Papyri.info

sign in

p.ital.1.1


DDbDP transcription: p.ital.1.1 [xml]

AD 445-46 Ravenna
[Reprinted from: chla.20.705] ChLA 20 705

[- ca.50 -]ạesen[- ca.15 -]
[- ca.11 -] non p[- ca.17 -] aṭ[  ̣  ̣] quạ[- ca.14 -]ṭṭạṭ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ḍem
[- ca.18 -] a p[r]ọvinc[ia   ̣  ̣]cepit conduct[o]res vel homines nosṭṛoṣ reṣịdẹ-
[  ̣  ̣](*) [cum ergo] feliciter ad Siciliam pervenerịs, duodecimae et t[e]ṛṭiaedecimae ind(ictionis)
5[pensione m]assae Fadilianae, quam ille minịme profligavit, discussis omnibus
[- ca.10 -]ṣịḍe[  ̣  ̣  ̣]e[- ca.30 -]n[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṭị[- ca.9 -]
[- ca.9 -]ṣ ex undecima ind(ictione) facies rationes, ut, quidquid per illius negleg[entiam]
[corruptum] est, tua industria c[o]rrigat[u]r adque(*) nobis reformetur. nihịlomịnụṣ hoc age,
[- ca.9 -]ṛaeṣ[- ca.52 -] manu
10[eius ac]cepto facis, ut authenticas ipsas ad nọṣ dịrigaṣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ uni]versa, quae
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]dem relictis(*) scire possimus. sed itạ oṃnia procura, ut, dum a nobis,
[trib(unus) a]lius fuerit directus, fidei industriaeque tuae possit put(rimonius)(*) noster [- ca.12 -].
ante omnia de fundo Partilatico, quem Tranquillus in temp[ore, fil]ị-
[us Gre]g̣ori quondam, sub certa depectione fiduciae nexu obligaverat iuxta
15[cautionem], quam tecum portaveras, quam ipsi Pyrro refudisti, quia proxime
[a nes]c[i]ọ quibus, quorum personam ignoramus, dicitur occupatam(*) elicita auct[ori-]
[tate, ag]e, ut domui nostrae reformetur, vel cerṭẹ his(*), qui se obicit, ad f̣ị[n]em
[viri de]f̣uncti satisfaciat debito. \ut/ in hac parte prudentiam tuam ostend[isti],
[quam] p̣rofligaveras, quoniam cautionem ipse tecum habes maiorem,
20[fac, ut t]ịḅị adquiras, quos solidos, cum pensiones quartaedecimae indictionis,
[tum ex p]raeteritis temporibus, quidquid sollicitudine tua exactum fuerit,
[aut ipse] dẹferas, vel certe fide et periculo tu[o] ordinatis idoneis p[er]s[o-]
[nis, qui]buscum omnia documenta, quae Pyrrus egerit, dirigas. debito [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Gregori servata iustitia exige, ut, cum nobis satisfactum fuerit, de
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ịus habita moderatione iudicare possemus(*). quaequae tamen iubemus,
[so]llertia tua omnia requirantur, ne in aliquo nobis aut secundae sententiae
[nostra]e dispendium adferatur. simili modo et de peculia Clodian[a   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ndum esse iubemus. ad conductores etiam vel actores et familia
[pat(rimonii)] ṇọstri litteras dedimus, ut admonitione nostra pro utilitate nostri
30[tuis ob]secundent iussionibus. vide ergo, ne rursus aut tarditas aut desideria
{[aut de]ṣ[i]deria} intercedat, et novitate nos excogitare ipse facias spec(ia)l(iter) per
[id quod] domui nostrae necessatur. si navis fuerit inventa, quae ad Rave[nnat]e[m]
[portu]ṃ feliciter oportuno tempore disponat, transmitte, et ṇẹ f̣ọrte
[non inv]enias, qui Ravenna(*) veniat, ad urbem mittatur et in horreo nostro
35[c]onsignetur. et manu domini suscribtio(*): opto multos annos bene valeas.
[Lauricius] v(ir) i(llustris) act(oribus)
[in Domi]ṇo de nostra incolumitate gaudete. illud etiam admonemus, ut Sisinn[io] conductori
[massae Fadi]lianae, manente dispositione conductorum vestrorum, eius iussionibus
[obsecun]detis, cui post regressum Pyrri tribunị ad omnia, quae minime egit, procuranda
40[dato comm]ọnitorio nominis nostri cura mandạṿimus, et nemo vestrum rebellis con-
[tra eat, n]e in exemplo disciplinae ultioni prosternatur. quidquid enim memor[atus]
[Sisinnius] pro nostris commodis egerit, ex lectione commonitorii gratum [nobis et]
[acceptum] esse scibitis. opto bene valeatis.
[Lauri]cius v(ir) i(llustris) Eleutherioni et Zosimo condd(*)(uctoribus).
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] sentientibus utilitates nostras ab initio lacessiri non habetur ambiguum,
[quod ne]cessitas coegit, ut Pyrrum tribunum in tempore ad Siciliam miseremu[s](*). [se]ḍ
[inde post] triennium reversus, diverso tempore corporali tedio(*) detentus edocuit se
[nostris] c[o]mmodis prodesse minime potuisse, et quia Sisinnium, qui adversus eundem
[quere]lla(*) deposuerat, ea occasione adventus eius praesentem invenit, necesse fuit,
50[ut ad o]mnia agenda et corrigenda iniungeremus, ut universa exacta remota fraude
[qua]rtaedecimae indictionis ad nos pensiones aut ipse feliciter deferat [au]ṭ
[certe] ṭransmittat. quid igitur illi a nobis iniunctum sit, lecto commonitorio nostro
[scibit]is. videte ergo, memores salutis vestrae, ut pro nostri utilitate eius obsecundeṭ[is]
[iussio]nibus. de fundo Partilatico nihilominus actionem memorạto Sisinnio manda-
55[vimus]. participato itaque consilio et solacio agite, ut omnium rerum indemnitas
[servetu]ṛ. it(em) suscribtio(*): opto b(ene) v(aleatis).
[patrimo]nii Siciliensis quid annua ab ind(ictione) XII conss(ulatu)(*) maxim(*) iter(um) et Pateri vv(irorum)(*) cc(larissimorum)(*), conlo-
[can]ṭẹ(*) Bonifatio, praesente trib(uno) Pyrro, singuli conductores dare debent. ita:
[mass]a Enporitana per Zosimum et Cuprionem: sol(idi) num(ero) DCCLG
60[fund]us Anniana sive Myrtus per ss(*)(criptos) : sol(idi) n(umero) CXLGI et
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]one tritici sive hordei, quod ante barbarico fisco praest(abatur): sol(idi) n(umero) LXXV
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] fundi Aperae per ss(*)(criptos) : sol(idi) n(umero) LII
[fundus] Callius conlocante(*) Sisinnio: sol(idi) n(umero) CC
[mas]sa Fadilianensis per Sisinnium: sol(idi) n(umero) CCCCLXV
65[mas]sa Cassitana per Eleutherionem, Zosimum et Eubudum: sol(idi) n(umero) D
f(ieri) s(imul), qui de ind(ictione) XII inferendi sunt: solidi IICLXXV

