Papyri.info

sign in

p.ital.1.23 = chla.9.405


DDbDP transcription: p.ital.1.23 [xml]

cAD700? Ravenna
[Reprinted from: chla.9.405] ChLA9,405

1a[Attalianus - ca.10 - huic chartul(ae) donationis a presenti](*) [die s(upra)s(crip)tarum trium unciarum principalium in integro fund(i) Cellulas cum omnib(us) ad eumd(em) pertinentib(us) sicut superius ]
1a[legitur facta in Ioannia r(e)l(igiosa) abb(atissa) monasterii S(an)c(t)i Iohann(is) Baptistae qui appellatur ad]
1a[Navicula et per eum in eodem Monaster(io) a Iohanne prim(icerio) num(eri)]
1a[Rav(ennatium) et Stefania h(onesta) f(emina) iugali s(upra)s(crip)tis donatoribus, qui me [presente](*) signa sce(*) cruc(is) fec(erunt), et eis relec-]
tum est, rogatus ab eosd(em) testis subscripsi, et hac(*) chartul(am) d[on(ationis) mei pres-]
ẹnṭia(*) ḥ(ac) d(ie) super s(an)c(t)[a] evangelia traditam vidi.
[Ser]g̣ius, domestic(us) num(eri) Armeniorum, uih(*) chartule(*) donationis a presen[ti](*) [die]
[tr]ịum unciarum principal[iu]ṃ in initegro(*) fundi Cellulas cum ọṃ[nibus ad eund(em)]
5pertinentibus, sicud(*) superi[u]ṣ legitur, facta in Iohannia, ṛ(e)ḷ(i)g̣(iosa) [abb(atissa) monasterii]
s(an)c(t)i Iohannis baptisteị(*), qui appellatur ad Navicula, et [per eam in]
eode(*) monasterium, a Iohanne v(iro) c(larissimo), primicirio(*) num(eri) Ṛav(ennatium), et Ste[fania   ̣  ̣]
iugalis(*), s(upra)ṣ(crip)tiṣ donatores(*), qui me presente(*) signa sce(*) [cruc(is) fec(erunt), et]
[eis] relectom(*) est, rogatus au(*) eosdem testis subscripsi, et [hanc chartul-
10am] donationis mei pre[sen]ti[a](*) ḥ(ac) ḍ(ie) sup̣ẹṛ s(an)c(t)a evangelia [traditam vidi].

Apparatus


^ 1a. l. praesenti
^ 1a. l. praesente
^ 1a. l. s(an)c(ta)e
^ 1. l. hanc
^ 1-2. l. [praes]|entia
^ 3. l. huic
^ 3. l. chartulae
^ 3. l. praesenti
^ 4. l. integro
^ 5. l. sicut
^ 6. l. baptisti
^ 7. l. eodem
^ 7. l. primicerio
^ 8. l. iugali
^ 8. l. donatoribus
^ 8. l. praesente
^ 8. l. s(an)c(ta)e
^ 9. l. relectum
^ 9. l. ab
^ 10. l. praesentia

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.29.865 [xml]

VII spc Ravenna
[Reprinted from: p.ital.1.24] P.Ital. 1,24

1a-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1a[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ṃemorạ[to G]ạudioso sub iụṣịụ[randum t]ṛạḍị[tam vidi].
[  ̣  ̣  ̣st]inus, v(ir) c(larissimus), dom(esticus) num(eri) fel(icum) let(orum) iur(e), uhic usufructoarie(*) \donationis/ chartul(ae) s(upra)s(jrip)ti h[ortus]
[in integro], qui est in pergulis exornatus, cum usu cortis et putei adque(*) ingres[so et egres]ṣ[o, n]ẹc ṇon et parite(*) a plateiạ ve[l] omnibus ad eondem(*) pertin[entibus, si-]
[cut superius] legitur, facta a s(upra)s(crip)to gaudiuso reverentisṣ[imo](*)[ defenso-]
5[re s(an)c(t)ae e]c̣clesiae Rav(ennatis), donatore, in s(upra)s(crip)ta scam(*) Rav(ennate) eccḷẹṣịạ, qụị [me prae-]
[sente] ṣuscribsit(*), et coram nobis ei relicta est, rogatọs(*) ạ s(upra)s(crip)to Gaudị[o]ṣọ [testis]
[subscri]bsi(*), et hanc chartulam posita(*) super s(an)c(t)a evvangelia(*) actionariiṣ [prae-
fa]ṭe aecclesiae(*) a memorato gaudiuso(*) sub iusiurandum tra[d]i[tam vidi].
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] v(ir) h(onestus) ουικ ουσοφρουκτο̣υαριαι δονατζιονες χαρτουλαι
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ εντ̣ε̣γρο κο̣[  ̣] εστ ιν περγολις εξορνατου̣ς κομ ο̣υ̣ς̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ις εδ πουτει αδκοιαι ινγρεσο εδ εγρεσο νεγ νον
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ριετε α πλατεα υελ ομνιμ̣ους αδ εοδεμ περτενεν̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υς σικοδ
superius λεγιτορ φακτα α suprascripto Γαυζιουσο ρευ[  ̣]-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ο δεφενσορε σαντε εκκλεσιαι ραυενατες
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρε ιν
suprascripta σαντα ραυενατεμ εκκλεσιε̣ κο̣ι με
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τε σουσκριψιδ εδ κοραμ νου̣ι̣ς αι[  ̣] ρελικτα εστ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ους α
suprascripto Γα̣υζιουσο τεστες σουσκριψι εδ ανκ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λαμ ποσιτα σουπερ σαντα ευανγελια ακτζιον̣[  ̣]-
[  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ρεφατε εκκλεσιαι α μεμορατο Γαυζιοσο σουβ
20[  ̣  ̣  ̣]σι̣υρανδομ τραδεταμ υιδι.

