Papyri.info

sign in

p.ifao.1.12 = HGV P.IFAO 1 12 = Trismegistos 21160DDbDP transcription: p.ifao.1.12 [xml]

AD197 Oxyrhynchus

[ -ca.?- ]μ̣ον  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ρ  ̣[  ̣  ̣ -ca.?- ]
[ -ca.?- ω]βόλε̣ιον τόκον, γει̣-
[νομένης τῆς πράξεω]ς ἐκ τε ἐμοῦ καὶ
[ἐκ τῶν ὑπαρχόντων] μοι πάντων κ[α-]
5[θάπερ ἐκ δίκης. τὸ] χειρόγραφον δισ̣-
[σὸν γραφὲν ὑπʼ ἐμοῦ] Ὠφελᾶ το̣ῦ καὶ Βη-
[σᾶ κύριον ἔστω -ca.?- ] καὶ παντὶ τῷ ἐπι-
[φέροντι ὡς ἐν δημο]σίῳ κατακεχω-
[ρισμένον. (ἔτους) ϛ Αὐτοκρ]ά̣τορος Καίσαρος
10[Λουκίου Σεπτιμίου Σεο]υ̣ήρου [Εὐ]σεβ̣οῦς
[Περτίνακος Σεβαστ]ο̣ῦ̣ Ἀραβικοῦ Ἀδιαβη̣νικ̣ο̣[ῦ]
[καὶ Μάρκου Αὐ]ρηλίου Ἀντωνίνου Καίσαρος
[ἀποδεδειγμέν]ου Αὐτοκράτορος Θὼθ γ.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.