Papyri.info

sign in

p.giss.univ.3.21 = HGV P.Giss. Bibl. 3 21 = Trismegistos 29026DDbDP transcription: p.giss.univ.3.21 [xml]

II spc ?

r
Ἥρων Ἡρακλείδῃ τῷ
ἀδελφῷ χαίρειν.
παρακ̣λ̣ηθείς, κύριε, μνήσ-
θητί μου τῆς δεήσεως ἧς
5κατʼ ὄψιν σοι πεποίημαι. εἰ
καὶ ἐμοῦ οὐ φισθήσῃ(*), μέν-
τοι τὴν παῖδα καὶ τὴν θυ-
γατέρα σου αἰδέσθητι· καὶ
Σατο[ρνῖ]λον δὲ καὶ τὴν γυναῖ-
10κα αὐτοῦ ἀνένενκον(*).
(hand 2) ἐρρῶσθαί σε εὔχ(ομαι), κύριε.
v
Ἡρακ̣λ̣είδῃ ☓ τῷ ἀδελφῷ

Apparatus


^ r.6. l. φεισθήσῃ
^ r.10. l. ἀνένεγκον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.