Papyri.info

sign in

p.enteux.12 = HGV P.Enteux. 12 = Trismegistos 3289DDbDP transcription: p.enteux.12 [xml]

244 BC Ghoran

r
βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Βίθυς, τῶν Καρδένδου(*) τῶν πρεσβυτέρων, ἐξ Σεβενν[ύ]του τοῦ Ἀρσινοίτο[υ. ἀδικοῦ]μαι ὑπὸ
Ἑλλανίκου. σοῦ γὰρ δόντος ἡμ[ῖ]ν, βασιλεῦ, σταθμὸν μετὰ τῶν κλήρων ὅπως ἂν ὑπὸ μηθενὸς ἀδικώμ[εθ]α μηδὲ ἐνοίκια
ἀποτίνωμεν, Ἑλλάνικος εἰσ[β]ιασάμενος εἰς τὴν οἰκίαν βίαι καὶ καθελὼν τὸν τῆ[ς αὐ]λῆς τ[ο]ῖχον εἰσώικισται. περὶ ὧν
καὶ πρότερόν σοι ἔντευξιν ἐν[έ]βαλον, βασιλεῦ, ἣ μετηνέχθη ἐ[πʼ Ἀ]φθόνητον τὸν [στ]ρατηγόν· ὃ δὲ ἔτι καὶ νῦν [οὐ] βούλεται
5ἐκχωρεῖν, ἀλλὰ καὶ παροινῶν μ[ε] διατελεῖ. δέομαι οὖν σου β[ασιλεῦ], εἴ σοι δοκεῖ, π[ροσ]τάξαι Ἀφθονήτωι τῶι στρατηγῶι
γράψαι [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀποστεῖλαι αὐτὸν ἐπʼ Ἀφθόνητον, ἵνα
[διακρ]ιθῆι πρός με, ἐγώ τε ἐπὶ [σὲ] καταφυγών, βασιλεῦ, τοῦ δικαίου τύχω. ⁦ vac. ? ⁩ εὐτύχε̣ι.
⁦ vac. ? ⁩
(hand 2?) Ἀγ[ή]νωρ Τιμοξένωι χαίρε[ι]ν. ἀπέσταλκά σοι τῆς ἐλθούσης μοι παρʼ Ἀφθονήτου ἐντεύξεως τὸ ἀντίγραφον.
εἴπερ παραδέδεικται αὐτῶι ἐν σταθμοδοσίαι, παράδειξον αὐτ[οῖς]
10τὰ μέρη κατὰ τὸ πρόσταγμα. ⁦ vac. ? ⁩ (ἔτους) δ, Πανήμου κγ.
v
(hand 3) (ἔτους) δ, Δαισίου κγ.
Βίθυς πρὸς
Ἑλλάνικον.
(hand 4) πρόσταγμα β̣α̣σ̣(ιλέως)
Ἀγήνορι.

Apparatus


^ r.1. l. Καρδένθου, BL 8.119 : Καρδένδου prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.