Papyri.info

sign in

p.ital.1.22 = chla.29.887


DDbDP transcription: p.ital.1.22 [xml]

AD639 Ravenna
[Reprinted from: chla.29.887] ChLA29,887

Vitalianus, exnum(erarius) scr(i)n(ii) caṇn(*), huic c̣h[a]r[tulae don]ationị[s] ạ p̣[r]ạẹ[se]nti d[ie trium]
unciarum principalium in integro fụ[n]ḍ[i T]ẹrriaticus cum omnibus ad se pertiṇ[entibus],
sicut superius legitur, facta(*) a Pau[la]ciṇe v(iro) d(evoto), milite numer(i) Arminiorum, filiuṃ(*) [q(uon)d(am)]
[St]efani primiceṛ[ii numer(i)] Veroneṇsiu[m], q̣ụị quoram(*) nobis \se/ legetimus(*) esse professus e[st],
5[in s]ca(*)(m) ravennate(*) ecclesiam, et mẹ pṛ[a]ẹ[s]ente antedictus paulaci(*) suscṛịb[sit](*), [et ei reli-]
[ct]ụm est, rogatus ab eodem testis sụṣcribsi(*), et hanc chartulam dọṇation[is mei praes-]
[enti]ạ actoribus praenominate(*) sce(*) [ec]c̣ḷ[e]s[i]ae Raven[n]atis traditam vidi, adqụ[e](*) [de con-]
[ser]ṿandis omnibus, quae superius adṣ[cri]ḅta(*) legụṇ[tur, a]ḍ s(an)c(t)a evvangelia(*) mei praes[en-
ti]a p̣ṛạẹbuit sacramenta.
10G̣ẹṛṃạnus ex[cept(or) g(loriosae) s(edis) em(inentissimi) p(raefecti) huic chartulae donationis a praesenti die trium unciarum]
[prin]cipalium in integrum fundi Terriaticus cum omnibus [a]d ṣẹ pẹ[rtinentibus, si-
cut] superius legitur, facta a Paulacine v(iro) d(evoto), mil(ite) [n]um(eri) Arminior(um), filium(*) q(uon)d(am) [Stefa-]
[ni], pr(i)m(icerii) n(umeri) Veronensium, qui quoram(*) nobis legitimus se esse prọfes[sus est],
[in] s(an)c(t)a Rav(ennate) eccl(esia), et me praesentem antedictus paulaci(*) suscribsit(*), et ei relic̣[t]ụ[m](*) [est],
15[r]ogatus ab eodem tesṭ[i]s suscribsi(*), et hanc chartul(am) donationis mei praesentiạ a[c-]
[t]oribus praenomenate(*) s(an)c(t)ae Rav(ennatis) ec̣l(*) traditam vidi, adque(*) de conservandịṣ omṇ[ibus],
[quae s]uperius ascribta(*) leguntur, ad s(an)c(t)a evangelia mei praesentia praebuit sacramenṭạ.
Iohannis v(ir) d(evotus), scol(*) sacri pal(atii), huic chartul(ae) donationis ạ praesenti diae(*) trium u[nciar(um)]
principal(ium) in integṛ[o] fundi Terriatic(us) cum omnibus ad se pertinentibus, sịc̣[ut]
20ṣ[u]perius legitur, facta a Paulacine v(iro) d(evoto), mil(ite) num(eri) Arminior(um), filiụṃ(*) q̣(uon)ḍ(am)
[Stef]ạṇị, pr(i)[m(icerii) num]ẹ[r(i) V]eronens(ium), qui coram nobis legitimus se e[s]ṣe pṛọ-
[fess]u[s] esṭ, [in] s(an)c(t)a Rav(ennate) aeccl(*), et me presente(*) antedictus Paulacis su[sc]ṛịb-
sit(*), et ei [relectu]m eṣ[t], ṛogatus hab(*) eod(em) ṭẹstis sụscribsị(*), [et hanc]
[c]ḥạrtul(am) donationis mei praesentia acturibus(*) prenomiṇ[ate](*) sce(*)
25Ṛav(ennatis) aeccl(*) traditam vidi, adque(*) de conserband(*) omnibus, que(*) s[u]p̣[er-]
[i]us adscripta(*) leguntur, ad s(an)c(t)a evvangelia(*) mei presentia(*) prebu-
iṭ(*) sacramenta. Io(hannis)
[T]heodoracis v(ir) d(evotus), exscrib(a) numẹṛ(i) Arm(iniorum), huic cartul(*) donationis a presenti(*) die trium ụṇciạ-
[ru]m principalium in integro fundi Terriaticus cum omnibus ad si(*) pertinentịḅụṣ,
