Papyri.info

sign in

p.ital.2.34 = chla.20.704


DDbDP transcription: p.ital.2.34 [xml]

AD 551 Ravenna
[Reprinted from: chla.20.704] ChLA 20 704

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]buṣ[- ca.9 -]ṣuịs [- ca.34 -]
[  ̣]ṃ p̣er ṣupradicta loc[a] ạd se p[- ca.18 -]ṛiuṣ[  ̣  ̣  ̣]c̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[n]ọstr[a]e saṇctae A[n]astasiae possideri mẹ [- ca.25 -]
interposita cauṭịonis nostrae adstringit, et [- ca.18 -]
5[  ̣]emus obnoxii, ita in tuae dominationis heredumque tuorum iura v[eni-]
[ente]s, nobis a te supra(*) centum viginti s[o]l[i]dọs, [qu]ọṣ praecidenti(*) tempo[re],
[ut fati] sụmus, nobis et his, qui absentes sunt, sub eo praetexto . mutuast[i],
[nun]c̣ alios sexaginta auri solidos [- ca.21 -]ẹ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ṭa[  ̣  ̣] in sedecim annos undecim [- ca.28 -],
10qui faciunt in uno auri solidos centu[m o]c[tu]gịnt[a](*) [excepto](*) [decem] soli-
dis singuli et in soliduṃ [n]ọs oblig[antes adque](*) [fidedicentes   ̣  ̣  ̣]
[acc]ep̣isse profitemur, et si qua[  ̣]ṭum ad tempus s[  ̣]um est omni-
modo(*) quod nobis tale magno praetio(*) adimplisti(*), <gratias> agentes etiam deo et tiḅ[i],
quia ita tuis remediis nobis subvenisti, ụt gr[avi]bus nos periculis
15eliverares(*). ut ergo debitum s(upra)s(criptum) transiret in pṛạeṭio(*), et communịṣ
definitione consensus possessionis tibi utriusque mutaret arbitri[um],
quapropter praefatas octo uncias paludis cum omnibus ad se pertinenti-
bus vel adiacentibus praedictae iuris ecclesiae nostrae nobis scilicet
conpetentes(*) . huius in solutum cessionis tibi sollemnitate conceḍ[i-]
20mus ., transferentes . universum legaliter eiusdem paludis vel om-
nia(*) sibi adiacentia(*) ius ad tua iura dominiumque pṛạesẹ[ntis] seriem
documenti, quod iam non ut creditor ., sed ut dominus,
legitima valeditate(*) perfectus ab huius temporis hac(*) in solu-
tum cessione possideas, habiturus licentiam possidendi nec
25non ad tuos posteros transferendi, vel quibuscumque contra[c-]
tibus alienare malueris, cunctis emptionis . et venditionis sollem-
nibus ∶, quae legum praefixit auctoritas ., huic contractui conpite[n-]
ter(*) ∶ adhibitis aevictionis(*) duplariae robore pariter adtributiṣ(*),
rei quoque melioratae expensis adque(*) laboribus tibi simuḷ
30pariter universaliter sarciendis .. si quis praedictas paludes [et]
universa sibi adiacentia vel pro parte aut in integro . quod absị[t],
aevicerit(*) ., quatenus in duplum tibi . a nobis cuncta legaliter implẹ[antur],
sicut leges in venditionum contractibus constituisse monstrạṇ[tur].
