ε
ιβ̣ Ὥρωι Πάσιτος ἐργαζομένωι
30τοὺς ἀπ[ὸ] τῆς̣ μεγάλης διώρυγος
ὑπονόμους ἧι δεῖ τὸ ὕδωρ
ἀχθῆναι εἰς τὸ Ἀρσινόειον
ἀντὶ χαλ(κοῦ) (δραχμῶν) ιε ἀν(ὰ) α (τριώβολον) Θηβ(αίου) πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) ι
λ Ἑριεῖ λατόμωι διʼ αὐτοῦ Ἑριέως
35Θοτμούιος καὶ Πάσι Ὥρου
εἰς τοὺς τεμνομένους λίθους
βασιλικοὺς εἰς τὸ τέμενος
ὃ δεῖ ὑπολογῆ̣σαι αὐτῶν
εἰς τὸν μισθὸν τιμῆς τὴν
40ἀρ(τάβην) (δραχμῆς) α (τριωβόλου) ἑ̣κ̣ά̣σ̣τ̣ω̣ι̣ Συρ(ίου) πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) ι (γίνονται) ἀρ(τάβαι) κ
Χοίαχ ια Ἑ̣ριεῖ Φαρύτου Τρωί-
τηι καὶ Πάι Νεμψήσιος
Φανίθηι   ̣[  ̣  ̣  ̣]νούβιος
λατόμοις [πρ]όχρησιν πυρ(οῦ)
45Συρ(ίου) ἀρ(τάβαι) ϛ
ιη λαξοῖς τοῖς τοὺς λίθους
βασιλικοὺς ἐργαζομένοις
εἰς θέσιν Παχώνσει Παάπι
Ἀσύχει Σεῶι Χεσορταίωι
50εἰς τὸν γινόμενον αὐτοῖς
μισθὸν ἀντὶ (δραχμῶν) ιε τιμῆς
τὴν ἀρ(τάβην) τῶν πυ(ροῦ) <(δραχμῆς)> α (τριωβόλου) Συρ(ίου) πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) ι
κη Ὥρωι λατόμωι
λίθων γωνιείων(*) τῶν
55εἰς τὸ βαλανεῖον ὡς τῶν
δ (δραχμῶν) υν τῶν Ατν
[(δραχμαὶ)] ι̣β̣ ἀν(ὰ) α (διώβολον) (γίνονται) Συρ(ίου) πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) θ
3
ἀωιλιασταῖς
Μεχεὶρ ιη
60Σαμώυτι ἃς Πολέμαρ[χος ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἁθὺρ δ τοῖς τὰ ἀωίλια ἐργαζομέ[νοις]
ἐν τῶι γ περιχώματι τῶι πρὸς βορρᾶν
καὶ ταῖς Α (ἀρούραις) ταῖς προσκαταμεμε-
τρημέναις διὰ Κομοάπιος ἀρχιτέκ-
65τονος Ἰμούθηι Ἀφρέους Τρωίτηι
διʼ ἐγγύου Πάσιτος κυ(βερνήτου) τῆς λιθηγοῦ βάρεως
ἀωιλίων υν εἰς ξ τῶν δ (δραχμῶν) ἀντὶ
χαλκοῦ (δραχμῶν) λ ἀν(ὰ) α (τριώβολον) πυ(ροῦ) Θηβ(αίου) ἀρ(τάβαι) κ
καὶ Πάσι Φανεύιος Τρωίτηι διὰ τοῦ
70αὐτοῦ ἐγγύου ἀωιλίων υν πυρ(οῦ) ἀρ(τάβαι) κ
καὶ Ὀννώφρει Ὥρου Συκροίτηι δ̣ι̣ὰ̣ τοῦ αὐτοῦ
ἐγγύου υν̣ πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) κ
Ἀθομμεῦτι Πετήσιος Ἀφροδιτοπολίτηι
διʼ ἐγγύου Φαμ̣[εί]νιος τοῦ Πάιτος κυ(βερνήτου)
75ἀωιλίων υν πυρ(οῦ) ἀρ(τάβαι) κ
Πετῶι Στρωίσου διʼ ἐγγύου
Κελεήσιος υν πυρ(οῦ) <ἀρ(τάβαι)> κ
Πετεχῶντι Νεβώγχιος διʼ ἐγγύου
Νεχθώυτος κοσκινευτοῦ υ(*)(ροῦ) <ἀρ(τάβαι)> κ
80Παχοίμει Σενεμούνι̣ος Μεμφίτηι διʼ ἐγγύου
Πάσιτος ἀωιλίων υν πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) κ
Ἀθομμεῦτι Ἁρχήβιος Τρωίτηι διʼ ἐγγύου
Πάιτ[ος] τοῦ Φανεύιος δεκατάρχου
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4
⁦ -ca.?- ⁩ v
1
⁦ -ca.?- ⁩ 2
Ἄραψι
85Μεσορὴ θ Πετεμὶν
Ἄραβι ἁλωνοφυλα-
κοῦντι μην(ῶν) δ ἀν(ὰ) ἀρ(τάβας) ϛ
Φερῶτ[ι] Φαῶφι
κγ πυ[ρ]ῶν ἀρ(τάβαι) ι̣
3
90λαξοῖς
Με[σορ]ὴ γ τοῖ̣ς ἐργαζο-
μέ[νοι]ς τοὺς εἰς τὴν γέ-
φυρα̣ν̣ λίθους Παάπει
Πάι Ἀσύγχει Παῶι
95οὖσι δ πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) ϛ
κε Πα[ά]πει Ἀσύ̣χει Παῶι
Π̣ά̣[ι] οὖσι δ ἔ̣σ̣τι
ἑ̣[κ]άσ[τωι] πυ(ροῦ) ἀρ(τάβη) α [𐅵] (γίνονται) πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) ϛ
κ[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] πυ(ροῦ) ἀρ(τάβαι) β

Apparatus


^ 1.17. l. ἐγβολὴν
^ 2.54. l. γωνιαίων
^ 3.79. l. <π>υ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.