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], ḍọm(esticus) num(eri) fel(icum) leton(um), huic usufructuariae donationis chartul(ae) s(upra)s(crip)ti hor[tus]
[in integr]ọ, qui est in pergulis exọrnatus, cum usu curtis et putei adque(*) ingreṣ[so]
[et egre]ṣṣọ, nec non et pariaete(*) a platea vel omnibus ad eumdem(*) pertinenṭịbụṣ, [si-]
[cut sup(erius)] ḷẹgitur, facta ∶ a s(upra)s(crip)to gaudiosum reverentiss defensure scẹ(*) ẹc̣[c(lesiae)]
25[Rav(ennatis), do]natrem(*), in s(upra)s(crip)ta s(an)c(t)a Rav(ennate) aecccl(*), qui me praesente suscripsit(*), ẹt [co-]
[ram nobis] ei relicta(*) est, rogatus a s(upra)s(crip)to gaudiosum(*) testis suscribsi(*), et hanc [char-]
[tulam p]ọsitam sup(er) s(an)c(t)a evvangel(*) actionariis praefate aecccl(*) a me[mo-]
[rato gau]ḍiosum sup(*) iusiurand(um) traditam vidi. †
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], v(ir) d(evotus), scol scole(*) gentilium, huic usumfuructuarie(*) donationis
30[chartu]ḷe sste ortus(*) in integro, qui est im(*) pergolis exornatus, cum
[usu] c̣ọrtis et putei adque(*) ingresso et egresso, nec non e pariitẹ(*) [a]
[platea ve]ḷ oṃnibus ad eodem pertinentibus, sicut superius legitụ[r, ro-]
[gatus a s(upra)s(crip)to] Gaudioṣọ re[veren]tissimo(*) def(ensore) sce aegl(*) Rav(ennatis), donatur[e](*)[, in]
[s(upra)s(crip)ta s(an)c(t)]ạ Rav(ennate) aegl(*), qui me presente suscripsi(*), et quoram(*) nob[is ei]
35[relecta e]ṣṭ, rogatus a s(upra)s(crip)to Gaudioso testis suscripsi(*), et hanc c[a]ṛ-
[tula] p̣[osi]ta(*) super sacta(*) ∶ evvangelia(*) ∶ actionarii<s> sce aegl(*) ∶ pref[a-
te](*) a memorato Gaudioso suụb iuxịụṛạndum(*) traditam vidi.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]us, pr(i)m(icerius) scol(*) for(ensium) civ(itatis) Rạv(ennae) seọ(*) Class(is) †,
[scri]btor(*) huius usufructuariae donationis char-
40[tulae] ḥ[o]rtus in integro, qui est in pergulis exhornatus(*),
[cum o]ṃnibus ad eodem pertinentibus seo(*) adiacen-
[tibus, et] cum ingreso et egresso, sicut superius legitur, [post ro]boratione testium atque tradetam(*) [comple]vi et absolvi. †
45not(i)t(ia) testium, idest
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ạtius, v(ir) c(larissimus), dom(esticus) num(eri) fel(icum) let(orum).
[  ̣  ̣  ̣  ̣]stinus, v(ir) c(larissimus), dom(esticus) num(eri) fel(icum) let(orum).
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]us, v(ir) h(onestus), ṣc̣ọḷ[  ̣  ̣  ̣  ̣] Class[ -ca.?- ].

Apparatus


^ 1. l. huic usufructuariae
^ 3. l. atque
^ 3. l. pariter
^ 3. l. eumdem
^ 4. l. Gaudioso reverendiss[imo]
^ 5. l. sancta
^ 6. l. subscripsit
^ 6. l. rogatus
^ 7. l. subscripsi
^ 7. l. positam
^ 7. l. evangelia
^ 7-8. l. prae|fatae ecclesiae
^ 8. l. Gaudioso
^ 22. l. atque
^ 23. l. pariete
^ 23. l. eundem
^ 24. l. Gaudioso reverendissimo defensore sanctae
^ 25. l. [do]natore
^ 25. l. ecclesia
^ 25. l. subscripsit
^ 26. l. relecta
^ 26. l. Gaudioso
^ 26. l. subscripsi
^ 27. l. evangelia
^ 27. l. praefatae ecclesiae
^ 28. l. [Gau]dioso sub
^ 29. l. scholaris scholae
^ 29. l. usufructuariae
^ 30. l. chartulae suprascripta hortus
^ 30. l. in
^ 31. l. atque
^ 31. l. et pariete
^ 33. l. reverendissimo
^ 33. l. sanctae ecclesiae
^ 33. l. donator[e]
^ 34. l. ecclesia
^ 34. l. praesente subscripsi
^ 34. l. coram
^ 35. l. subscripsi
^ 35-36. l. char|tulam positam
^ 36. l. sancta
^ 36. l. evangelia
^ 36. l. sanctae ecclesiae
^ 36-37. l. praefa|tae
^ 37. l. sub iusiurandum
^ 38. l. scholae
^ 38. l. seu
^ 39. l. scriptor
^ 40. l. exornatus
^ 41. l. seu
^ 42. l. traditam

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.ital.1.24 [xml]

cAD700? Ravenna
[Reprinted from: chla.9.405] ChLA9,405
[Reprinted in: chla.29.865] ChLA 29,865

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.