illud etiam spondimus singuli alterutrum invicem nos obliga[nt]ẹṣ
35adque(*) fidedicentes ., ut si forte quis . conministrorum(*) nostrorum,
qui nunc absentes sunt ., quolibet tempore redientes contra
hanc nostram deliverationem(*), quod non credịmus, [v]e[nir]e [t]em[p-]
taverint ., sive ipsi aut forsitan futurus episcopus ., tunc pro-
mittimus nos aut de reditibus s(upra)s(crip)tae ecclesiae nostrae exp̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
40[  ̣  ̣  ̣]eṭ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ep[  ̣  ̣  ̣]li [a] ṿoḅis ṣ(upra)s(criptis) ạc̣cepimus in praetio(*) eis reconpen-
sare(*) aut certe, si habuerimus aliquid venundare ∶, ex praetio(*) portio-
nis nostrae eisdem universa portione eorum, qui advenerint, adim-
plere, ẹạ minus ne de propriis facultatibus . nostris . eisdem, ut diximus,
satisfacere pollicemur . sine cuiuslibet iudicis auctoritatem ., et [  ̣  ̣  ̣]
45indempnitatem(*) tuam heredumque tuorum . nos heredesque nostrọ[s]
ex omnibus periculis salvam facere per hunc documentum spondemus,
absque aliqua altercatione vel controversia ∶, nullove tempore veḷ
quandoque nos heredesque nostri sint absoluti, si, quod absit, vos hered[es]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ḷ[  ̣]ḅ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ a]liqua sustenueri\ti/s(*) detrimenta, donhaec(*) vobis omnịṣ [quan-]
50titas, quae nobis in praetio(*) est per hoc documento conpleta(*), in integro se-
cundum leges et aedicta(*) cuncta a nobis nostrisque hhbus(*) tibi tu[is]q̣[ue]
posteris impleantur ∶, et ad cumulum tuae(*) firmitatis dominii s(upra)s(crip)ta c̣a[utio]
centum viginti solidorum a nobis tibi emissa pro tui dominii, ut dixim[us],
firmitatem penes te placuit resideri ., ut in posterum qualibet
55nostra heredumque nostrorum vel conlivertorum(*) comministror[umnos-]
trorum publico privatove iudicio repetitio vel causatio sit generaliṭẹ[r]
amputata, Aquilianae quoque Nervianae legum vigore subiungent[  ̣  ̣],
sed et stipulationis valeditate(*) legitima sollemnitate adicienti. [Tra-]
[diti]oṇem praeterea corporalem pro translatione dominii no[stri]
60fide(*) publicae testimonio ∶ tibi s(upra)s(cripto) Petro v(iro) r(everendo) def(ensori), conparatori(*), actoribus-
que tuis iuxta fidem traditionis epistule(*) huic documento consenti[  ̣  ̣  ̣]
fieri ∶ damus, tribuimus et concedimus licentiam, ita ut in traditiọ[ne]
corporale(*) facienda in nullo penitus nostra exploretur nec quaerạṭụṛ
praesentia ∶, omni . vis ., metus . ac doli suspicione calcata, univer-
65sis praeterea refragationibus cauti et non numerati quaestioni-
busque sublatis ., quia et antea, ut superius interfati sumus, centum
viginti solidos capitaneos a te secundum fidem cautionis, qui nostris
nostrorumque omnium necessitatibus proficerunt, accepisse
ostendimur, et nunc reliquos sexaginta auri solidos numeratio[ne]
70facta et traditionem(*) in praetio(*) rei sste(*) reputatis, ut superius, legitim[is]
accepisse dinoscimur ., qui faciunt in uno auri solidos centum octu-
ginta(*) excepto(*) decem solidos(*), qui nobis de unsura(*) a te sunt relaxati.
hoc autem in solutum cessionis venditionisque documentum De-
usdedit, forensi civitatis Classis Rav(ennatis), noto rogatarioque nostro, scri-
75bendum dictavimus ., in quo subter, posteaquam nobis ad singula esṭ
ab scribtore(*) relictum, diligenter intelligentes manibus nostris sus-
cribtiones(*) vel signa inpraessimus(*) ., simul et testes pariter, ut susc[ri-]
berent(*), conrogavimus. alligandi quoque archivalibus gestis, ubi {ubi}
vel quandoque eligeritis ., omissa nostra professione damus, tribui-
80mus et concedimus licentiam, stipulantique tibi Petro v(iro) r(everendo) def(ensori),
conparatori(*), spopondimus nos q(ui) s(upra) ., universus clerus, idest
Optarit et Vitalianus praesb(*)(yteri), Su\n/iefridus diac(onus), Petrus subdiac(onus),
Wiliarit et Paulus clerici ∶ nec non et Minnulus et Danihel, Theudi
la, Mirica et Sindila spodei ., Costila, Gudelivus, Guderit, Hosbut et Be-
85nenatus ustiarii(*) ∶, Wiliarit et Amalatheus . idem spodei singuli et in so-
lido invicem nos innodantes, in solutum cendentes(*) ac venditores,
ad omnia s(upra)s(cripta). actum diae(*) et decies p(ost) c(onsulatum) s(upra)s(crip)ti.
Gothic 4 lines
92signum † Vitaliani praesb(*)(yteri), s(upra)s(crip)ti venditoris, qui f[acien-]
te invecillitate(*) oculorum suscribere(*) non potuit, signum f[ecit].
