Papyri.info

sign in

p.hamb.4.271 = HGV P.Hamb. 4 271 = Trismegistos 78287DDbDP transcription: p.hamb.4.271 [xml]

IIspc? Oxyrhynchite

[τῷ δεῖνι στρατηγῷ Ὀξυρυγχίτου]
[παρὰ Σαραπίωνος τοῦ δεῖνος τοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ου ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως.
[οὗ ἐπόρισα ἐκ τοῦ καταλογείου χρημ]ατισμοῦ ἀντίγραφον ὑπ[ό-]
[κειται. Ἄρειος ὁ ἱερεὺς καὶ ἀρχιδικαστ]ὴ̣ς τῷ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρα-
5[τηγῷ χαίρειν. τοῦ δεδομένου ὑπομνή]μ̣ατος ἀντίγραφον σύνταξον̣
[μεταδοθῆναι. ἔρρωσο. (ἔτους) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣. Ἀρείῳ Ἡρα̣κλείδου νεω̣κό̣-
[ρου τοῦ μεγάλου Σαράπιδος γενομέ]νου ἐξηγητοῦ υἱῷ̣ [τ]ῶν κεχ̣ε̣ι̣[λιαρ-]
[χηκότων ⁦ -ca.?- ⁩ ἱερεῖ ἀ]ρχιδικαστῇ καὶ π̣ρ̣[ὸς] τῇ ἐπιμελ̣[είᾳ]
10[τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων] κριτηρίων πα[ρ]ὰ̣ Σαραπίων̣[ος]
[τοῦ δεῖνος τοῦ ⁦ -ca.?- ⁩ -μου ἀπʼ] Ὀ̣ξυρύ[γ]χων πόλεω[ς. κ]α̣θʼ ἣν π̣[ε-]
[ποίημαι ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.