[de in]d(ictione) XIII conss(ulatu)(*) d(omini) n(ostri) Theodosi Aug(usti) XGII et Albini v(iri) c(larissimi) inferendi
per ss(*)(criptum) Pyrrum: solidi IICLXXV
[ac si]c̣ faciunt omnes, qui de ind(ictione) XII et XIII per tribunum Pyrrum
70inferendi sunt: auri solid(i) IIIICCCL, et de reliqua
Zosimi iuxta relationis epistulae trib(uni) Pyrri: solid(i) MDCCC
[itaqu]e faciunt, tam de pensionibus ind(ictionis) XII et XIII quam de reliqua Zosimi, qui
[per tri]b(unum) Pyrrum inferendi debent rationibus d(omini) n(ostri) v(iri) i(llustris) Laurici: solid(i) n(umero) GC̣Ḷ ex hi(s)
[intulit] Ravennae: solidi IIDCCXG
75[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ḷ in diversịs iuxta rationes ab eodem datas, cuius fịdes
dịṣc̣utienda est: solidi M
[de re lu]crativa massae Cassitanae et Enporitanae ind(ictionis) XII et XIII
[eroga]ṿị[t] de solid(is) MDXXXGI unius indictionis: sol(idi) n(umero) D cum sportula et interpondiis.
[f(ieri) s(imul), q]ụọs intulit vel erogavit trib(unus) Pyrrus: solidi IIIICCXG
80[rema]ṇent, quos inferre debet trib(unus) Pyrrus de sol(idis) n(umero) GCL:
auri sol(idi) n(umero) MDCCCCXXXIIII
[prae]ṭerea de dẹbit(*) [  ̣] Eleutherionis sol(idorum) n(umero) IICLXXIIII requirendum,
[si qu]id opera sua egerit vel detulerit.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] vero Tranquilli, quaṃ Sisinnio extorsit de sol(idis) n(umero) MDCCCXI, constat eius
85[neg]legentia minime exacṭ(am), in tanṭụṃ ut pro parte ip̣[sa] solidos acceptos Sisennius
[trad]idisse conductoribus ecclesiae Ravennatis testimoniis adprobavit(*).

