Papyri.info

sign in

p.flor.1.76 = HGV P.Flor. 1 76 = Trismegistos 10963DDbDP transcription: p.flor.1.76 [xml]

IIIspc Arsinoite

v,1
Ἀτρῆτι μο̣χο(*) α
Ἀγάμμων μο̣χο(*) α
Νοῦπις μοχο̣(*) α
στρατιώτῃ (ἑκατοντάρχῃ)(*) μοχο(*) α
5Ἑρμίας   ̣  ̣( ) β
φύλακι χ(  ) μοχο(*) α
Ὀννοῦφις βο[υ]κό(λος) μοχο(*) α
Σωτᾶς μοχ[ο](*) α
Σαραπάμων(*) μ[ο]χ[ο](*) α
10Κάτωρ(*) ὀνηλάτης μοχο(*) ια
δεκαπρότῃ(*) μο̣χο(*) α
Σαρμάτης μο[χ]ο(*) α
Ε̣ἰ̣μ̣ι̣ν̣ε̣ι̣ μοχ(*) α
λ̣ιβικοὺς μοχ[ο](*) α
15  ̣ιαλο̣ φύλακι μοχο(*) β
μελιδαχαι(*) διχ[ο](*) α
Ἐκῦσις μοχο̣(*) α̣
διʼ ἐμοῦ Ἡρώνα̣ μ̣ο̣χο(*) α
Ὀρσεῦς μοχο(*) α
20δεκαπρότῃ(*) μ[ο]χο(*) α
κωμάρχαι μοχ̣[ο](*) α
Ὀννοῦφις βουκ[ό]λος μοχο(*) α
Ἑρμίας μο[χο](*) β
v,2
Κουλιων μοχο(*) γ
25Παῆσις μοχο(*) δ
Ἥρων μοχο(*) η(*)
Εὐδαίμων δίχο(ρον)(*) α
Μονίμου μοχο(*) δ
Ὀρεῦς(*) μοχο(*) ιϛ
30Σεραπάμων(*) μοχο(*) η
ναῦλα ὄνον(*) μοχο(*) δ
τιμὴ σαγίου μοχο(*) α
καὶ αγ̣  ̣  ̣ μοχο(*) α
Διονυσίου μοχο(*) η̣
35Σαβέλ̣λ̣ι μοχο(*) α
Βεγιθ̣ου μοχο(*) α
Πτολαιμε͂ους(*) μοχο(*) δ
διὰ τῆς μητρό(ς) μου
Ὀννοῦφις μοχο(*) α
40διʼ ἐμοῦ Ὀννοῦφις
βουκόλος μοχο(*) α
Σαβέλ̣ις μο(νόχωρα)(*) β
Ὀνοῦφις(*) βου(κόλος) μοχο(*) α
Ἐκῦσις μοχο(*) α
45Σαβέλλις μοχο(*) α
Ὀννοῦφις βουκό̣(λος) μοχο(*) β
Γελασίου μοχο(*) α
Ὀννοῦφις μοχο(*) α
v,3
Νεικήτης δίχ(ωρον) α
50Φαῶφι β Σαβέλ̣ι εἰς λό-
γον χόρτου   ̣τεα  ̣  ̣  ̣  ̣
μοχο(*) α ἠρηνάρχαι(*) δ
Μονίμου μοχο(*) α
δεκαπρότῃ(*) μοχο(*) α
55διπλοκαροις(*) μοχο(*) α
Ὀννοῦφις μοχο(*) α
Σαβέλι μοχ\ο/(*) α
Πετοβετις (δραχμαὶ) κ
Ἡμίνι μοχο(*) α
60Λαιβε  ̣  ̣ων (δραχμαὶ) δ
Ἀμμωνία̣ (δραχμαὶ) δ
  ̣  ̣ρας (δραχμαὶ) δ
Φήλικι (δραχμαὶ) δ
Ἀτρῆτι
65ἀ̣παι̣τητῇ̣ (δραχμαὶ) δ
  ̣  ̣  ̣φ  ̣  ̣  ̣  ̣υς δί(χωρον) α
στραρ(  ) μοχο(*) α
Μο̣νίμου δί(χωρα) α μοχ(*) α
καὶ̣ Μονίμου μοχο(*) α
70Κατ̣η̣τι(*) ὀνηλάτης μο(νόχωρα) β
ορδ  ̣  ̣  ̣ιμ  ̣  ̣  ̣υ δί(χωρον) α
φύλακι τοῦ Θρακιων̣ο̣ς̣
μο(νό)χ(ωρον) α καὶ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ δίχ(ωρον(?)) α
v,4
75Ὀννοῦφις
μοχο(*) θ
διʼ ἐμοῦ
λόγος χόρτου
α δί(χωρα) η
80β μοχο(*) β
γ δί(χωρον) α
δ̣ δί(χωρον) α
r
(PFlor 1,76,r reprinted in PFlor 2,127 )

Apparatus


^ v,1.1. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.2. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.3. l. μο(νό)χ(ωρον(?))
^ v,1.4. BL 5.29 : (ἑκατοντάρχου) prev. ed.
^ v,1.4. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.6. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.7. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.8. l. μο(νό)χ[(ωρον)]
^ v,1.9. l. Σαραπάμ<μ>ων
^ v,1.9. l. μ[ο](νό)χ[(ωρον)]
^ v,1.10. l. Κά<σ>τωρ
^ v,1.10. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,1.11. l. δεκαπρώτῃ
^ v,1.11. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.12. l. μο(νό)[χ](ωρον)
^ v,1.13. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.14. l. μο(νό)χ(ωρον(?))
^ v,1.15. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,1.16. l. μεριδάρχαι
^ v,1.16. l. δίχ[(ωρον)]
^ v,1.17. l. μο(νό)χ(ωρον(?))
^ v,1.18. l. μ̣ο̣(νό)χ(ωρον)
^ v,1.19. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.20. l. δεκαπρώτῃ
^ v,1.20. l. μ[ο](νό)χ(ωρον)
^ v,1.21. l. μο(νό)χ[(ωρον)]
^ v,1.22. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,1.23. l. μο(νό)[χ(ωρα)]
^ v,2.24. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.25. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.26. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.26. corr. ex α
^ v,2.27. l. δίχ(ωρον)
^ v,2.28. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.29. l. Ὀρ<σ>εῦς
^ v,2.29. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.30. l. Σεραπάμ<μ>ων
^ v,2.30. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.31. l. ὄνων
^ v,2.31. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.32. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.33. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.34. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.35. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.36. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.37. l. Πτολεμαῖος
^ v,2.37. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.39. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.41. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.42. l. μο(νόχωρα)
^ v,2.43. l. Ὀν<ν>οῦφις
^ v,2.43. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.44. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.45. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.46. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,2.47. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,2.48. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.52. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.52. l. εἰρηνάρχαι
^ v,3.53. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.54. l. δεκαπρώτῃ
^ v,3.54. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.55. l. διπλοκαρ<ι>οις
^ v,3.55. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.56. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.57. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,3.59. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.67. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.68. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.69. l. μο(νό)χ(ωρον)
^ v,3.70. l. Κατῆτι<ς>
^ v,4.76. l. μο(νό)χ(ωρα)
^ v,4.80. l. μο(νό)χ(ωρα)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.