Papyri.info

sign in

p.enteux.53 = HGV P.Enteux. 53 = Trismegistos 3328DDbDP transcription: p.enteux.53 [xml]

218BC Magdola
[Reprinted from: .] PLille2,10

r
βασιλεῖ Πτολεμαίωι [χαί]ρειν Τρύφων Ἀντιγ[όνου ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδικοῦμαι ὑπὸ Τεῶτός τινος. ἐγλαβόντος μο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἧς αὐτὸς ἐξειλήφη, ἐφʼ ὧι κατεργώμεθα [⁦ -ca.?- ⁩]
θήσεται δʼ ἐμοὶ συγγραφὴν μισθώσεως κοιν[⁦ -ca.?- ⁩]
5τὴν χέρσον, καὶ ἀξιοῦντός μου θέ[σ]θαι μοι α[ὐτ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκκλεῖσαί με τῆς μετοχῆς κα[ὶ] τῶν ἔργω[ν. δέομαι οὖν σου, βασιλεῦ, εἴ σοι δοκεῖ, προσ-]
τάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι γράψα[ι Ῥόδωνι τῶι ἐπιστάτηι ἀποστεῖλαι αὐτὸν ἐπὶ Δι-]
οφάνην ὅπως διακριθῆι μοι ἐφʼ(*) αὐτοῦ κα[ί, ἐὰν ἦι τὰ διὰ τῆς ἐντεύξεως ἀληθῆ, ἐπαναγ-]
κάσαι Τεῶν θέσθαι μοι τὴν συγγραφὴν τη[⁦ -ca.?- ⁩]
10τούτου γὰρ γενομένου, ἔσομαι διὰ σέ, βασιλ[εῦ, τοῦ δικαίου τετευχώς. εὐτύχει.]
⁦ vac. ? ⁩
(hand 2) Ῥόδωνι. μά(λιστα) δι(άλυσον) αὐ(τούς)· εἰ δὲ μή, ἀπόστειλον [⁦ -ca.?- ⁩]
διακριθῶσιν.
v
(ἔτους) δ, Δαισίου κζ, Ἁθὺρ κη.
Τρύφων Ἀντιγόνου πρ(ὸς) Τεῶν
περὶ συγγ(ρα)φ(ῆς) καὶ ἔργων.

Apparatus


^ r.8. l. ἐπʼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.