Apparatus


^ 3-4. l. reṣịdẹ|[re], or reṇdẹ|[re]
^ 8. l. atque
^ 11. l. relectis
^ 12. l. pat(rimonius)
^ 16. l. occupatum
^ 17. l. is
^ 25. l. possimus
^ 34. l. Ravennam
^ 35. l. subscriptio
^ 44. l. cond
^ 46. l. miserimus
^ 47. l. taedio
^ 49. l. [quere]la
^ 56. l. subscriptio
^ 57. l. cons(ulatu)
^ 57. l. Maximi
^ 57. l. v(irorum)
^ 57. l. c(larissimorum)
^ 57-58. l. conlo|cante
^ 60. l. s(upra)s
^ 62. l. s(upra)s
^ 63. l. collocante
^ 67. l. cons(ulatu)
^ 68. l. s(upra)s
^ 82. corr. ex bibit
^ 86. l. approbavit

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.20.705 [xml]

AD 445-446 Ravenna
[Reprinted in: c.ep.lat.240] C.Epist.Lat. 240

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: c.ep.lat.240 [xml]

AD445-446 Ravenna
[Reprinted from: chla.20.705] ChLA20,705

1
[- ca.50 -]ạesen[- ca.15 -]
[- ca.11 -] non p[- ca.17 -] aṭ[  ̣  ̣]quạ[- ca.14 -]ṭṭạṭ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ḍem
[- ca.18 -]a p[r]ọvinc[ia   ̣  ̣]cepit conduct[o]res vel homines nosṭṛos
3/4reṣịdẹ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ cum ergo] feliciter ad Siciliam pervenerịs duodecimae et t[e]ṛṭiaedecimae ind(ictionis)
5[pensione m]assae Fadilianae quam ille minịme profligavit discussis omnibus
[- ca.10 -]ṣịḍe[  ̣  ̣  ̣]e[- ca.30 -]n[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṭị[- ca.9 -]
[- ca.9 -]ṣ ex undecima ind(ictione) facies rationes ut quidquid per illius negleg[entiam]
[corruptum] est tua industria c[o]rrigat[u]r adque(*) nobis reformetur nihịlomịnuṣ hoc age
[- ca.9 -]ṛaeṣ[- ca.52 -] manu
10[eius ac]cepto facis ut authenticas ipsas ad nọṣ dirigaṣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ uni]versa quae
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]dem relictis(*) scire possimus sed itạ oṃnia procura ut dum a nobis
[trib(unus) a]ḷius fuerit directus fidei industriaeque tuae possit pt(*) noster [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ante omnia de fundo Partilatico quem Tranquillus in temp[ore]
13/14[fil]ị[us]
[Gre]g̣ori quondam sub certa depectione fiduciae nexu obligaverat iuxta
15[cautionem] q̣uam tecum portaveras quam ipsi Pyrro refudisti quia proxime
[a nescio] quibus quorum personam ignoramus dicitur occupatum elicita
16/17auct[oritate]
[ag]e ut domui nostrae reformetur vel cerṭẹ his(*) qui se obicit ad f̣ị[n]em
[viri defu]ncti satisfaciat debito \ut/ in hac parte prudentiam tuam ostend[isti]
[quam pro]fligaveras quoniam cautionem ipse tecum habes maiorem
20[fac ut t]ịḅị adquiras quos solidos cum pensiones quartaedecimae indictionis
[tum ex prae]ṭeritis temporibus quidquid sollictudine tua exactum fuerit
[aut ipse] ḍẹferas vel certe fide et periculo tu[o] ordinatis idoneis
22/23p[er]s[onis]
[qui]ḅuscum omnia documenta quae Pyrrus egerit dirigas debito [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Gregori servata iustitia exige ut cum nobis satisfactum fuerit de
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ịus habita moderatione iudicare possemus(*) quaequae tamen iubemus
