Papyri.info

sign in

p.grenf.2.35 = HGV P.Grenf. 2 35 = Trismegistos 115DDbDP transcription: p.grenf.2.35 [xml]

98 BC Pathyris

βασιλευόντων Πτολεμαίου τ[ο]ῦ ἐπικαλουμένου Ἀλεξάνδρου καὶ Βερενίκης τῆς ἀδελφῆς θεῶν φιλομητόρων
ἔτους ιϛ, ἐφʼ ἱερέων καὶ ἱερειῶν κ[α]ὶ κανηφόρου τῶν ὄντων καὶ οὐσῶν, μηνὸς Τῦβι ιη ἐν Π[α]θύρει ἐφʼ Ἑρμίου τοῦ
παρὰ Παν[ί]σκου ἀγορανόμο[υ].
ἀπέδοτο Νεχούτης Σχώτου το[ῦ] Φιμήνιος ἱερεὺς Σούχου καὶ Ἀφροδίτης ὡς (ἐτῶν) νε μέσος ἢ ἐλασσω(*) μελίχρω(ς) μακροπρόσω(πος)
5εὐθύριν ὑπόσκνιφος, καὶ Π[ετ]εα[ρ]σοῆρις Σχώτου τῶν αὐτῶν ἱερέων ὡς (ἐτῶν) ν μέσος ἢ ἐλασσω(*) μελίχρω(ς) μακροπρόσω(πος) εὐθύριν
ὑπόσκνιφος, ἀπὸ της(*) ὑπαρ[χο]υ[σ]ης(*) αὐτοῖς καὶ τοῖς ἀδελφοῖς παστοφοριον(*) ὠκοδομημενον(*) καὶ δεδοκωμενην(*) καὶ
τεθυρωμενην(*) ἐν τῷ ἀπὸ ν[ότ]ου μέρει τοῦ ἐν Παθύρει ἱεροῦ ἐντὸς τοῦ περιβόλου τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς μέρος τέταρτον,
ἡς(*) γείτονες νότου περίβολος [το]ῦ ἱεροῦ, βορρᾶ παστοφόριον Πατσεοῦτος(*) τοῦ Φίβιος καὶ εἴσοδ[ο]ς, ἀπηλιώ(του) δρόμος, λιβὸς
παστοφόριον Πετεαρσεμθέω[ς τοῦ] Ζ̣μῖνος(*), ἢ οἳ ἂν ὦσι γείτονες πάντοθεν. ἐπρίατο Πακοῖβις Πατοῦτος ὡς (ἐτῶν) λ χαλκοῦ
10δραχμάς(*) τρισχιλίας(*) . προπ[ω]ληταὶ καὶ βεβαιωταὶ τῶν κατὰ τὴν ὠνὴν ταύτην πάντων Νεχούτης καὶ ὁ σὺν
αὐτῷ οἱ ἀποδόμενοι, ὃν ἐδ[έ]ξατο Πακοῖβις ὁ πριάμενος.
Ἑρμίας ὁ παρὰ Πανίσκου κεχρη(μάτικα).
(hand 2) ἔτους ιϛ Τῦβι λ. τέ(τακται) ἐπὶ τὴν ἐν Κρ(οκοδίλων) π(όλει) τρά(πεζαν) ἐφʼ ἧς Παγκρά(της) (δεκάτης) ἐνκυ(κλίου)
διʼ Ἀπολλω(νίου) τελώ(νου) Πακοῖβις Πατοῦτος παστοφοριον(*) ἐντὸς τοῦ
15περιβόλου το(*) ἐπιβαλλον(*) αὐτῶι μέρος(*) (τετάρτου), ὧν αἱ γειτνίαι δεδη(λῶνται),
ὃν ἠγόρασεν παρὰ Νεχούτου τοῦ Σχώτου ἱερευς(*) Σούχου καὶ Ἀφροδίτης χα(λκοῦ) Γ, τέ(λος) τ.
Παγκρά(της).

Apparatus


^ 4. l. ἐλάσσων
^ 5. l. ἐλασσων
^ 6. l. τοῦ
^ 6. l. ὑπάρχοντος
^ 6. l. παστοφορίου
^ 6. l. ὠκοδομημένου
^ 6. l. δεδοκωμένου
^ 7. l. τεθυρωμένου
^ 8. l. οὗ
^ 8. BL 1.186 : Παπεοῦτοσ prev. ed.
^ 9. BL 5.38 : [  ̣  ̣]χ̣μινος prev. ed.
^ 10. l. δραχμῶν
^ 10. l. τρισχιλίων
^ 14. l. παστοφορίου
^ 15. l. τοῦ
^ 15. l. ἐπιβάλλοντος
^ 15. l. μέρους
^ 16. l. ἱερέως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.