30[si]c̣ut superius legitur, facta a paulacinem(*) v(iro) d(evoto), mil(ite) num(eri) Arm(iniorum), filio q(uon)d(am) Stef[ani pr(i)m(icerii)]
[num(eri)] veronis(*), qui cora(*) nubis(*) legitimus si(*) esse professus est, in sacta(*) Rav(ennate) eccḷ[esia],
[e]ṭ mi(*) presente(*) antedictus Paulacis suscribset(*), et ei relictum(*) est, rogatus ab ẹ[odem]
[tes]tis suscribsi(*), et hac cartul(*) donationis mei presentia(*) acturibus(*) prenuminatẹ(*)
[s]ce(*) Rav(ennatis) ecclesie(*) traditam vidi, adquaem(*) de cunserbandis(*) omnibus, quae superiuṣ ad[s-]
35cṛịbta(*) leguṇṭụṛ, ad sacta(*) eubangel(*) mei presentia(*) prebuet(*) sagramenta(*).
Theodorus, adi(utor) Iọhanni v(iro) c(larissimo), num(erario), hu[i]c̣ c̣hartul(ae) d[o]ṇationiṣ \a/ praesẹṇṭi [die]
[t]rium unciarum princepalium(*) in integro fundi Terriaticus cum oṃ[nibus]
ad se pertinentibus, sicut superius legitur, facta a Paulaci[ne]
[v(iro)] d(evoto), mil(ite) num(eri) Arminior(um), filio q(uon)d(am) Stefani, prim(icerii) num(eri) Veronens(ium), qui [co-]
40ṛạṃ ṇ[o]ḅis legitimus se esse professus est, in s(upra)s(crip)ta s(an)c(t)a Rav(ennate)
[ec]c̣l(esia), et me praesente antedictus Paulacis subscripsit(*), et ẹ[i]
ṛelictum(*) est, rogatus ab eod(em) testis subscripsi, et hanc char-
ṭula donationis mei praesentia actoribus praenominaṭẹ(*)
s(an)c(t)ạe Rav(ennatis) eccl(esiae) traditam vidi, atque de conserbandis(*) ọmṇ[ibus],
45que(*) superius adscripta(*) leguntur, ad s(an)c(t)a evangeli[a]
meị praesentia praebuit sacramenta.
Vitalianus, forens(is) civitatis Ravennatis, scribtor(*) huius chartul(ae) donationis a praẹ-
senti die trịụm unciarum principalium iṇ integro fundi Terriaticus et omnibus ad se pert[inenti-]
ḅ[u]s, s[i]cut superius legitur, post roboratione testium complevi et absolvi.
50notit(ia) testium, idest
Vitalianus v(ir) c(larissimus), exnumerarius scr(i)n(ii) cann(*).
Germanus, except(or) g̣(loriosae) s(edis) em(inentissimi) p(raefecti).
Iohannis v(ir) d(evotus), scol(*) sacr(i) pal(atii).
Theodoracis v(ir) d(evotus), mil(es), exscrib(a) num(eri) Arminior(um).
55Theodorus, adi(utor) Iohanni numerario.
[- ca.55 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] po[  ̣  ̣  ̣  ̣]e[  ̣  ̣  ̣]m[- ca.20 - ac]c̣epị ḥoc̣ [die prae-]
[sent]ị ego, qui supra Paulacịs, v(ir) d(evotus), mil(es) num(eri) ạṛminiụrum(*), a vobis G[erma-]
[n]ọ notario et scriniario auri pensantes soled(*) triginta sex tantum, ị[n]
ṃẹṇṣẹ nobembrio(*), indictionem(*) tertiadecima, imp(erante) s(upra)s(crip)to.
60[inv]ịc̣ẹm s(upra)s(crip)ta donatione dati sunt s(upra)s(crip)to Paulacio solidi triginta sex pensantes, praesente Iohanne, pṛ(i)[m(icerio) n(umeri)]
[Ar]g̣entensium, in scrinio ante armario, in mense nobembrio(*) i(  ), octava die, secunda fịr(ia), imp(erante) dd(omino)(*) nn(ostro)(*) Her[a-]
clio mai(ore) imp(eratore) anno tricensimo, ind(ictione) tertiadec(ima), et facti sunt ex ips(is) tres uncias libelli enfiteutic̣[i]
p̣(rae)d(ic)to Paulacio in solido uno pensante p(ro) anno uno, in ind(ictione) s(upra)s(crip)t(a) tert(ia)dec(ima).