[soller]tia tua omnia requirantur ne in aliquo nobis aut secundae sententiae
[nostra]ẹ dispendium adferatur simili modo et de peculia Clodian[a   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṇdum esse iubemus ad conductores etiam vel actores et familia(*)
[pat(rimonii)] ṇọstri litteras dedimus ut admonitione nostra pro utilitate nostri
30[tuis ob]ṣecundent iussionibus vide ergo ne rursus aut tarditas aut desideria
{[aut de]ṣ[i]deria} intercedat et novitate nos excogitare ipse facias speclr(*) per
[id quod] domui nostrae necessatur si navis fuerit inventa quae ad Rave[nnat]e[m]
[portu]ṃ feliciter oportuno(*) tempore disponat transmitte et ṇẹ f̣ọrte
[non inv]enias qui ravenna(*) veniat ad urbem mittatur et in horreo nostro
35[c]onsignetur et manu dominisuscribtio(*) opto multos annos bene valeas
2
[Lauricius] v(ir) i(llustris) act(oribus)
[in Domi]ṇo de nostra incolumitate gaudete illud etiam admonemus ut Sisinn[io] conductori
[massae Fadi]lianae manente dispositione conductorum vestrorum eius iussionibus
[obsecu]ṇdetis cui post regressum Pyrri tribunị ad omnia quae minime egit procuranda
40[dato comm]ọnitorio nominis nostri cura(*) mandạṿimus et nemo vestrum rebellis
40/41con[tra]
[eat n]ẹ in exemplo disciplinae ultioni prosternatur quidquid enim memor[atus]
[Sisinnius] pro nostris commodis egerit ex lectione commonitorii nostri gratum [nobis et]
[acceptum] esse scibitis(*) opto bene valeatis
3
[Lauri]cius v(ir) i(llustris) Eleutherioni et Zosimo cond(uctoribus)
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] sentientibus utilitates nostras ab initio lacessiri non habetur ambiguum
[quod ne]cessitas coegit ut Pyrrum tribunum in tempore ad Siciliam miseremu[s se]ḍ
[inde post] triennium reversus diverso tempore corporali tedio(*) detentus edocuit se
[nostris co]mmodis prodeesse(*) minime potuisse et quia Sisinnium qui adversus eundem
[querellam] ḍeposuerat ea occasione adventus eius praesentem invenit necesse fuit
50[ut ad om]nia agenda et corrigenda iniungeremus ut universa exacta remota fraude
[quar]ṭaedecimae indictionis ad nos pensiones aut ipse feliciter deferat [au]ṭ
[certe t]ṛạnsmittat quid igitur illi a nobis iniunctum sit lecto commonitorio nostro
[scieti]ṣ videte ergo memores salutis vestrae ut pro nostri utilitate eius obsecundeṭ[is]
[iussioni]bus de fundo Partilatico nihilominus actionem memorạto Sisinnio
54/55manda[vimus]
55participato itaque consilio et solacio agite ut omnium rerum indemnitas
[servetu]ṛ it(em) suscribtio(*) opto b(ene) v(aleatis)

Apparatus


^ 1.8. l. atque
^ 1.11. l. relectis
^ 1.12. l. p̣<a>t(rimonius)
^ 1.17. l. is
^ 1.25. l. possimus
^ 1.28. l. familiam
^ 1.31. l. spec(ia)l(ite)r
^ 1.33. l. opportuno
^ 1.34. l. Ravennam
^ 1.35. l. subscriptio
^ 2.40. l. curam
^ 2.43. l. scietis
^ 3.47. l. taedio
^ 3.48. l. prodesse
^ 3.56. l. subscriptio

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.20.711 [xml]

