Papyri.info

sign in

p.eirene.2.2 = HGV P.Eirene 2 2 = Trismegistos 78185DDbDP transcription: p.eirene.2.2 [xml]

VI spc Hermopolite

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ν̣ο̣(μίσματα) γ̣ (κεράτια(?)) ν̣ο̣(μίσματα)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
(hand 2) ὑπὸ Θεοδόσιον γεωργ(όν)
(ἄρουραι) ι(*)θ πλέον ἔλατ(τον) ἐν τῷ ἀπηλ(ιώτῃ)
ἐκ νότου τῆς Ἀρετῆς (hand 3) ⟦  ̣  ̣  ̣ λί(τραι) β⟧ (hand 2) νο(μίσματα) ρμ̣δ̣ ε̣ὔ̣σ̣τ̣(αθμα)
5καὶ ὑπ(ὲρ) ἐμβολ(ῆς) (ἀρτάβας) ι(*)ϛ καθ(αράς)
καὶ ὑπ(ὲρ) χρυσ(ικῶν) δημ(οσίων) κερ(άτια) ι(*)θ
(hand 1?) καὶ [τ]ὸ̣ γραμματεῖον(*) τῶν νο(μισμάτων) ρ εὐστ(άθμων)

Apparatus


^ v.3. ϊθ papyrus
^ v.5. ϊϛ papyrus
^ v.6. ϊθ papyrus
^ v.7. BL 13.87 : ὑ[π(ὲρ)] γραμματειον (l. γραμματείου) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.