Apparatus


^ 1. l. canonum
^ 3. l. factae
^ 3. l. filio
^ 4. l. coram
^ 4. l. legitimus
^ 5. l. [s(an)]c(t)a
^ 5. l. Ravennatem
^ 5. l. Paulacis
^ 5. l. subscripsit
^ 6. l. subscripsi
^ 7. l. praenominatae
^ 7. l. s(an)c(ta)e
^ 7. l. atque
^ 8. l. ascripta
^ 8. l. evangelia
^ 12. l. filio
^ 13. l. coram
^ 14. l. Paulacis
^ 14. l. subscripsit
^ 14. l. relectum
^ 15. l. subscripsi
^ 16. l. praenominatae
^ 16. l. ecclesiae
^ 16. l. atque
^ 17. l. ascripta
^ 18. l. scholaris
^ 18. l. die
^ 20. l. filio
^ 22. l. ecclesia
^ 22. l. praesente
^ 22-23. l. sub|scripsit
^ 23. l. ab
^ 23. l. subscripsi
^ 24. l. actoribus
^ 24. l. praenominatae
^ 24. l. [s(an)c(ta)e]
^ 25. l. ecclesiae
^ 25. l. atque
^ 25. l. conservandis
^ 25. l. quae
^ 26. l. ascripta
^ 26. l. evangelia
^ 26. l. praesentia
^ 26-27. l. praebu|it
^ 28. l. chartulae
^ 28. l. praesenti
^ 29. l. se
^ 30. l. Paulacine
^ 31. l. Veronensium
^ 31. l. coram
^ 31. l. nobis
^ 31. l. se
^ 31. l. sancta
^ 32. l. me
^ 32. l. praesente
^ 32. l. subscripsit
^ 32. l. relectum
^ 33. l. subscripsi
^ 33. l. chartulam
^ 33. l. praesentia
^ 33. l. actoribus
^ 33. l. praenominatae
^ 34. l. [s(an)]c̣(ta)e
^ 34. l. ecclesiae
^ 34. l. atque
^ 34. l. conservandis
^ 34-35. l. as|cripta
^ 35. l. sancta
^ 35. l. evangelia
^ 35. l. praesentia
^ 35. l. praebuit
^ 35. l. sacramenta
^ 37. l. principalium
^ 41. corr. ex subscripsit(?)
^ 42. l. relectum
^ 43. l. praenominatae
^ 44. l. conservandis
^ 45. l. quae
^ 45. l. ascripta
^ 47. l. scriptor
^ 51. l. canonum
^ 53. l. scholaris
^ 57. l. Arminiorum
^ 58. l. solidos
^ 59. l. Novembrio
^ 59. l. indictione
^ 61. l. Novembrio
^ 61. l. d(omino)
^ 61. l. n(ostro)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.