AD 565-570 Ravenna
[Reprinted from: p.ital.1.2] P.Ital. 1,2

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1d(e) m[assa,   ̣  ̣  ̣  ̣][  ̣  ̣] ad s(an)c(tu)m Ṃartinum: [ -ca.?- ]
ḍ(e) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]sṭ p(er) Titiṇịạnum: [ -ca.?- ]
d(e) m[a]ṣṣ[a], quam ten(et) Iohannis capitul(arius): [ -ca.?- ]
d(e) [ -ca.?- ]: [ -ca.?- ]
5d(e) [per]sị[c]ẹto et taberna: sol(idi) n(umero) X
P̣ersi[ -ca.?- ]: [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
p(er) [Ti]tiṇ[ia]num: [ -ca.?- ]
ac sic fieri: sol(idi) n(umero) MMCLXXIS
10pensio: sol(idi) n(umero) DCCCCXXXIIS
fiụ[n]ṭ: sol(idi) n(umero) MCCXXXVIIII
in [  ̣  ̣  ̣  ̣]on(em) praefect(  ): sol(idi) n(umero) MCLIIIS
in titul(um) largitional(em): sol(idi) n(umero) LXXXVS
c(um)q(ue) it(um) fuissit(*) eṭ paulolum post regressis,
15Cumquod[e]us, Adon, Eventius et Honorius, numerari iṇ scr(i)n(io) suburbicar(io) et canon(um), per unum ex se, Hono-
[riu]m, d(ixerunt): secundum iussionem praecelse pote[s]tatis vestrae ostidimus(*) ṇọṭitias superius positas
praese[nt]e Agnello v(iro) b(eatissimo) archiepisc(opo) defensoribus ṣc̣ẹ(*) Rav(ennatis) ec̣c̣l(esiae), iṇ q(  ) s(  ) ḍ(  ) ṇupẹṛ cọlọṇịạe, fundi p(rae)d(icto) paṭ[ri-]
monio tributa sunt et distributa, et requisivimus ab eis in praesentia s(upra)ṣ(crip)[ti] v(iri) b(eatissimi) Agnelli archiepisc(opi)
huius Rav(ennatis) eccl(esiae), si libenter ac gratae suscipiunt, ẹt ut nobis cautilas mori(*) solito praebeant, et spopon-
20derunt eodem [v(iro)] b(eatissimo) archiepisc(opo) consentiente se libenter et grate suscipere, et gratias agunt chriṣ[ti-]
anissimis ac tranquillissimis dominis nostris et vestrae praecelse potestati, per cuius dispositionis(*)
s(an)c(t)a voluntas pietatis eorum inpletur(*), sed et cautilas(*) nobis secundum more consuetum prae-
buerunt. f[is]c(ales) in totum monientes d(ixerunt): considerantes christianissimorum principum ac domi-
norum nostrorum perpetuae benignitatis sacratissimam fontem, quo cunctus subiectus suos diver-
25sis largitatibus inrigare(*) dignatur; inspecta quoque divinorum apicum sanctionem, per quam sce(*) ca-
tholice(*) Rav(ennati) eccl(esiae) talem munificentiam pietas principalis indulsịṭ, et rịte peractis omnibus, ac confusio-
ne vel in[  ̣]e[- ca.15 -]a[- ca.14 - i]ṇ patrimọṇị[u]ṃ, de quo agitur, congruam mod[i]f̣ị-
cationem [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] festin[amu]s inperiaḷị(*) [- ca.18 -] famulari, [ut] illa, que(*) a predece[sso-]
ribus(*) nostris menime(*) sunt adinpleta(*), ad plenum effectum integrumque perducere p[a]tiatur.
30igitur s(an)c(t)a catholica eccl(esia) huius Rav(ennatis) civitatis augustissimi principis beneficiis et omnem pa-
trimonium, [quo]d [A]rianorum q(uon)d(am) eccl(esiae) f[u]it, proprio i[ur]e possedet(*), quoniam cognovimus ex prạ[g-]
[mat]i[co Zach]ạriae patriciị pl[u]rimos fundos [p(rae)d(icti) patri]ṃ[oni]ị ịam tradịṭọṣ defensorib(us) sce(*) Rạṿ(ennatis) ec[cl(esiae) -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 14. l. fuisset
^ 16. l. ostendimus
^ 17. l. sanctae
^ 19. l. cautelas more
^ 21. l. dispositiones
^ 22. l. impletur
^ 22. l. cautelas
^ 25. l. irrigare
^ 25. l. sanctae
^ 25-26. l. ca|tholicae
^ 28. l. imperiali
^ 28. l. quae
^ 28-29. l. praedecesso|ribus
^ 29. l. minime
^ 29. l. adimpleta
^ 31. l. possidet
^ 32. l. sanctae

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.ital.1.2 [xml]

AD445-46 Ravenna
[Reprinted from: chla.20.705] ChLA20,705
[Reprinted in: chla.20.711] ChLA 20,711

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.