Papyri.info

sign in

p.ital.1.7 = chla.20.712


DDbDP transcription: p.ital.1.7 [xml]

AD 557 Rieti
[Reprinted from: chla.20.712] ChLA 20 712

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] G[u]ṇd[i]ḥịḷd ịṇ[l(ustris)](*) f̣(emina) [- ca.30 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]atro[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ḷen[darit ad]q̣[ue](*) Ḷạṇḍ[arit- ca.25 -]
[q]uibus adfectione(*) naturae patṛọna nostra c[- ca.20 -]
quị pridem memoratus superius Gudahạlṣ [q(uon)]d(am) [iu]g̣[a]ḷ[is- ca.15 -]
5p̣ạraverant, iṃminẹre noscuntur, eṭ aḅ [- ca.25 -]
[tuto]r non potuiṭ repperiri, ne qualicumq[ue][- ca.20 - pe-]
ṛeant, vel specialem tutorem in neg[o]ṭị[is,- ca.25 -]
p̣ụlsatus fuerat, a vestra fịẹrị desiderat gravit[ate], cuịụṣ ṛeị [s(upra)s(criptae) pe-]
[t]itionem factam solemniter(*) ad vestrae laụdabili[tat]is or[dinem]
10destinavit. idcirco poscimus, ut eandem petitionem iubea[tis   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], qụ[a]e ṣụnt poṣtul[a]ta, legaliter ordị[nari]. [Horan]ịus, Anthoniuṣ,
Volusianus, sed et cunctus [o]ṛḍ[o] dd(ixerunt)(*): ex concuṛị[alibus nostris Volusi]ạṇus et
Luminosus ad Guṇḍihịldi inl(ustrem)(*) f(eminam), cuiuṣ ọṣṭ[ensa] p̣[etitio est, - ca.10 -]
\c̣ụṛrant/, per quos Gundihildi inl(ustris)(*) f(emina), si ad nọṣ f̣ạciendi tutorem [petitoriam seriem]
15direxit, ẹt missa properiae volumtatis(*) responsam significet. c̣(um)q(ue) Volu-
sianus adque(*) Luminosus ad Gundihil inl(ustrem)(*) f(eminam) perrexịssent, pau[lo post]
reversi dd(ixerunt)(*): pergentes ad Gundihil inl(ustrem)(*) [f(eminam)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ v]estrae detuli[mus]
gravitatis, quae petitionem faciendi tut[oris specia]lis ad vos se per [acto-]
res suos direxiss[e pr]ọpria voce signavit, et post[ulat], sicut in ẹị[us]dẹṃ [peti-]
20torii seriae continentur, Flavianum v(irum) h(onestum) in designatis negotiis ṭụṭ[orem]
specialem filiis ipsius ordinetis. Horanius, Anthonius, Volusianus, ṣ[ed]
et cunctus ordo dd(ixerunt)(*): quoniam voluntatem Gundihil inl(ustris)(*) f(eminae) de faciendo F[lavi-]
ano speciali tutorem liberis mani[festam esse pe]ṛ Volusianum ạd[que](*)
Luminosum, nostros concuriales, agnovimụ[s, nunc a]b actoribus meṃ[oratae]
25Gundihil inl(ustris)(*) f(eminae) oblata petitio suscipiatur et congrua lectione ḍẹ[claretur].
c(um)q(ue) s(uscepta) f(uisset), Nitilibus v(ir) l(audabilis) legit: legali semper est remedio minoribus suc[cur-]
rendum, quibus paterna solacia fatạ subducunt, ne proprio genito[re]
privati, cum viduatae(*) matris non posṣ[int] ị[nfir]ṃitate defendi, p[ropter]
aetatis invicillitatem(*) adversantum frau[dibus ipsi] vel eorum f̣ac̣[ulta-]
30tes occumbat. ante dies istos non plurimos Gudahạls v(ir) inl(ustris)(*) q(uon)d(am) [meus]
iugales, fatorum sorte consumptus, duos mihi parvulus de commu[ni]
matrimonio liberos dereliquid(*), quibus doloris stupore depraesṣa(*) ne[c]
tutelam ministrare valeo nec utilem, [que](*) [munus] tutores(*) adsu[mat](*),
repperire personam, et quia memoratu[s Gudahals] vir inl(ustris)(*), q(uon)d(am) iuga[lis]
35meus in quibusdam negotiis ante non multum temporis, quam decedẹ[ret],
noscitur fuisse pulsatus, et eo defuncto calumniatores in orfạṇọ[rum]
rebus vehementer insistunt, ne qualicumque desidia facul[tati-]
bus o[rbatorum] dispendium generetur, et eiṣ indẹfensis adverṣar[iorum]
insidiae convalescunt, elegi vel spec[ialem tuto]ṛem, donec g̣ẹner[alem]
40matuṛa deliberatione perquiram, a vestrạ[e] g̣ṛavitatis orḍ[i]ne [recte]
postulare. quapropter huius seriae petitionis inploro(*) vestram, Reatiṇ[ae]
civitatis municipes, gravitatem, ut in causis, quibus qui mihi ṣem[per]
dulciter memorandus Gudahals, q(uon)d(am) coniụṇx meus, ab Adiud inl(ustri)(*) v(iro),
sed et a Rosemud, qui Faffo connomin[atur, nec non] a Gundirit viro mạg̣[ni-]
45fico noscitur in diversis iudiciis per aeditionem(*) narrationum, si[cut]
legitur, esse conventus, Flavianum v(irum) h(onestum), quem fide conprobatum(*) plu[ri-]
mis ad praesens potui repperire, sub legitima cautela specialeṃ [tu-]
torem Leṇdarit adque(*) Landarit meis liberis, adhuc iụbeṇtatis(*) annis degen-
tibus, ordinetis, quatenus eius pers[ona   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ins]istente motạ ṇ[ego-]
50tia non fraudibus, ut adsolet, aut quibusd[a]m subreptionibus, seḍ [lege]
valeant et aequitatis ordinem terminari. Horanius, Anthonius aḍ[que](*)
Volusianus, sed et cunctus ordo dd(ixerunt)(*): lecte petitionis seriem gesṭạ [susci-]
pient. nunc postulatus Flavianus v(ir) h(onestus) ad medium deducatur et, utru[m li-]
benter in designatis negotiis officiuṃ [tutelae sus]cipiaṭ, voce propṛi[a]
55fateatur. cumque Flavianus v(ir) h(onestus) fuisset ingressuṣ, Horanius, Ạṇthoni[us]
adque(*) Volusianus, sed et cunctus ordo dd(ixerunt)(*): Gundihildi inl(ustris)(*) f(emina) filiis sụi[s s]p[e-]