Gothic 4 lines
98ego Petrus, subdiac(onus) aclisie(*) gotice(*) sancte(*) ạṇạstasie(*), uic(*) in solutum [cessio-]
nis venditionisque et documentum padulis(*) s(upra)s(crip)torum cum omnibus [ad se]
100pertinentibus, a me vel s(upra)s(crip)tis collivertis(*) vel conministris(*) [mei]s fa[ctum vo-]
bi(*), s(upra)s(crip)to Petro v(iro) r(everendo) def(ensori), conparatori(*), ad omnia s(upra)s(crip)ta relegi, consenṣị [et sus-]
cribsi(*), et testes, ut suscriberent(*), pariter conrogavimus, et pretiu[m]
centu(*) octoginta solidos, id(*) est centum viginti per cautione(*) aṇ[tea]
accepisse profitemur, et nunc de presenti(*) alios sexaginta sol[idos]
105percipimus(*). [⁦ -ca.?- ⁩].
signum † Wiliarit clerici, s(upra)s(crip)ti venditoris, qui facien[te]
invecillitate(*) oculorum suscribere(*) non potuit ideoque signum f[ecit].
ego Paulus, clericus eclesie(*) legis Gothorum s(an)c(t)a\ẹ/ anastasie(*), huic docuṃ[en-]
tum(*) a nobis factum(*) suscribsi(*), et pretium auri solidos cento(*) octuginta(*) , ḥ[o-]
110c est cento(*) viginti per cautione(*) antea accepimus et nunc de pṛ[esen-
ti](*) alius(*) sexaginta solidos de presenti(*) percipisse videmur pro padu[l]ẹ[s](*) s(upra)s(crip)tas.
[  ̣  ̣]ḷạ defensor huic docọmento(*) a nobis facto suscrịṣbi(*), et pretio auri sọ[li-]
dos cento(*) octoginta , h[o]c est centum viginti per cautione(*) antea accep[isse vi-]
demur, de presenti(*) alius(*) xexaginta (*) solidus(*) de presenti(*) perci[pisse]
115videmur pro padules(*) s(upra)s(criptas).
ego Willienanṭ huic documentụ(*) a nobis factu(*) suscribsi(*), et pretiu(m) auri solidos [centu(m)]
octuginta(*) , hoc est centum viginti per cautione(*) antea accepimus, et nunc̣ [de pre-]
senti(*) alius(*) sessaginta(*) solidos de presenti(*) percipisse videmur pro padules(*) suprascṛ[iptas].
ego Igila huic documentum(*) a nobis factu(*) suscripsi(*), et pretio(*) auri solidos centụm vig[inti]
120[p]er cautione(*) antea accepimu(s), et nuc(*) de praesenti(*) alius(*) sexaginta solidos de [pre-
senti](*) percepisse videmur pro palụ5ḍes(*) suprascriptas.
ego Theudila, clericus eclesiae(*) s(upra)s(criptae) legis Gothorum sce(*) anastasie(*), hụ[ic]
documento de paludes(*) s(upra)s(criptis) a novis(*) factṭụm(*) suscriṣsi(*), eṭ cento vigint[i so-]
lidus(*) antea accipimus(*) per cautione(*), et nunc de presenti(*) alius(*) ṣ[exa-]
125g̣ịnta solidus(*) accipimus(*), hac(*) sic fient solidi centu(*) octuginta(*) .
Gothic 4 lines
130signum † Sinthilanis, spodei s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum, ve[n]ḍ[itoris].
signum † Costilanis, ustiarii(*) s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum, ṿẹṇḍ[itoris].
signum † Gudelivi, ustiarii(*) s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum, venditori[s].
signum † Guderit, ustiarii(*) s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum, vendịtoriṣ.
signum † Hosbut, ustiarii(*) s(upra)s(criptae) basilicae Gothorum, vẹ[nditoris].
135signum † Benenati, ustiarii(*) s(upra)s(criptae) basilice(*) Gothorum, [venditoris].