cialem tutorem te in causis, in qụibus Gudahals vir inl(ustris)(*), q(uon)d(am) ṃ[a]ṛ[i]ṭụs
eius ab Adiud inl(ustri)(*) v(iro), vel a Rosemud connominato Faffone, nec non a Gụ[ndirit]
pulsatos fuerat, petiit ordinari. si eanḍ[em specia]lem tutelam li[ben-]
60ter adṣumiṣ, aut moderanter vel legaliter administras, op̣ortet te ṇ[obis]
praesentibus confiteriṣ. Flavianus v(ir) h(onestus) d(ixit): et libenter in memoratis cau[sis]
officium tutelae suscipiọ, et utiliter me, sicut oportet, administrare p̣ṛo[mitto].
Horanius, Anṭhonius adque(*) Volusianus, sed et cuṇctus ordo dd(ixerunt)(*): quoniam mino-
rum nihil est utilitatibus denegandum, et in e[oru]ṃ designatis negotiis tam m[axi-]
65mum desiderium qu[a]ṃ professio vel sponsiọ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] est, specialem te Le[ndarit]
adque(*) Landarit cc(larissimi)(*) pp(ueris)(*) in causis, in quibus pater ẹọrum [ab] inl(ustri)(*) v(iro) Adiut et a Rọṣẹ[m]ud c[on-]
nominato Faffone, vel a Gundirit inl(ustris)(*) v(iro) per narrationum tenore pulsatus ẹṣṭ, spe-
cialem tẹ tutelam decernimus administrare, cui et legitima firmitas ininiungatur(*),
fideiussorem de tuae administrationis integritate, sicut legalia constituta san[ciunt],
70ante praebere idoneum non desistas, cuius ac̣[cessu min]orum possit utilius ne[go-]
tia ministrari. Flavianus v(ir) h(onestus) d(ixit): quae legi[bus sancita su]nt, nullus poterit pṛạeṭẹṛ[i-]
re. ideo, quia specialem tutelam libenter adsumo(*), Liberatum v(irum) h(onestum) de administratiọ[ne]
mea fideiussorem vestrae p̣ṛaebeo gravitati. Horanius, Antonius adque(*) Volusị-
anus, sed et cunctus ordo dd(ixerunt)(*): nuncupatus a Flaviano v(iro) h(onesto) fideiussor nostri[s]
75optutibus praesentetu[r]. c(um)q(ue) Liberatus v(ir) h(onestus) iṇṭ[ro]ductus, Horanius, Antonius
adque(*) Volusianus, sed et cunctus ordo dd(ixerunt)(*) [quare te] praesens Flavianus ṿ(ir) h(onestus)
in concilio nostro deduxit? Liberatus v(ir) h(onestus) d(ixit): ut, quia specialis tutor a Gundiḥ[il]
inl(ustri)(*) f(emina) filiis ẹiụs postulatus est in causis, in quibus pater eọ[r]u[m] ab Adịụṭ [v(iro) inl(ustri)](*),
vel a Rosemud, qui Faffo connominatur, sed et a Gundirit v(iro) h(onesto) pulsatus f[u]er[at],
80ego ei fideiussor accedam. Horanius, Antonius adque(*) Volusianus, sed eṭ
cunctus ordo dd(ixerunt)(*): libenter huius tutelae fideiussor accedis? Liberatus v(ir) h(onestus)
d(ixit): libenter et prona voluntate Flaviaṇ[o v(iro) h(onesto)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] memoratae speciali tute[lae]
fideiussor accedo. Horanius ad[que](*) Antonius at Volusianus dd(ixerunt)(*): et oblegati[s](*)
rebus tuis omnibus, quas haḅis et habere potueris, cum tuo actu et adnisu(*) uti[li-]
85ter et sine fraude vel domo minorụm negotia spondis(*) administrare?
Liberatus v(ir) h(onestus) r(espondit): oblegatis(*) rebus meis omṇ[i]b[u]s, qụas habeo habiturusve
sum, Flavianum v(irum) h(onestum) nuncupatum speci[alem tutor]ẹm utiliter et integr[e]
ṣịṇẹ qualicumque dolo vel fraude me ạdnitente(*) spondeo administrare.
Horanius, Antonius et Volusiạṇ[us] ẹṭ cuncṭụṣ ordo dd(ixerunt)(*): quoniam in designa-
90tis negotiis Flavianum v(irum) h(onestum), a Gundiildi h(onesta) f(emina) filiis eius specialis tutor [pe-]
tịtụs, per interventum fideiussoris est legịtima ratione firmatus, nunc̣
quid amplius astantes fieri desid[erant?(?) ac]ṭores Guṇ[dihil et] Flạṿ[i-]
ạ[nu]ṣ v(ir) h(onestus), sed et Liberatus v(ir) h(onestus), fideiussor eius, dixerunt: petimus a grav[i]ṭ[ate]
vestra, ut susceptae tutelae fidem f̣ạc̣ẹṛẹ ṿạ[leat]ịṣ, ẹṭ gestorum nobis [edi-]
95tionem iubete solemniter(*) celebrari. Horanius, Antonius et Volus[ianus],
vel cunctus ordo dd(ixerunt)(*): gesta vobis, ut moṣ ẹṣṭ, competenter edantur. et alia manu:
ego Horanius v(ir) ṣ(pectabilis), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his [gestis apud] nos habitis edidi.
ego Antonius v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his gestis apud nos habitis edidi.
ego Volusianus v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his gestis apud nos habitis edidi.
100ego Decoratus v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his gestis apud nobis(*) habitis edidi.
ego Maximus v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his ge[stis] apud nobis(*) habitis edidi.
ego Vigilius v(ir) l(audabilis), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his g[estis apud n]ọbis(*) habitis suscrip̣si(*).
ego Flavianus v(ir) h(onestus) his exemplaribus gestorum a me datis suscribsi(*),
quae per Constantinum v(irum) d(evotum) comitiacum aedidi(*).
105ego Constantinus v(ir) d(evotus) com(i)t(iacus) his gestis e[x] ạutentico(*) edidi sub d(ie) GII id(us)
Decembris p(ost) c(onsulatum) Basili v(iri) c(larissimi) anno XG.