Gothic 4 lines
137-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. antea
^ 6. l. praecedenti
^ 7. . papyrus
^ 10. l. octoginta
^ 10. l. exceptis
^ 11. l. atque
^ 12-13. l. omni|no
^ 13. l. pretio
^ 13. l. adimplevisti
^ 15. l. eliberares
^ 15. l. pretio
^ 19. l. competentes
^ 19. . papyrus
^ 20. . papyrus
^ 20-21. l. om|nium
^ 21. l. adiacentium
^ 22. . papyrus
^ 23. l. validitate
^ 23. l. ac
^ 26. . papyrus
^ 27. . papyrus
^ 27-28. l. compete[n]|ter
^ 28. l. evictionis
^ 28. l. attributo
^ 29. l. atque
^ 30. . papyrus
^ 31. . papyrus
^ 32. l. evicerit
^ 32. . papyrus
^ 35. l. atque
^ 35. . papyrus
^ 35. l. comministrorum
^ 36. . papyrus
^ 37. l. deliberationem
^ 38. . papyrus
^ 40. l. pretio
^ 40-41. l. recompen|sare
^ 41. l. pretio
^ 43. . papyrus
^ 44. . papyrus
^ 45. l. indemnitatem
^ 45. . papyrus
^ 49. l. sustinueritis
^ 49. l. donec
^ 50. l. pretio
^ 50. l. completa
^ 51. l. edicta
^ 51. l. h(eredi)bus
^ 52. l. tui
^ 54. . papyrus
^ 55. l. collibertorum
^ 58. l. validitate
^ 60. l. fidei
^ 60. l. comparatori
^ 61. l. epistulae
^ 63. l. corporali
^ 64. . papyrus
^ 66. . papyrus
^ 70. l. traditione
^ 70. l. pretio
^ 70. l. s(upra)s(crip)tae
^ 71. . papyrus
^ 71-72. l. octo|ginta
^ 72. l. exceptis
^ 72. l. solidis
^ 72. l. usura
^ 75. . papyrus
^ 76. l. scriptore
^ 76-77. l. subs|criptiones
^ 77. l. impressimus
^ 77. . papyrus
^ 77-78. l. subsc[ri] |berent
^ 79. . papyrus
^ 81. l. comparatori
^ 81. . papyrus
^ 82. l. presb
^ 84. . papyrus
^ 85. l. ostiarii
^ 85. . papyrus
^ 86. l. cedentes
^ 87. l. die
^ 92. l. presb
^ 93. l. imbecillitate
^ 93. l. subscribere
^ 98. l. ecclesiae
^ 98. l. gothicae
^ 98. l. sanctae
^ 98. l. Anastasiae
^ 98. l. huic
^ 99. l. paludis
^ 100. l. collibertis
^ 100. l. comministris
^ 100-101. l. [vo] |bis
^ 101. l. comparatori
^ 101-102. l. [sus] |cripsi
^ 102. l. subscriberent
^ 103. l. centum
^ 103. corr. ex
^ 103. l. cautionem
^ 104. l. praesenti
^ 105. l. percepimus
^ 107. l. imbecillitate
^ 107. l. subscribere
^ 108. l. ecclesiae
^ 108. l. Anastasiae
^ 108-109. l. docuṃ[en] |to
^ 109. l. facto
^ 109. l. subscripsi
^ 109. l. centum
^ 109. l. octoginta
^ 110. l. centum
^ 110. l. cautionem
^ 110-111. l. pṛ[aesen] |[ti]
^ 111. l. alios
^ 111. l. praesenti
^ 111. l. paludes
^ 112. l. documento
^ 112. l. subscripsi
^ 113. l. centum
^ 113. l. cautionem
^ 114. l. praesenti
^ 114. l. alios
^ 114. l. sexaginta
^ 114. l. solidos
^ 115. l. paludes
^ 116. l. documento
^ 116. l. facto
^ 116. l. subscripsi
^ 117. l. octoginta
^ 117. l. cautionem
^ 117-118. l. [prae] |senti
^ 118. l. alios
^ 118. l. sexaginta
^ 118. l. praesenti
^ 118. l. paludes
^ 119. l. documento
^ 119. l. facto
^ 119. l. subscripsi
^ 119. l. pretium
^ 120. l. cautionem
^ 120. l. nunc
^ 120. l. praesenti
^ 120. l. alios
^ 120-121. l. [prae] |[senti]
^ 121. l. paludes
^ 122. l. ecclesiae
^ 122. l. s(an)c(t)ae
^ 122. l. Anastasiae
^ 123. l. paludibus
^ 123. l. nobis
^ 123. l. facto
^ 123. l. subscripsi
^ 123-124. l. [so] |lidos
^ 124. l. accepimus
^ 124. l. cautionem
^ 124. l. praesenti
^ 124. l. alios
^ 125. l. solidos
^ 125. l. accepimus
^ 125. l. ac
^ 125. l. centum
^ 125. l. octoginta
^ 131. l. ostiarii
^ 132. l. ostiarii
^ 133. l. ostiarii
^ 134. l. ostiarii
^ 135. l. ostiarii
^ 135. l. basilicae

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.