Apparatus


^ 1. l. ill(ustris)
^ 2. l. [at]que
^ 3. l. affectione
^ 9. l. sollemniter
^ 12. l. d(ixerunt)
^ 13. l. ill(ustrem)
^ 14. l. ill(ustris)
^ 15. l. voluntatis
^ 16. l. atque
^ 16. l. ill(ustrem)
^ 17. l. d(ixerunt)
^ 17. l. ill(ustrem)
^ 22. l. d(ixerunt)
^ 22. l. ill(ustris)
^ 23. l. atque
^ 25. l. ill(ustris)
^ 28. corr. ex viduitate
^ 29. l. imbecillitatem
^ 30. l. ill(ustris)
^ 32. l. derelinquit
^ 32. l. depressa
^ 33. l. [quae]
^ 33. l. tutoris
^ 33. l. assumat
^ 34. l. ill(ustris)
^ 41. l. imploro
^ 43. l. ill(ustri)
^ 45. l. editionem
^ 46. l. comprobatum
^ 48. l. atque
^ 48. l. iuventatis
^ 51. l. atque
^ 52. l. d(ixerunt)
^ 56. l. atque
^ 56. l. d(ixerunt)
^ 56. l. ill(ustris)
^ 57. l. ill(ustris)
^ 58. l. ill(ustri)
^ 63. l. atque
^ 63. l. d(ixerunt)
^ 66. l. atque
^ 66. l. c(larissimi)
^ 66. l. p(ueris)
^ 66. l. ill(ustri)
^ 67. l. ill(ustri)
^ 68. l. iniungatur
^ 72. l. assumo
^ 73. l. atque
^ 74. l. d(ixerunt)
^ 76. l. atque
^ 76. l. d(ixerunt)
^ 78. l. ill(ustri)
^ 80. l. atque
^ 81. l. d(ixerunt)
^ 83. l. atque
^ 83. l. d(ixerunt)
^ 83. l. obligatis
^ 84. l. annisu
^ 85. l. sponde
^ 86. l. obligatis
^ 88. l. annitente
^ 89. l. d(ixerunt)
^ 95. l. sollemniter
^ 96. l. d(ixerunt)
^ 100. l. nos
^ 101. l. nos
^ 102. l. nos
^ 102. l. subscripsi
^ 103. l. subscripsi
^ 104. l. edidi
^ 105. l. authentico

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.